ROK

./i/slide_25.jpg ./i/slide_33.jpg ./i/slide_22.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide_24.jpg

Protokół Jury - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Dobry Las 2023

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej – Dobry Las
21 maja 2023


Komisja w składzie:
Józef Zyśk
Agnieszka Brzóska-Wieczorek
Bożena Jakubczyk

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii śpiewacy ludowi – dorośli
I nagroda –   Eugenia Kuliś
Hanna Ksepka
II nagroda –  Agnieszka Zielewicz
Daniela Dąbrowska
Anna Zaborowska
III nagroda – nie przyznano

W kategorii śpiewacy ludowi – dzieci i młodzież szkolna:
I nagroda –   Emilia Gawrych
II nagroda –  Aleksandra Gawrych
Natalia Kowalczyk
III nagroda -  nie przyznano

W kategorii soliści instrumentaliści – dorośli:
I nagroda –   Daniel Cwalina
Michał Olchowik
Paweł Dąbkowski
Grzegorz Golan
II nagroda –  Ryszard Maniurski
Dawid Ciecierski
III nagroda - nie przyznano

W kategorii solistów instrumentalistów – dzieci i młodzież:
I nagroda –   Karolina Michalak
Julia Lemańska
Natalia Zadroga
II nagroda –  Karolina Nicewicz
Kornelia Bielska
III nagroda – Katarzyna Marczyk
Zofia Muzyk

W kategorii gawędziarze ludowi – dorośli:
I nagroda –   nie przyznano
II nagroda –  Urszula Filipkowska
III nagroda – nie przyznano

W kategorii gawędziarze ludowi – dzieci i młodzież szkolna:
I nagroda –   Zofia Piasta
Hanna Horoszewska
Zosia Samełko
II nagroda –  Bartosz Wawrzyniak
Dawid Kowalczyk
Zuzanna Chmielewska
III nagroda – Oliwia Żurkowska
Szymon Depta

W kategorii kapele ludowe:
I nagroda –   Kapela Łysozianie
Kapela Grzesia
II nagroda –  nie przyznano
III nagroda – nie przyznano

W kategorii zespołów folklorystycznych – dorośli:
I nagroda –   Zespół Folklorystyczny Turoślanie
II nagroda –  Integracyjny Zespół Folklorystyczny Szansa
Zespół Pieśni i Tańca Mała Ziemia Łosicka
III nagroda – Zespół Ludowy Żurawiacy

W kategorii zespołów śpiewaczych – dorośli:
I nagroda –   Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
II nagroda –  Zespół Śpiewaczy z Turośli
Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Kuzi
III nagroda – Ludowy Zespół Śpiewaczy Laskowianki
Śpiewające Panie z Miastkowa

W kategorii zespołów śpiewaczych
– dzieci i młodzież szkolna:
I nagroda –   nie przyznano
II nagroda –  Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
III nagroda – nie przyznano

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Łomży.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Dobry Las, dn. 21.05.2023 roku.Orgnizatorzy:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Insytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


Wójt Gminy ZbójnaGminny Ośrodek Kultury w ZbójnejWspółorganizator:Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym LesiePomocy finansowej udzielili:
Starostwo Powiatowe w Łomży


Partner - Województwo Podlaskie

Bagumiła i Marek Olbryś

 Dofinansowano ze środkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2023-05-22 10:19 Opublikował: Administrator

Kolejność występów - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2023

Kolejność występów - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2023

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW REGIONALNEGO PRZEGLĄDU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH ZBÓJNA - DOBRY LAS
21.05.2023 roku.


Początek godzina 11.00

1. Paweł Dąbkowski
2. Michał Olchowik
3. Agnieszka Zielewicz
4. Bartosz Wawrzyniak
5. Aleksandra Gawrych
6. Katarzyna Marczyk
7. Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
8. Integracyjny Zespół Folklorystyczny ,,Szansa”
9. Hanna Horoszewska
10. Emilia Gawrych
11. Julia Lemańska
12. Karolina Michalak
13. Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
14. Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
15. Zespół Ludowy Żurawiacy
16. Kapela Łysozianie
17. Daniela Dąbrowska
18. Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki”
19. Daniel Cwalina
20. Dawid Kaczkowski
21. Karolina Nicewicz
22. Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Kuzi
23. Kapela Grzesia
24. Zespół Pieśni i Tańca Mała Ziemia Łosicka
25. Zofia Piasta
26. Dawid Ciecierski
27. Natalia Zadroga
28. Krystyna Pawelczyk
29. Pola Jastrzębska
30. Dziewczęcy Zespół Ludowy z Turośli
31. Zespół Regionalny ,,Myszyniec”
32. ,,Kurpiowszczyzna Senior”
33. Urszula Filipkowska
34. Natalia Kowalczyk
35. Kinga Sendrowska
36. Natalia Grzymała
37. Grzegorz Golan
38. Weronika Zyśk
39. Dawid Kowalski z Kuzi
40. Stanisław Archacki
41. Zespół Śpiewaczy z Turośli
42. Zosia Samełko
43. Daniela Dąbrowska
44. Ryszard Maniurski
45. Śpiewające Panie z Miastkowa
46. Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
47. Zespół Folklorystyczny ,,Turoślanie”
48. Oliwia Żurkowska
49. Hanna Ksepka
50. Kornelia Bielska
51. Szymon Depta
52. Anna Zaborowska
53. Zofia Muzyk
54. Zuzanna Chmielewksa
55. Eugenia Kuliś
56. Stanisław Śmiechowski

 

2023-05-11 12:34 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2023

Tegoroczny przegląd odbędzie się 21 maja w amfiteatrze w Dobrym Lesie.
Regulamin Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2023

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


Wójt Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Współorganizator:
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Lesie

I. Założenia programowe
Celem przeglądu jest prezentacja tradycyjnego muzykowania, stylu śpiewania, gwary, tańca i stroju, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, i tym samym zachowanie ich dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych; wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na XXX Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, odbywający się w ramach XXX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2023, które będą miały miejsce w Nowogrodzie 18 czerwca 2023 roku oraz na inne ogólnopolskie przeglądy i konkursy o podobnym charakterze; zaprezentowanie laureatów podczas finałowego koncertu w dniu 21 maja 2023 roku w amfiteatrze w Dobrym Lesie.

II. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie do organizatora czytelnie i zgodnie z prawdą wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 04.05.2023 roku oraz przestrzeganie regulaminu.
2. W przeglądzie mogą wziąć udział:
- kapele ludowe, których skład winien być zgodny z wzorami danego regionu, który reprezentują,
- soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np. skrzypce, harmonia półtonowa, pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki itp.,
- zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
- śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),
- pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,
- gawędziarze ludowi,
- zespoły folklorystyczne.

