ROK

./i/slide18.jpg ./i/slide_28.jpg ./i/slide_25.jpg ./i/slide_22.jpg ./i/slide_27.jpg

Kazimierz Krupiński

Kazimierz Krupiński
(22 września 2010) Nagroda Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Powiecie Łomżyńskim za całokształt osiągnięć w twórczości rzeźbiarskiej i upowszechnianiu kultury.
Od ponad 25 lat rzeźba jest jego głównym zajęciem.
Rzeźbi wyłącznie w drewnie. W jego pracach przeważa tematyka sakralna: sceny biblijne, wizerunki świętych, choć nie brak też rzeźb i płaskorzeźb o tematyce świeckiej.

Kazimierz Krupiński

Urodził się 29 marca 1958 roku w Sierzputach Zagajnych w pow. łomżyńskim. Od najmłodszych lat przejawiał zdolności manualno – plastyczne, wykonując pierwsze prace z drewna i metalu. Jak sam o sobie mówi szczególnie w drewnie odkrywał jego ukryte piękno i niepowtarzalne cechy tego materiału.  Będąc uczniem szkoły podstawowej otrzymał pierwsze nagrody      i wyróżnienia za prace plastyczne. Z tego powodu przez kolegów z klasy nazywany był „artystą”. W tym okresie powstała  rzeźba wykonana z okazji Roku Kopernikowskiego i przedstawiające popiersie wielkiego polskiego astronoma (1973 rok).

Z wykształcenia technik budowlany. Okres służby wojskowej to okres aktywnej pracy twórczej w dziedzinie rzeźby. Świadczyć może o tym udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym z okazji XXXVIII rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem organizowanym przez Klub Garnizonowy w Warszawie. Po ukończeniu służby wojskowej pracował w Warszawie dalej tworząc prace znajdujące nabywców wśród zwiedzających Starówkę i Wilanów.

Od 1998 roku mieszka w Sierzutach Zagajnych (gm. Śniadowo, pow. łomżyński), gdzie do dziś ma własną pracownię rzeźby. W jego twórczości dominuje tematyka sakralna i ludowa oraz sztuka nowoczesna.

W okresie od 1979 roku Pan Kazimierz wykonał kilka tysięcy prac, które znalazły swoje miejsce w galeriach, muzeach, szkołach, urzędach, firmach prywatnych, kościołach oraz licznych organizacjach pozarządowych.

Co roku Pan Kazimierz bierze udział w około 40 imprezach na terenie całej Polski, jak też poza jej granicami, promując ziemię łomżyńską.

udział w przeglądach, konkursach i imprezach ogólnopolskich:

1988 – wyróżnienie w XV konkursie plastycznym Dom Kultury Pracownika Budowlanego w Warszawie

2002 rok:

2002 – IV Prezentacje Tradycji Ludowej woj podlaskiego (WOAK Białystok)

2002  - udział w Ogólnopolskich Warsztatach Malarsko – Rzeźbiarskich w Drohiczynie

2003 rok:

2003 – 2009 - udział w Podlaskich Targach Rzeźby Ludowej i Tkaniny Dwuosnowowej pod Ratuszem w Białymstoku

2003 – 2009 – udział w „Niedzieli Kadzidlańskiej – Turnieju wsi” w Kadzidle

2003 – październik, udział w wystawie zbiorowej „Łomżyński Przegląd Plastyki” z okazji 10-lecia Galerii N w Łomży, miejsce- Galeria N w Łomży

2003 – udział w XVI Przeglądzie Twórczości Wojska Polskiego , Gdynia

2003 – dyplom za udział w pracy na rzecz szkoły w Śniadowie

2003 – wyróżnienie na XXVIII Ogólnopolskim konkursie na drzeworyt  i XIV konkursie na rzeźbę o tematyce muzycznej  w Lesznie

2003 – Podziękowanie za udział w “Weselu kurpiowskim” w Kadzidle (GOKSiR Kadzidło)

2003 – wystawa rzeźby w Śniadowie (szkoła podstawowa)

2003 – Certyfikat Honorowego Uczestnika Bitwy Grunwaldzkiej (Grunwaldzkie Bractwo Rycerskie)

2003 – dyplom za aktywny udział w X Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie (ROK Łomża)

2004 rok:

2004 - 4-8 lutego, udział w wystawie twórczości podczas XXXII Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej

2004 – marzec- wystawa autorska w Galerii N, Łomża

2004 – czerwiec – wrzesień- udział w wystawach plenerowych: „Kraina szczęśliwości”, Studio lato radia Białystok, „Źródła przyjaźni” w Hajnówce, org. Hajnowski Dom Kultury

2004 – udział w Gościńcu Łomżyńskim

2004 – 1.05.2004 - udział w Festynie „Pociąg do Europy”

2004 – wyróżnienie w konkursie plastycznym „Łomżyńska Stajenka”

2004 – 2005 - udział i prezentacja w osadzie rzemieślniczej z czasów średniowiecza podczas obchodów Bitwy pod Grunwaldem

2004 – Święto dziękczynienia 12 września 2004

2004 – Podziękowanie za twórczy wkład w działalność Galerii N w Łomży

2004 – Wystawa prac laureatów twórczości plastycznej wojska polskiego (Klub Garnizonowy w Łomży)

2005 rok:

2005 – udział w obchodach uroczystości z okazji XXV–lecia NSZZ Solidarność, miejsce: Skate Park SM „Perspektywa” 20-21 sierpnia 2005r r.

