ROK

./i/slide28.jpg ./i/slide_28.jpg ./i/slide_26.jpg ./i/slide_33.jpg ./i/slide_20.jpg

Nasze wczoraj i dziś

Historia

Zespół Pieśni i Tańca Łomża powstał w roku 1977 przy Wojewódzkim Domu Kultury w Łomży z inicjatywy pani dyrektor Marii Pierożyńskiej. Jego twórcami byli Kazimierz Pawczyński - choreograf, Sław Jan Rekosz - muzyk.

W trakcie swojej ponad trzydziestoletniej historii Zespół Łomża występował w większości polskich miast, brał udział w wielu przeglądach i festiwalach folklorystycznych. Występował także na wielu imprezach zagranicznych, min.:w Bułgarii, na Litwie, na Węgrzech, w Związku Radzieckim, Czechosłowacji, Rosji, Niemczech, we Włoszech.
Członkami Łomży przez ten okres było niemal 2000 dziewcząt i chłopców. Wielu z nich trafiło później do akademickich zespołów folklorystycznych w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, a nawet do Mazowsza. 25 lat istnienia Łomży to wiele wyróżnień, nagród i ciepłych recenzji. Najważniejsze z nich to wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki, wyróżnienie Wojewody Łomżyńskiego, I nagroda na Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży woj. łomżyńskiego w roku 1993 i 1994, wyróżnienia i nagrody na Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Poniewieżu i Wilnie, wyróżnienie Konsula RP w Hamburgu za udział w Dniach Polski 93. W 1986 r. Zespół Pieśni i Tańca Łomża wziął udział w widowisku Rajby kurpiowskie przygotowanym na Dni Kultury Staropolskiej, wystawionym także w Teatrze Komedia w Warszawie.
W roku 1995  Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży wydał zespołowi  I  kasetę magnetofonową  nagrań dokonano w Radiu Białystok .Przy okazji Jubileuszu 30 lecia wydana została się pierwsza w historii Zespołu płytę kompaktową nagrania zrealizowano w studiu ROK w Łomży.
Przez wiele lat choreografem i kierownikiem Zespołu był Kazimierz Pawczyński, który nadal służy fachowymi poradami i konsultacjami. Nadal współpracuje z Zespołem Edward Szabat - kierownik kapeli. W repertuarze ZPiT Łomża znajdują się polskie tańce i pieśni narodowe oraz pieśni i tańce ludowe niemal wszystkich regionów Polski, także charakterystyczne obrazki ludowe w opracowaniu
Zbigniewa Pieńkowskiego i Kazimierza Pawczyńskiego.


Dzisiaj z  młodzieżą pracują:
Agnieszka Brzóska-Wieczorek - instruktor ds. folkloru i poradnictwa kostiumowego,
Justyna Wawrzyniak - instruktor tańca,
Michał Olchowik - instruktor śpiewu, akompaniator.

Obecnie Zespół Pieśni i Tańca Łomża tworzą trzy grupy śpiewających i tańczących młodych ludzi:
- grupa młodzieżowa, grupa dziecięca i propedeutyczna.
Repertuar:
- Tańce i zabawy kurpiowskie,
- Suita lubelska
- Zabawy śląskie
- Krakowiak
- Polonez
- Kujawiak
- Kolędy i pastorałki.

 

2011-02-09 14:55 Opublikował: roklomza

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110