W ramach konkursu jeden uczestnik może wystąpić najwyżej w dwóch różnych kategoriach, przy czym każdy zespół może wydelegować ze swojego składu dwóch solistów lub dwie pary taneczne.
W związku z tym należy dołączyć do zgłoszenia imienną listę członków zespołu (załącznik A).
Kapele przygrywające parom tanecznym mogą samodzielnie wziąć udział w konkursie wg powyższych zasad.
Wyklucza się prezentowanie repertuaru z ubiegłego konkursu.

III. Kryteria oceny.
Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
1) dzieci i młodzież szkolna
2) dorośli (od 17 roku życia)

O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje wiek jej najstarszego członka (rok urodzenia).
Jury będzie brało pod uwagę:
- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru kurpiowskiego lub regionu, który reprezentują uczestnicy,
- zachowanie tradycji regionalnej,
- czystość gwary,
- dostosowanie treści utworu do wieku wykonawcy,
- tradycyjne wykonanie muzyczne i technika gry,
- tradycyjny skład instrumentalny,
- wierność odtworzenia melodii i tańców,
- układ taneczny,
- stroje i rekwizyty,
- widowiskowość prezentowanego programu.

IV. Zasady uczestnictwa.
1. Kapele ludowe, których skład musi być zgodny z wzorami regionu który reprezentują, prezentują po trzy utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
2. Soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach prezentują po dwa utwory.
3. Zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
4. Śpiewacy ludowi (bez towarzyszenia instrumentalnego) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
5. Pary taneczne prezentują po dwa tańce, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
6. Gawędziarze ludowi prezentują po dwie gadki, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
7. Zespoły folklorystyczne prezentują program, nie dłuższy niż 15 minut.
Nie należy przekraczać maksymalnego czasu trwania występu.
Podana na liście godzina występu danego uczestnika jest czasem przybliżonym.
Nie stawienie się w określonej kolejności będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w konkursie.
8. Warunki zgłoszenia.
Zgłoszenie do przeglądu wymaga poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłania jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2023 roku.

V. Informacje.
1. Laureaci I i II nagród mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich, który odbędzie się 18 czerwca 2023 roku w Nowogrodzie.
2. Wysokość oraz liczba nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.
3. Podczas trwania konkursu, łącznie z wręczaniem nagród obowiązuje strój ludowy.
4. Nagrodzeni zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów i wykonania nagrodzonego repertuaru.
5. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
6. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.
8. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i multimedialną Wydarzenia, które będzie wykorzystywane bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym Wydarzenia.
10. Uczestnicy wysyłając KARTĘ UCZESTNICTWA, zgadzają się na bezterminowe oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, a także udzielają prawa do rejestracji występów w formie foto, audio, wideo oraz na ich przechowywanie i wykorzystanie w celach promocyjnych, dokumentacyjnych, a także transmisji wydarzenia w mediach społecznościowych.

Pomocy finansowej udzielili:
Starostwo Powiatowe w ŁomżyPartner - Województwo Podlaskie

Bogumiła i Marek Olbryś


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Załączniki

 1. Karta zgloszenia doc
 2. Karta zgłoszenia pdf
 3. Regulamin Przeglądu doc
 4. Regulamin Przeglądu pdf
2023-04-05 13:10 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Dobry Las 2022 - wyniki

Doroczny Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych odbył się w niedzielę w Dobrym Lesie. Jego głównym celem było wyłonienie wykonawców do udziału w czerwcowym Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie.
Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych to jedna z największych imprez folklorystycznych w regionie. W tegorocznej edycji wystąpiło około 100 gawędziarzy, śpiewaków, instrumentalistów i zespołów śpiewaczych z terenu dawnego województwa łomżyńskiego. Było wśród nich wielu reprezentantów najmłodszego pokolenia, od kilkuletnich dzieci do nastolatków, bardzo chętnie muzykujących i podtrzymujących tym samym przy życiu dawne tradycje.
Najlepsi wykonawcy przeglądu zakwalifikowali się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie 19 czerwca, a poza atrakcjami muzycznymi uczestnicy imprezy mogli też wspólnie się pobawić przy dźwiękach muzyki ludowej.

Protokół z posiedzenia komisji Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej – Dobry Las, 15 maja 2022

Komisja w składzie:
Urszula Kuczyńska – etnograf, kierownik Skansenu Kurpiowskiego im. A.Chętnika w Nowogrodzie
Edward Szabat – przewodniczący, kierownik muzyczny Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ełk
Dariusz Kryszpiniuk – kierownik działu animacji kultury Podlaskiego Instytutu Kultury

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii zespołów śpiewaczych – dorośli
I nagroda – Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda – Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Kuzi
III nagroda – Zespół Śpiewaczy z Turośli
Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
Wyróżnienia: Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Ludowy Zespół Śpiewaczy Laskowianki

W kategorii zespołów śpiewaczych – dzieci i młodzież szkolna:
I nagroda – Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli
II nagroda – nie przyznano
III nagroda – nie przyznano
Wyróżnienia: nie przyznano

W kategorii śpiewacy ludowi – dorośli:
I nagroda – Hanna Ksepka
II nagroda – Eugenia Kuliś
III nagroda – Anna Łuba
Agnieszka Zielewicz
Wyróżnienia – Daniela Dąbrowska

W kategorii solistów instrumentalistów – dorośli:
I nagroda – Ryszard Maniurski
Paweł Dąbkowski
II nagroda – Dawid Sutkowski
III nagroda – Mateusz Dziczek
Wyróżnienia – Danuta Waśko

W kategorii solistów instrumentalistów – dzieci i młodzież szkolna:
I nagroda – Kornelia Bielska
II nagroda – Natalia Zadroga
III nagroda – Julia Lemańska
Wyróżnienie – Zofia Muzyk
Karolina Nicewicz

W kategorii kapel ludowych-dorośli:
I nagroda – Kapela Miód na serce
II nagroda – nie przyznano
III nagroda – nie przyznano
Wyróżnienie – Kapela Ludowa Szansa

W kategorii gawędziarzy ludowych - dzieci i młodzież szkolna:
I nagroda – Bartosz Wawrzyniak
II nagroda – Urszula Filipkowska
III nagroda – Kinga Sendrowska
Wyróżnienia: nie przyznano

W kategorii zespołów folklorystycznych – dorośli:
I nagroda – nie przyznano
II nagroda – nie przyznano
III nagroda – nie przyznano
Wyróżnienia: Maryna Zespół Folklorystyczny
Integracyjny Zespół Folklorystyczny Szansa

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXIX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim (kwalifikacje do udziału w konkursie, otrzymują również laureaci co najmniej I i II nagrody z dwóch poprzednich lat przeglądów wojewódzkich w swojej kategorii).

Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Łomży i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dobry Las, dn. 15.05.2022 r.

Informujemy, że zespoły oraz soliści, które zajęły I i II miejsca w kategoriach: śpiewacy ludowi (dorośli), soliści instrumentaliści (dorośli), kapele ludowe, zespoły śpiewacze zostały zakwalifikowane do Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego.
Informacje o przeglądzie, karta zgłoszenia i regulamin jest na stronie https://pikpodlaskie.pl/event/przeglad-kapel-i-spiewakow-ludowych/

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy ZbójnaGminny Ośrodek Kultury w Zbójnej


Współorganizator:

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego


Pomocy finansowej udzielili:

Bogumiła i Marek OlbryśStarostwo Powiatowe w Łomży
Partner Województwo Podlaskie


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2022-05-16 14:04 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2022 - kolejność występów

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW

Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2022 - Dobry Las

Dobry Las - amfiteatr, 15 maja 2022 roku.
Początek godzina 14.00

1. Kobiecy zespół śpiewaczy ze Zbójnej
2. Maryna - Zespół folklorystyczny
3. Danuta Waśko – Akordeon
4. Mateusz Dziczek
5. Wawrzyniak Bartosz
6. Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
7. Eugenia Kuliś
8. Kinga Sendrowska
9. Julia Lemańska
10.Urszula Filipkowska
11. Ryszard Maniurski
12. Agnieszka Zielewicz
13. Karol Nicewicz
14. Anna Łuba
15. Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Kuzi
16. Paweł Dąbkowski
17. Ludowy Zespół Śpiewaczy Laskowianki
18. Hanna Ksepka z Kuzi
19. Kornelia Bielska
20. Integracyjny Zespół Folklorystyczny Szansa
21. Zofia Muzyk
22. Daniela Dąbrowska
23. Kapela Grzesia
24. Zespół Śpiewaczy z Turośli
25. Kapela Ludowa Szansa
26. Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
27. Kapela Miód Na Serce
28. Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli
29. Natalia Zadroga
30. Dawid Sutkowski

2022-05-06 11:06 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2022

Tegoroczny przegląd odbędzie się 15 maja w amfiteatrze w Dobrym Lesie. Konkurs przyrzeczony jest dla solistów i zespołów kurpiowskich z powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego, zambrowskiego, kolneńskiego i wysokomazowieckiego oraz z gminy Goniądz.

Regulamin Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2022

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Wójt Gminy Zbójna Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Współorganizator: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Pomocy finansowej udzielili
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Starostwo Powiatowe w Łomży

I. Założenia programowe
Celem przeglądu jest prezentacja tradycyjnego kurpiowskiego muzykowania, stylu śpiewania, gwary, tańca i stroju, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, i tym samym zachowanie ich dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych; wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na XXIX Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, odbywający się w ramach XXIX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2022, które będą miały miejsce w Nowogrodzie 19 czerwca 2022 roku oraz na inne ogólnopolskie przeglądy i konkursy o podobnym charakterze; zaprezentowanie laureatów podczas finałowego koncertu w dniu 15 maja 2022 roku w amfiteatrze w Dobrym Lesie.

II. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie do organizatora czytelnie i zgodnie z prawdą wypełnionej karty zgłoszenia oraz przestrzeganie regulaminu.
Konkurs przyrzeczony jest dla solistów i zespołów kurpiowskich z powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego, zambrowskiego, kolneńskiego i wysokomazowieckiego oraz z gminy Goniądz.
W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych.
W ramach konkursu jeden uczestnik może wystąpić najwyżej w dwóch różnych kategoriach, przy czym każdy zespół może wydelegować ze swojego składu tylko jednego solistę lub jedną parę taneczną.
W związku z tym należy dołączyć do zgłoszenia imienną listę członków zespołu (załącznik A).
Kapele przygrywające parom tanecznym mogą samodzielnie wziąć udział w konkursie wg powyższych zasad.
Wyklucza się prezentowanie repertuaru z ubiegłego konkursu.

III. Kryteria oceny.
Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
1) dzieci i młodzież szkolna
2) dorośli (od 18 roku życia)
O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje wiek jej najstarszego członka (rok urodzenia).
Jury będzie brało pod uwagę:
- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru kurpiowskiego,
- zachowanie tradycji regionalnej,
- czystość gwary,
- dostosowanie treści utworu do wieku wykonawcy,
- tradycyjne wykonanie muzyczne i technika gry,
- tradycyjny skład instrumentalny,
- wierność odtworzenia melodii i tańców,
- układ taneczny,
- stroje i rekwizyty,
- widowiskowość prezentowanego programu.

IV. Zasady uczestnictwa.
1. Kapele ludowe, których skład musi być zgodny z wzorami regionu kurpiowskiego prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
2. Soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych kurpiowskich instrumentach (np. skrzypce, harmonie: pedałowa, guzikowa, półtonowa, ligawki, fujarki itp.) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
3. Zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
4. Śpiewacy ludowi (bez towarzyszenia instrumentalnego) prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
5. Pary taneczne prezentują po dwa tańce, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
6. Gawędziarze ludowi prezentują po dwa utwory, ale nie dłuższe niż 10 minut łącznie.
7. Zespoły folklorystyczne prezentują program, nie dłuższy niż 10 minut.
Nie należy przekraczać maksymalnego czasu trwania występu.
Podana na liście godzina występu danego uczestnika jest czasem przybliżonym. Nie stawienie się w określonej kolejności będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w konkursie.
8. Warunki zgłoszenia.
Zgłoszenie do przeglądu wymaga poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłania jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2022 roku.

V. Informacje.
1. Laureaci I i II nagród mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich, który odbędzie się 19 czerwca 2022 roku w Nowogrodzie.
2. Wysokość oraz liczba nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.
3. Podczas trwania konkursu, łącznie z wręczaniem nagród obowiązuje strój kurpiowski.
4. Nagrodzeni zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów i wykonania nagrodzonego repertuaru.
5. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
6. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.
8. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, tel. 86 219 01 11, e-mail:roklomza@4lomza.pl

Organizatorzy:


Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Wójt Gminy ZbójnaGminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Współorganizator:


Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego


Pomocy finansowej udzielili:

Bogumiła i Marek Olbryś

Starostwo Powiatowe w ŁomżyPartner Województwo Podlaskie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Załączniki

 1. Karta uczestnictwa
 2. Regulamin Przeglądu
2022-04-06 09:56 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2021 - koncert laureatów

W Regionalnym Przeglądzie Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w 2021 r. udział wzięło 60 osób, z czego 9 osób stanowili wykonawcy należący do grupy dziecięco- młodzieżowej. Grupa wykonawców dorosłych prezentowała swoje umiejętności wokalne i muzyczne w kategoriach: solistów śpiewaków, solistów instrumentalistów na harmonii pedałowej, zespołów śpiewaczych i kapel tradycyjnych, młodzież natomiast prezentowała przygotowane utwory w kategorii gawędziarzy oraz solistów instrumentalistów grających na skrzypcach i na harmonii pedałowej.

