ROK

./i/slide18.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide_23.jpg ./i/slide_20.jpg ./i/slide27.jpg

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - kolejność występów

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - kolejność występów

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
Kolejność występów w dniu 17.02.2012 (piątek)


11.00 –Rozpoczęcie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
11.05 - „Herody” – Młodzieżowa Grupa Obrzędowa z M-GOK w Lipsku
11.25 – „W grocie Betlejemskiej” – Zespół Jutrzenka” ze Szczuczyna
11.50- „ Kolędowanie z szopką”- Zespół kolędniczy z Wąsosza
12.05 - „Jasełka” – Zespół „Motylki” z Przedszkola „Wesołe Słoneczko” w Łomży
12.25 – „ Poszukiwanie Nowonarodzonego” – Zespół „ Urwisy” z SP Konopkach Monetach
12.50 – „ Wianki na oktawę Bożego Ciała” - Zespół Ludowy Knyszynianki z Knyszyna
13.20 - „ Półpoście”- Zespół „Wrzosy” z Moniek
13.50 –.„Święta noc” – Zespół „Iskierki” z Ławska
14.10 – „ Jasełka” Zespół z Gimnazjum w Nowogrodzie
14.45 –„ Darcie pierza” - Zespół „Płonkowianie” z Płonki Kościelnej
15.10 – Zakończenie pierwszego dnia Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego


Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego Łomża 2012
Kolejność występów w dniu 18.02.2012 (sobota)


9.20 –„ Kiszenie kapusty" - Teatr Form Różnych z Zambrowa
10.00- „Kolędnicy z gwiazdą” – Zespół „Patałaszki” Przedszkole Samorządowe nr1 w Białymstoku
10.25 - „ Obrońcy Karpia I”- Teatr Sporadyczny z Białegostoku
10.55 –„ KrólHerod na Kurpiach”- Zespół z Turośli
11.05- „ Jasełka na wesoło”- Grupa ze Szkoły Podstawowej w Netcie Pierwszej
11.30 –„ Herody” – Zespół „Herody” ze Zbójnej
11.40- „ Wesele sieroty”- Zespół Ludowy „ Malinki” z Malinnik
12.15 –„ Z gwiazdą” – Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej
12.30 - „Gwiazda Betlejemska”- Zespół „Mały Aktor” ze SP w Czartajewie
13.30 – „ Przede gody” –Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
14.15 – „ Sianokosy na ziemi Bielskiej” - Zespół Teatralny „ Antrakt” z Bielska Podlaskiego
14.50- „ Z gwiazdą” – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
15.10- „Herody”- Zespół Kolędniczy „Podlasie” z Wyszonek Błoni
15.40 - Jasełka„Szopka z Szopek”- Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej
16.00 – Zakończenie części konkursowej
ok.17.30- uroczyste wręczenie nagród laureatom, zakończenie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych

2012-02-08 10:30 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010