2005 – 22 luty /marzec- wystawa indywidualna / autorska , WOAK Białystok

2005- 2010 – udział w Targach Twórczości Artystycznej w Łomży org. ROK Łomża

2005 – wrzesień - udział w wystawie plenerowej w Mińsku Mazowieckim z okazji I Mińskiego Festiwalu Chleba

2005 – 2009 cykliczny udział w Mazowieckich Plenerach Rzeźbiarskich i Warsztatach etnograficznych w  Charcibałdzie,

2005 – 5 kwietnia - podziękowanie od Prezydenta Miasta Łomża – Jerzego Brzezińskiego, za twórczy dorobek włożony w promocje kultury i sztuki ziemi Łomżyńskiej

2005 - podziękowanie za twórczy dorobek włożony w promocję kultury i sztuki Ziemi Łomżyńskiej od Starosty Łomżyńskiego – Wojciech Kubraka

2005 – XXX Ogólnopolski konkurs na drzeworyt o tematyce muzycznej – wyróżnienie

2005 -  Jarmark Wojciechowy  w ramach Dni Mławy (Urząd Miasta Mława)

2005 – Udział w plenerze rzeźbiarskim w Drohiczynie  (Urząd Miejski w Drohiczynie)

2005 – prezentacja twórczości podczas zimowiska w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczuczynie

2005 - Jarmark Kaziuka, Ełk, Ełckie Centrum Kultury

2005 – Udział w Dożynkach Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Diecezji Ełckiej

2005 – lipiec  II Festiwal Ludowy Kurpi i Podlasia (Europejskie Centrum Promocji Kultury Sztuki i Ochrony Przyrody Kurpi i Podlasia)

2006 rok:

2006 – II miejsce w plebiscycie na osobowość roku w powiecie Łomżyńskim, Gazeta Współczesna

2006 – 19.05.2006 - udział w wystawie plastycznej twórców Podlasia upamiętniającej pontyfikat i rocznicę śmierci Jana Pawła II, org. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

2006 – wyróżnienie na I Przeglądzie Rzeźby w Drewnie o tematyce sakralnej „Antoniada” w Niewodnicy Kościelnej

2006 – Podziękowanie od Prezydenta miasta Ełk - Janusza Nowakowskiego za zaangażowanie  w organizację „Dni Ełku”

2006 – wystawa w ramach uroczystości odsłonięcia Pomnika Jana Pawła II w Zambrowie

2006- 16 kwietnia wystawa indywidualna w GOK w Śniadowie z okazji wizyty delegacji gminy Merklkofen (Bawaria)

2007 rok:

2007 – Udział w wystawie plenerowej podczas Dwusetnej Rocznicy Utworzenia Księstwa Warszawskiego (Ostrołęka)

2007- udział w Jarmarku Ludowym podczas Festiwalu Obrzędów Weselnych w Węgrowie

2007 – 8-9 września, udział w Jarmarku Historycznym „Na Napoleońskim szlaku”, org. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

2007 – Dni Ełku

2007 - 27 maja – udział w Jarmarku Norbertańskim w Bodzanowie

2007 – VI miejsce na XXXII Ogólnopolskim Konkursie na Drzeworyt o tematyce muzycznej, Leszno

2007 – Jarmark Wojciechowy  w ramach Dni Mławy (Urząd Miasta Mława)

2007 – wrzesień – prezentacja prac podczas „Niedzieli Kadzidlańskiej” w Kadzidle

2008 rok:

2008 – V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Rzeźbę o Tematyce Muzycznej, Leszno

2008 – 13-15 czerwca – udział w wystawie plenerowej przy okazji inscenizacji „Wesela Kurpiowskiego” na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Kadzidle

2008 – 21 października udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej z okazji XV-lecia Galerii N w Łomży

2008 – Podziękowanie za pomoc i pracę w organizacji „Dziedzińca Kultury” podczas obchodów rocznicowych Bitwy pod Grunwaldem

2008 – podziękowanie za współpracę w projekcie „Gadajta po Kurpsiosku” oraz IV Mazowieckim Plenerze Rzeźbiarskim i Warsztatach Etnograficznych” (Burmistrz Myszyńca i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej)