Tegoroczny konkurs - czyli proces rekrutacji, proces oceny nadesłanych przez uczestników utworów, ze względu na sytuację epidemiczną na terenie naszego kraju – miał formę on – line. W wersji stacjonarnej zorganizowany został jedynie finałowy koncert laureatów pierwszych nagród. Koncert odbył się 21 maja 2021 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa. Na scenie ROKu swoje umiejętności zaprezentowali: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej, Zespół Śpiewaczy z Turośli, Eugenia Kuliś i Hanna Ksepka (solistki śpiewaczki), do tańca przygrali soliści instrumentaliści na harmonii pedałowej: Jan Kania, Karol Sadłowski, Dawid Sutkowski, na skrzypcach zagrała Natalia Zadroga a Bartosz Wawrzyniak opowiedział kurpiowską gawędę. Oficjalnie, dyplomy laureatom wręczyli: Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Lech Marek Szabłowski - Starosta Łomżyński, Elżbieta Parzych - Wójt Gminy Zbójna i Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionlanego Ośrodka Kultury w Łomży. Obecni podczas koncertu byli także dwóch członków komisji oceniającej (Izabela Cierpikowska i Michał Olchowik) oraz Prezes fundacji sztuk i dialogu – Katarzyna Modzelewska. Nadrzędnym celem organizowanego przez przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży przeglądu była kwalifikacja zespołów, solistów, gawędziarzy i instrumentalistów na 28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, jak również kwalifikacja wspomnianych wyżej form na Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego. Komisja oceniająca w składzie: Dariusz Kryszpiniuk (kierownik Działu Animacji Kultury PIK Białystok), Michał Olchowik (instruktor ds muzyki ludowej ROK Łomża, pedagog instrumentalista) i Izabela Cierpikowska (instruktor ds folkloru ROK Łomża) na Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego zakwalifikowała laureatów I nagród, natomiast na 28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich zakwalifikowała laureatów I i II nagród.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


2021-05-24 12:08 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej - Protokół Jury 2021

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
13 maja 2021 r.

Komisja w składzie:
Dariusz Kryszpiniuk – Przewodniczący jury, kierownik Działu Animacji Kultury (Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego)
Michał Olchowik – członek jury, pedagog instrumentalista, instruktor ds muzyki ludowej (Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego)
Izabela Cierpikowska – członek jury, instruktor ds folkloru (Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego)

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii solistów śpiewaków - grupa dorosłych:
I nagroda - Eugenia Kuliś z Kruszy
I nagroda - Hanna Ksepka z Kuzi
II nagroda - nie przyznano
III nagroda - Helena Bączek z Turośli

W kategorii zespołów śpiewaczych - dorośli:
I nagroda - Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety
I nagroda - Zespół Śpiewaczy z Turośli
II nagroda - Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu - mężczyźni
II nagroda - Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda - Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
III nagroda - Zespół Śpiewaczy z Kuzi
Wyróżnienie - Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

W kategorii solistów instrumentalistów - grupa dorosłych
I nagroda - Jan Kania z Turośli
I nagroda - Karol Sadłowski z Turośli
II nagroda - Mateusz Dziczek z Piasutna Żelaznego
III nagroda - Adam Sadłowski z Turośli
Wyróżnienie - Grzegorz Golan z Turośli

W kategorii solistów instrumentalistów na harmonii pedałowej - grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda - Dawid Sutkowski z Turośli
II nagroda - Karol Saciłowski z Turośli

W kategorii solistów instrumentalistów na skrzypcach - grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda - Natalia Zadroga z Turośli
II nagroda - Kornelia Bielska z Turośli
Wyróżnienie:
Julia Lemańska z Turośli
Zofia Muzyk z Turośli
Karolina Nicewicz z Turośli

W kategorii kapel:
I nagroda - Kapela Miód na serce z Łomży
II nagroda - Kapela Jana Kani z Turośli
Wyróżnienie - Kapela Kurpiowska Świat akordeonu z Łomży

W kategorii gawędziarzy - grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda - Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej
II nagroda - Kacper Konopka z Mątwicy

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXVIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.
Na Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego komisja kwalifikuje laureatów I nagród Przeglądu.

Łomża, 13.05.2021 r.

2021-05-13 11:21 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2021

W przeglądzie mogą wziąć udział uczestnicy bez ograniczeń wiekowych z terenu regionu łomżyńskiego tzn. z terenu dawnego województwa łomżyńskiego (powiaty: Łomża, Grajewo, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz).

 

REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL, ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH

REGULAMIN 2021

 

 

ORGANIZATORZY

Fundacja Sztuk i Dialogu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Łomży

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

POMOCY FINANSOWEJ UDZIELILI

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Cel przeglądu:

- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,

- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na 28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, odbywający się w ramach 28 Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2021 ( finał 20 czerwca 2021 r.) oraz na inne ogólnopolskie przeglądy i konkursy o podobnym charakterze.

- zaprezentowanie występów laureatów podczas finałowego koncertu w dniu 23 maja 2021 roku w Zbójnej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W przeglądzie mogą wziąć udział uczestnicy bez ograniczeń wiekowych z terenu regionu łomżyńskiego tzn. z terenu dawnego województwa łomżyńskiego (powiaty: Łomża, Grajewo, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz).

 

Zapraszamy do udziału:

- kapele ludowe, których skład powinien być zgodny z wzorami danego regionu,

- solistów instrumentalistów grających na tradycyjnych instrumentach ludowych, np. skrzypce, pedałowa, guzikowa, harmonia półtonowa, ligawki, fujarki itp.,

- zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

- śpiewaków ludowych (bez towarzyszenia instrumentalnego),

- pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

- gawędziarzy ludowych ,

- zespoły folklorystyczne (program max do 10 minut).

 

W ramach konkursu po 2 utwory prezentują:

- kapele ludowe,

- soliści instrumentaliści,

- śpiewacy ludowi,

- zespoły śpiewacze,

- gawędziarze,

- pary taneczne

Zespoły folklorystyczne prezentują program nieprzekraczający 10 minut.

