ROK

./i/slide27.jpg ./i/slide_26.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide_32.jpg ./i/slide_20.jpg

Kolejność występów Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

Kolejność występów
Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
22.02.20202 r.

 

Godzina

 

10.00

- Rozpoczęcie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

10.10

- „Z gwiazdą” - Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu,

10.20

- Zespół HERODY ze Zbójnej

10.30

- „Kolędowanie z kozą” - Zespół „MARYNA” z Łomży

11.00

- „Pieczenie korowaja”- Zespół TĘCZA z Trzciannego

11.40

- „Herody” - Zespół BARWIANKA z Dobrzyniówki

12.00

- „Noc Betlejemska” - Klub Seniora z Turośni Kościelnej

12.20

- „Na szczęście, na zdrowie na ten rok” - Zespół „KALINA” z Żurobic

12.50

- „Herody” - Zespół Kolędniczy „PODLASIE” z Wyszonek Błoni

13.10

- ”Kolędowanie z gwiazdą” - Zespół”NOWINA” z Moszczony Królewskiej

13.35

- „Kiszenie kapusty” - Zespół TRZCIANNANKI z Trzciannego

14.05

- ”Z gwiazdą” - Zespół „MALI SZCZUCZYNIACY”ze Szczuczyna

14.20

- „Z kozą” - Zespół Kolędniczy „PODLASIE” z Wyszonek Błoni

14.40

-"Co można wyrabiać z lnu?" - Zespół MALINKI z Malinnik

15.05

- „Kolędowanie z kozą”- Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży

15.20

- „Herody” - Zespół Kolędniczy HERODY z Czyżewa

15.45

- zakończenie przesłuchań

ok. 16. 30

- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 

2020-02-18 11:36 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010