2008 – prezentacja prac podczas w Kolneńskiego Jarmarku Wielkanocnego

2009 rok:

2009 – podziękowanie za całokształt pracy twórczej i propagowanie kultury od Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

2009 – wystawa z okazji imprezy folklorystycznej „Wianki u Wagów” Grabowo

2009 – 30 maja – udział w Jarmarku Norbertańskim w Bodzanowie

2009 – 25-26 kwiecień – prezentacja twórczości na Warsztatach Twórczych „Mój ślad na ziemi” w Wąsoszu

2009 – Udział w programie „Ocalmy dla przyszłości” - prezentacja tradycyjnych zawodów dla dzieci I młodzieży

2009 – prezentacja twórczości Jarmark Średniowieczny – Ostrów Wielkopolska

2009 - XVII Jesienne prezentacje Kulturalne w Zbójnej (GOK Zbójna )

2010 rok:

2010 – Udział w dniach kultury kresowej w Białymstoku

2010 – marzec-prezentacja prac podczas Jarmarku Wielkanocnego w ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej (org. ROK Łomża)

2010 – (maj) Prezentacja rękodzieła ludowego podczas Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej

2010 – Prezentacja rzeźby podczas IX Mazowieckiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim

2010 – Wystawa rzeźby i przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich podczas „Wianków u Wagów” w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowie

2010 – Zbiórka pieniędzy dla powodzian podczas imprezy „Wianki u Wagów” w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowie

2010 – (czerwiec) wystawa rzeźby podczas Szczuczyńskiej „Palinocki”

2010 – Udział w łomżyńskiej edycji Europejskiego Święta Sąsiadów

2010-(czerwiec) Prezentacja rzeźby podczas XVII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

2010 – (lipiec) Prezentacja rzeźby podczas obchodów 450 – lecia założenia miasta Olecko

2010 – (wrzesień) Udział w wystawie zbiorowej XVI Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Białymstoku

2010 – (wrzesień) Udział w XVIII Jesiennych Prezentacjach Kulturalnych w Zbójnej

2010 – (wrzesień) Prowadzenie warsztatów rzeźbiarskich Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem

2010 – (22 września) Nagroda Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Powiecie Łomżyńskim za całokształt osiągnięć    w twórczości rzeźbiarskiej i upowszechnianiu kultury.

2010 - (23 października) Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Rzeźby o Tematyce Muzycznej. Konkurs organizowany przez Muzeum Okręgowe w Lesznie (Wielkopolskie).

2010 - (29 października) Nominacja do Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Ponadto:

- Cykliczny udział w wystawach plenerowych podczas Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, org. ROK Łomża

- Wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym (udział w Piknikach Rodzinnych organizowanych przez parafię Krzyża Św w Łomży).

- udział w akcjach charytatywnych m.in. z okazji X rocznicy powstania Oddziału Urologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży,

- wspieranie osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (m.in. pogorzelcy oraz na leki w miejscowościach: Grabowo, Długosiodło i wielu innych)

- p. Kazimierz jest twórcą rzeźbionego logo Gościńca Łomżyńskiego

- Czynna współpraca z organizacjami harcerskimi, m.in. „Ptaki ptakom” z Łomży, Chorągiew Harcerska z Wielkopolski

-Cykliczny udział w Jarmarku Wielkanocnym w Białymstoku

-Cykliczny udziel w obchodach rocznicowych Bitwy pod Grunwaldem

-Cykliczny udział w obchodach rocznicowych „Dni Zambrowa”, „Dni Jedwabnego”, „Dni Ełku”, „Dni Orzysza”, „Nocy nad Neckiem”, „Dni Mławy”,  „Dni Kultury Litewskiej” w Puńsku

-Cykliczny udział w Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy

-Cykliczny udział w „Jarmarku Wojciechowym” w Mławie

-Cykliczny udział w „Miodobraniu Kurpiowskim” w Myszyńcu.

-Cykliczny udział w Pikniku Country w Mrągowie

-Udział (prezentacja twórczości) w Dożynkach Wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych

-Zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi  z Łomży, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

-zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Jarnutach

-Cykliczny udział w prezentacjach warsztatowych podczas „Jesiennych prezentacji kulturalnych”
w Zbójnej oraz Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych

Cykliczny udział w „Skansenowskich Spotkaniach” oraz „Niedzieli Św. Rocha” w Nowogrodzie

Pan Kazimierz Krupiński jest osobą rozpoznawalną w wielu regionach kraju.

Wiele innych informacji o działalności twórczej, znaleźć można na wielu stronach internetowych m.in. wrotapodlasia.pl, naszakultura.pl, 4lomza.pl, woak.bialystok.pl oraz na portalu regionalnym lomza24.info oraz na wielu serwisach www gmin   i placówek kultury. Pisano o nim wiele artykułów w gazetach lokalnych i ogólnopolskich

2011-02-11 08:42 Opublikował: roklomza

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110