 

Warunki zgłoszenia:

1. Przegląd organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

2. Zgłoszenie do przeglądu wymaga:

- poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z załącznikami

- wygenerowanego linku do nagrania konkursowego

Zgłoszenia wypełnione, podpisane i sfotografowane lub skanowane, należy przesłać wraz z linkiem do filmu zamieszczonego na serwisie internetowym YouTube, na adres e - mail organizatora: roklomza@4lomza.pl w nieprzekraczalnym terminie regulaminowym, tzn.do 30 kwietnia 2021 r.

3. Warunki dotyczące nagrań:

- nagrany film ma przedstawiać uczestnika/ków podczas wykonywania utworu lub podczas tańca (widoczna postać i instrumenty). Można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy jedynie o dobrą jakość nagrania – w wyższej rozdzielczości, proponowany przez nas to minimum1200x1024), kto ma taką możliwość prosimy o używanie statywu;

- na nagraniu, przed wykonaniem utworu konkursowego należy przedstawić się z imienia i nazwiska, w przypadku zespołów – podać jego nawę. Następnie należy podać nazwę miejscowości z której uczestnik pochodzi oraz kategorię w której zamierza wziąć udział i utwory/tytuły utworów, które będzie prezentował ( np Jan Kowalski ze Zbójnej; Biorę udział w kategorii solistów instrumentalistów i zaprezentuję utwory "Stara baba" i " Powolniak");

- obowiązuje strój charakterystyczny dla regionu, który uczestnik reprezentuje;

- nagranie należy zamieścić na kanale YouTube wygenerować link do nagrania i przesłać go organizatorowi na adres mailowy: roklomza@4lomza.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. Ważne jest, aby przesyłany film nie był publiczny (przydatny link do pomocy YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl ).

Korzystając z platform do zdalnego przesyłania danych, należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców wybranych usług;

- dopuszczone do konkursu będą jedynie filmy bez montażu, dodatkowej edycji, przeróbek itp;

- ponadto organizatorzy apelują o stosowanie się do ogólnokrajowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19.

 

OCENA PROGRAMU

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie, z podziałem na kategorie wiekowe uczestników.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego i zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie z regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich (finał 20 czerwca 2021 roku) pod warunkiem przygotowania utworów zgodnych z wymogami regulaminowymi w/w konkursu.

 

NAGRODY

1. Wysokość oraz ilość nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.

2. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą mailową (na przesłany w zgłoszeniu adres e-mail), informacja o wynikach zamieszczona zostanie także na stronach internetowych organizatora oraz jego profilach społecznościowych (FB).

3. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego koncertu finalistów w dniu 23 maja 2021 roku w Zbójnej.

 

UWAGI

 

- Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i podziału nagród.

 

Organizatorzy informują, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19, terminy wspomnianych wyżej finałowych koncertów mogą ulec zmianie – informować o nich będziemy na bieżąco!

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:roklomza@4lomza.plDofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Załączniki

 1. Karta uczestnictwa doc
 2. Karta uczestnictwa pdf
 3. Oświadczenie doc
 4. Oświadczenie pdf
 5. Regulamin doc
 6. Regulamin pdf
2021-03-31 12:59 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2020

W związku z obecną sytuacją informujemy, że Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, nie odbędzie się w maju br. O nowym terminie Przeglądu poinformujemy Państwa niezwłocznie.
2020-04-09 15:10 Opublikował: Administrator

Protokół Jury Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2019

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
12.05.2019 r.

Komisja w składzie:
1. Dariusz Kryszpiniuk - kierownik Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK
2. Józef Zyśk – muzyk, folklorysta
3. Aleksandra Szczubełek – Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ostrołęka

Postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia,

 

W kategorii zespołów śpiewaczych – gr. Dorosłych:

I nagroda: Zespół Śpiewaczy z Turośli
Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
Zespół Śpiewaczy z Kuzi
Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
III nagroda: Ludowy Zespół Laskowianki z Zambrowa
Wyróżnienie: Zespół Wokalny z Miastkowa

W kategorii zespołów śpiewaczych- gr. Dzieci i młodzież:
I nagroda: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy Łomża
Wyróżnienie: Ludowy Zespół Śpiewaczy Laskowianki z Zambrowa

W kategorii solistów śpiewaków – gr. Dorosłych:
I nagroda: Hanna Ksepka z Kuzi
Eugenia Kuliś z Kruszy
II nagroda: Paweł Dąbkowski z Łomży
Ewa Łempicka z Wyku
III nagroda: Daniela Dąbrowska z Miastkowa

W kategorii solistów instrumentalistów –gr. Dorosłych:
I nagroda: Michał Olchowik z Łomży
Jan Kania z Turośli

W kategorii solistów instrumentalistów – gr. Dzieci młodzież:
I nagroda: Dawid Sutkowski z Turośli
II nagroda: Natalia Zadroga z Turośli
Adam Sadłowski z Turośli
Karol Sadłowski z Turośli
III nagroda: Urszula Charubin z Pored
Kornelia Bielska z Turośli
Wyróżnienie: Piotr Zakrzewski z Nowogrodu
Karol Saciłowski z Turośli
Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu

W kategorii Kapel:
I nagroda: Kapela Miód na serce z Łomży
II nagroda: Kapela Jana Kani z Turośli
III nagroda: Kapela Ludowa Szansa z Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycznych dorośli:
I nagroda: Integracyjny Zespół Folklorystyczny Szansa z Zambrowa
III nagroda: Zespół Folklorystyczny Maryna z Łomży

W kategorii zespołów folklorystycznych dzieci i młodzież:
II nagroda: Zespół Taneczny z Nowogrodu
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

W kategorii gawędziarzy – gr. Dzieci i młodzież:
I nagroda: Kinga Sendrowska z Dobrego Lasu
II nagroda: Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu
III nagroda: Izabela Szewczyk z Jurek
Marta Parzych z Dobrego Lasu
Wiktoria Wąsiewicz z Dobrego Lasu
Izabela Piaścik z Dobrego Lasu

 

 

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się w ramach XXVI Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, komisja zakwalifikowała wszystkich laureatów I i II nagród we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

2019-05-13 10:10 Opublikował: Administrator

Kolejność występów - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2019

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2019. Kolejność występów.

 

Kolejność występów na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2019, 12.05.2019 r.

14.00 - rozpoczęcie Przeglądu

1. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
2. Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej (kobiety)
3. Izabela Szewczyk z Jurek - gawędziarka
4. Daniela Dąbrowska z Miastkowa – solistka śpiewaczka
5. Zespół Folklorystyczny Maryna z Łomży
6. Michał Olchowik z Łomży – instrumentalista/akordeon
7. Paweł Dąbkowski z Łomży – solista śpiewak
8. Zespół Śpiewaczy z Kuzi
9. Marta Parzych z Dobrego Lasu – gawędziarka
10. Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
11. Kapela Miód na serce z Łomży
12. Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy Łomża
13. Wiktoria Wąsiewicz ze Zbójnej - gawędziarka
14. Hanna Ksebka z Kuzi – solistka śpiewaczka
15. Integracyjny Zespół Folklorystyczny Szansa z Zambrowa
16. Piotr Zakrzewski z Nowogrodu – instrumentalista/akordeonista
17. Zespół Taneczny z Nowogrodu
18. Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej (mężczyźni)
19. Izabela Piaścik ze Zbójnej – gawędziarka
20. Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu – gawędziarz
21. Urszula Charubin z Pored – instrumentalistka/harmonia pedałowa
22. Natalia Zadroga z Turośli – instrumentalistka/skrzypce
23. Kapela Ludowa Szansa z Zambrowa
24. Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
25. Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista/harmonia pedałowa
26. Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
27. Kornelia Bielska z Turośli – instrumentalistka/skrzypce
28. Zespół Śpiewaczy z Turośli
29. Karol Sadłowski z Turośli – instrumentalista/harmonia pedałowa
30. Ewa Łępicka z Wyku – solistka śpiewaczka
31. Kinga Sendrowska z Dobrego Lasu – gawędziarka
32. Dawid Sutkowski z Turośli – instrumentalista/harmonia pedałowa
33. Ludowy Zespół Śpiewaczy Laskowianki z Zambrowa (kobiety)
34. Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu – instrumentalista/harmonia pedałowa
35. Zespół Wokalny z Miastkowa
36. Jan Kania z Turośli – instrumentalista/harmonia pedałowa
37. Kapela Jana Kani z Turośli
38. Eugenia Kuliś z Kruszy – solistka śpiewaczka
39. Karol Saciłowski z Turośli – instrumentalista/harmonia pedałowa
40. Ludowy Zespół Śpiewaczy Laskowianki z Zambrowa (dzieci)

ok. 18.30 - zakończenie przesłuchań konkursowych

18.30 - gościnnie wystąpi Adam Perzan

- zabawa ludowa z zespołem Itex

ok. godz. 20.00 - Ogłoszenie wyników Regionalnego Przeglądu

Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2019

 

Podczas trwania imprezy będą się odbywały (13.00-19.00):

- kiermasz sztuki ludowej,

- atrakcje dla dzieci.

 

2019-05-07 08:21 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2019

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 12 maja 2019 r. Przegląd adresowany jest do uczestników prezentujących tradycyjny rodzimy folklor i pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

 

REGULAMIN

REGIONALNEGO PRZEGLĄDU
KAPEL, ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH

 

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej


Współorganizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Łomży


Założenia programowe

1. Cel przeglądu

- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,

- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (16 czerwca 2019 r.).

2. Miejsce przeglądu

Przegląd odbędzie się 12 maja 2019 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej, od godz. 14.00


Warunki uczestnictwa

1. W przeglądzie mogą wziąć udział:

kapele ludowe, których skład winien być zgodny z wzorami danego regionu,

soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np.

skrzypce, harmonia półtonowa, pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki itp.,

zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),

pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

gawędziarze ludowi,

zespoły folklorystyczne.

2. W ramach konkursu po 2 utwory wykonują:

kapele ludowe,

soliści instrumentaliści,

śpiewacy ludowi,

zespoły śpiewacze,

pary taneczne.

Gawędziarze - dwie gadki, a zespoły folklorystyczne - program, który nie przekracza 10 minut.

 1. Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4,

do 30 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

 

Ocena programu

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego
i zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie
z regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (16.06.2019 r.), jeżeli przygotują program zgodny
z w/w regulaminem.


Nagrody

1. Wysokość oraz ilość nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.

 

Uwagi

Organizatorzy dopuszczają udział w imprezie zespołów pieśni i tańca (poza konkursem).

Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
i podziału nagród.

Uczestnicy przeglądu winni zgłosić się w biurze organizacyjnym do godz. 13.00.

- Organizatorzy zapraszają również twórców ludowych do prezentacji i sprzedaży swoich prac.

Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego)

 

 

Dodatkowe informacje

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia i oświadczenie RODO
 2. Regulamin Przeglądu
2019-03-20 08:58 Opublikował: Administrator

Protokół Jury Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2018

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
13.05.2018 r.


Komisja w składzie:
1. Wiesława Pawlak- Etnograf, kustosz Muzeum Północno –Mazowieckiego w Łomży
2. Edward Szabat – Kierownik muzyczny Mazurskiego zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”
3. Aleksandra Szczubełek – Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrołęka”

Postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia,

 

 

W kategorii zespołów śpiewaczych – gr. Dorosłych:

I nagroda: Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II nagroda: Zespół Śpiewaczy z Turośli

Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

III nagroda: Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

W kategorii zespołów śpiewaczych- gr. Dzieci i młodzież:

I nagroda: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy „Łomża” z Łomży

 

W kategorii solistów śpiewaków – gr. Dorosłych:

I nagroda: Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży

II nagroda: Eugenia Kuliś z Kruszy

Hanna Ksepka z Kuzi

 

W kategorii solistów instrumentalistów –gr. Dorosłych:

I nagroda: Jan Kania z Turośli

Michał Olchowik z Łomży

II nagroda: Krystyna Gromadzka z Kolna

Eugeniusz Piaścik z Dębnik

III nagroda: Stanisław Suchoicki z Górek Sypniewo

 

W kategorii solistów instrumentalistów – gr. Dzieci młodzież:

I nagroda: Dawid Sutkowski z Turośli

Karol Sadłowski z Turośli

II nagroda: Adam Sadłowski z Turośli

Piotr Zakrzewski z Nowogrodu

III nagroda: Urszula Charubin z Pored

 

W kategorii par tanecznych– gr. Dzieci i młodzież:

I nagroda: Gabriela Wawrzyniak i Kacper Żmuda z Łomży

Wyróżnienie: Antonina Zabielska i Marek Szymański z Łomży

 

W kategorii Kapel:

I nagroda: Kapela Jana Kani z Turośli

II nagroda: Kapela „Miód na serce” z Łomży

Kapela „Szansa” z Zambrowa

 

W kategorii zespołów folklorystycznych:

I nagroda: Dziecięcy Zespół folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

II nagroda: Zespół Folklorystyczny „Maryna” z Łomży

 

W kategorii gawędziarzy – gr. Dzieci i młodzież:

I nagroda: Izabela Szewczyk z Nowogrodu

Joanna sadowska z Nowogrodu

Dominika walczyk z Dobrego Lasu

II nagroda: Karolina Siwik z Dobrego Lasu

Izabela Piaścik z Dobrego Lasu

III nagroda: Paweł Waszkiewicz z Dobrego Lasu

Wyróżnienie: Izabela Rojewska z Nowogrodu

 

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się w ramach XXV Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, komisja zakwalifikowała wszystkich laureatów I i II nagród we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

2018-05-14 08:55 Opublikował: Administrator

Kolejność występów na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2018,

Kolejność występów na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2018, 13.05.2018 r.

 

14.00 - rozpoczęcie Przeglądu

występ Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego ze Zbójnej
14.10 - Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

14.20.- Zespół Folklorystyczny "Maryna" z Łomży

14.35.- Danuta Waśko z Łomży – instrumentalistka / harmonia pedałowa

14.40.- Gabrysia Cwalina z Dębnik – gawędziarka

14.45- Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy "Łomża" z Łomży

14.55- Szymon Wapniewski z Dobrego Lasu – gawędziarz

15.00- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

15.10- Wiktoria Wąsiewicz z Dobrego Lasu - gawędziarka
15.15- Gabriela Wawrzyniak i Kacper Żmuda z Łomży- para taneczna
15.25- Michał Olchowik z Łomży – instrumentalista

15.30- Antonina Zabielska i Marek Szymański z Łomży - para taneczna

15.40- Weronika Chrostowska i Mateusz Dębek z Łomży - para taneczna

15.45- Hanna Ksepka z Kuzi – solistka śpiewaczka

15.50- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

16.00- Kapela "Miód na serce" z Łomży

16.10- Eugenia Kuliś z Kruszy – solistka śpiewaczka

16.15- Paweł Waszkiewicz z Dobrego Lasu - gawędziarz

16.20- Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

16.30- Wiktoria Banach z Dobrego Lasu – gawędziarka

16.35- Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży – solistka śpiewaczka

16.40- Izabela Piaścik z Dobrego Lasu – gawędziarka

16.50– Eugeniusz Piaścik z Dębnik -harmonia

17.00 - Natalia Zadroga z Turośli – instrumentalista /skrzypce

17.05- Dominika Walczyk z Dobrego Lasu- gawędziarz

17.10- Piotr Siwik z Turośli – instrumentalista

17.15- Zespół Śpiewaczy z Turośli

17.25- Karolina Siwik z Dobrego Lasu - gawędziarka

17.30- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Turoślanie" z Turośli – dzi mł

17.45-Izabela Rojewska z Nowogrodu - gawędziarka

17.50- Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

18.05- Joanna Sadowska z Nowogrodu – gawędziarka

18.10- Ludwik Sztachański z Taraskowa- instrumentalista

18.15- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

18.25- Kapela Jana Kani z Turośli

18.30- Izabela Szewczyk z Nowogrodu - gawędziarka

18.40- Piotr Zakrzewski z Nowogrodu – akordeon,

18.45- Krystyna Gromadzka z Kolna – harmonijka ustna

18.50- Ludowy Zespół Śpiewaczy " Laskowianki"- grupa dziecięca

19.00 - Marian Góralski z Turośli – instrumentalista/ skrzypce

19.05-Dawid Sutkowski z Turośli – instrumentalista / harmonia pedałowa

19.10- Integracyjny Zespół Folklorystyczny "Szansa" z Zambrowa

19.30- Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista/ harmonia pedałowa

19.35- Ludowy Zespół Śpiewaczy "Laskowianki" – grupa młodych

19.45- Karol Sadłowski z Turośli – instrumentalista / harmonia pedałowa

19.50- Ludowy Zespół Śpiewaczy "Laskowianki" z Laskowca Starego

20.05- Jan Kania z Turośli – instrumentalista /harmonia pedałowa

20.10- Urszula Charubin z Pored/Zbójna – harmonia pedałowa

20.15- Kapela Ludowa "Szansa" z Zambrowa

20.25- zakończenie przesłuchań konkursowych

 

 

 

2018-05-08 14:53 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2018

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 13 maja 2018 r. Przegląd adresowany jest do uczestników prezentujących tradycyjny rodzimy folklor i pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

 

REGULAMIN

REGIONALNEGO PRZEGLĄDU
KAPEL,
ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH

 

Organizatorzy:

Fundacja Sztuk i Dialogu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Współorganizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Łomży

Założenia programowe

1. Cel przeglądu

- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,

- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (10 czerwca 2018 r.).

2. Miejsce przeglądu

Przegląd odbędzie się 13 maja 2018 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej, od godz. 14.00

Warunki uczestnictwa

1. W przeglądzie mogą wziąć udział:

kapele ludowe, których skład winien być zgodny z wzorami danego regionu,

soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np.

skrzypce, harmonia półtonowa, pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki itp.,

zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),

pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

gawędziarze ludowi,

zespoły folklorystyczne.

2. W ramach konkursu po 2 utwory wykonują:

kapele ludowe,

soliści instrumentaliści,

śpiewacy ludowi,

zespoły śpiewacze,

pary taneczne.

Gawędziarze - dwie gadki, a zespoły folklorystyczne - program, który nie przekracza 10 minut.

 1. Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4,

do 23 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

 

Ocena programu

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego
i zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie
z regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (10.06.2018 r.), jeżeli przygotują program zgodny
z w/w regulaminem.

Nagrody

1. Wysokość oraz ilość nagród uzalezniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.

 

Uwagi

Organizatorzy dopuszczają udział w imprezie zespołów pieśni i tańca (poza konkursem).

Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
i podziału nagród.

Uczestnicy przeglądu winni zgłosić się w biurze organizacyjnym do godz. 13.00.

- Organizatorzy zapraszają również twórców ludowych do prezentacji i sprzedaży swoich prac.

Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego)

 

 

Dodatkowe informacje

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl


 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
2018-03-29 16:21 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2017 - protokół jury

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
14 maja 2017

Komisja w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący
Andrzej Dyrdał
Jerzy Białobrzeski

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 


W kategorii zespołów śpiewaczych – dorośli
I nagroda – Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
I nagroda – Zespół Śpiewaczy z Turośli
II nagroda – Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
II nagroda – Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki' z Zambrowa
II nagroda – Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

W kategorii zespołów śpiewaczych – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda – Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II nagroda – Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki' – grupa młodzieżowa
Wyróżnienie – Ludowy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki' – grupa dziecięca
Wyróżnienie – Dziecięcy Zespół Śpiewaczy ,,Turoślanie' – dziewczęta

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dorosłych:
I nagroda – Agnieszka Żemek-Pawczyńska z Łomży
I nagroda – Eugenia Kuliś z Kruszy
II nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi
II nagroda – Ewa Łempicka z Wyku
Wyróżnienie – Eugeniusz Nasiadko z Mątwicy

W kategorii solistów instrumentalistów – grupa dorosłych:
I nagroda – Jan Kania z Turośli
I nagroda – Krystyna Gromadzka z Kolna
I nagroda – Marian Góralski z Turośli
II nagroda – Eugeniusz Piaścik z Dębnik
II nagroda – Ludwik Sztachański z Taraskowa

W kategorii solistów instrumentalistów – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda – Dawid Ciecierski z Turośli
I nagroda – Dawid Sutkowski z Turośli
II nagroda – Ula Charubin ze Zbójnej
II nagroda – Karol Sadłowski z Turośli
Wyróżnienie – Adam Sadłowski z Turośli
Wyróżnienie – Jakub Kawałek z Turośli
Wyróżnienie – Natalia Zadroga z Turośli
Wyróżnienie – Piotr Zakrzewski z Nowogrodu

W kategorii kapel:
I nagroda – Kapela Jana Kani z Turośli
I nagroda – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
II nagroda – Kapela ,,Szansa' z Zambrowa
Wyróżnienie – Duet Akordeonowy ROK Łomża

W kategorii zespołów folklorystycznych – dorośli:
II nagroda – Integracyjny Zespół Folklorystyczny ,,Szansa' z Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycznych – dzieci i młodzież:
II nagroda – Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
II nagroda – Zespół Folklorystyczny ,,Turoślanie' z Turośli

W kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco-młodzieżowa:
I nagroda – Paweł Waszkiewicz z Dobregolasu
II nagroda – Iza Rojewska z Jankowa Młodzianowa
II nagroda – Kinga Gutowska z Nowogrodu
Wyróżnienie – Kinga Sendrowska z Dobregolasu
Wyróżnienie – Izabela Piaścik z Dobregolasu
Wyróżnienie – Wiktoria Wasiewicz z Dobregolasu
Wyróżnienie – Dominika Walczyk z Dobregoalsu
Wyróżnienie – Mateusz Dziczek z Dobregolasu

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXIV Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.
Nagrody laureatom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Fundacja Sztuk i Dialogu oraz dla najlepszej kapeli ufundowali Państwo Bogumiła i Marek Olbryś.
Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Łomży i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zbójna, dn. 14.05.2017 r.

 

2017-05-15 11:52 Opublikował: Administrator

Kolejność występów - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2017

Kolejność występów na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2017

 

14.00

- rozpoczęcie Przeglądu

14.05

- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

14.10

- Duet Akordeonowy ROK Łomża

14.15

- Antoni Dymerski z Wyku – instrumentalista, harmonia pedałowa

14.20

- Eugeniusz Nasiadko z Mątwicy – solista śpiewak

14.25

- Wiktoria Wąsiewicz z Dobregolasu - gawędziarka

14.30

- Ewa Łępicka z Wyku – solistka śpiewaczka

14.35

- Paweł Waszkiewicz z Dobregolasu - gawędziarz

14.40

- Krystyna Gromadzka z Kolna – instrumentalistka

14.45

- Dominika Walczyk z Dobregolasu - gawędziarka

14.50

- Eugenia Kuliś z Turośli – solistka śpiewaczka

14.55

- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Zambrowa - gr. dziecięca,

15.05

- Hanna Ksepka z Kuzi – solistka śpiewaczka

15.10

- Ludwik Sztachański z Taraskowa – instrumentalista harmonia pedałowa

15.15

- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

15.25

- Marian Góralski z Turośli – instrumentalista skrzypce

15.30

- Kinga Sendrowska z Dobregolasu - gawędziarka

15.35

- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Zambrowa - gr. młodzieżowa

15.45

- Dawid Sutkowski z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

15.50

- Zespół Śpiewaczy z Turośli

15.55

- Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa

16.00

- Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

16.10

- Izabela Piaścik z Dobregolasu - gawędziarka

16.15

- Piotr Zakrzewski z Nowogrodu – instrumentalista akordeon

16.20

- Urszula Charubin ze Zbójnej – instrumentalistka, harmonia pedałowa

16.25

- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

16.30

- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej,

16.40

- Mateusz Dziczek z Dobregolasu - gawędziarz

16.45

- Kapela Jana Kani z Turośli

16.55

- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

17.05

- Natalia Zagroda z Turośli – instrumentalistka skrzypce

17.10

- Zespół Śpiewaczy „Laskowianki" z Zambowa

17.20

- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Turoślanie” z Turośli - dziewczęta

17.30

- Karol Sadłowski z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa

17.35

- Jakub Kawałek z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa

17.45

- Kinga Gutowska z Nowogrodu - gawędziarka

17.50

- Dawid Ciecierski z Turośli – instrumentalista harmonia pedałowa

17.55

- Kapela Ludowa „Szansa”z Zambrowa

18.05

- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

18.15

- Eugeniusz Piaścik z Dębnik- instrumentalista harmonia pedałowa

18.20

- Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

18.30

- Izabela Rojewska z Jankowa Młodzianowa – gawędziarka

18.35

- Jan Kania z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

18.40

- Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży - solistka śpiewaczka

18.45

- Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

2017-05-08 15:01 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2017

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 14 maja 2017 r. Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

Program:
14.00 - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
18.30 - koncert zespołu Znad Mereczanki
19.00 - występ zespołu ITEX
ok. godz. 20.00 - ogłoszenie wyników Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2017

Podczas trwania imprezy będą się odbywały (13.00-19.00):
- kiermasz sztuki ludowej
- konkurencje zręcznościowe dla publiczności
- atrakcje dla dzieci.

Zgłoszenie odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4, do 28 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

 

Przegląd jest konkursem kwalifikującym zespoły, solistów, kapele i gawędziarzy na konkursy ogólnopolskie o podobnych charakterze, m.in. na XXIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, które odbędą się dnia 17 czerwca 2017 roku w Nowogrodzie.
Przegląd ma na celu: prezentację tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzację tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

Organizatorzy:
Fundacja Sztuk i Dialogu
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Wójt Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
Pomocy finansowej udzielili:Starostwo Powiatowe w Łomży
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizatorzy:
Gimnazjum w Zbójnej
Szkoła Podstawowa w Zbójnej
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnej


Podczas Przeglądu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania oraz nagrywania bez zgody organizatora.

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin Przeglądu
2017-02-27 13:27 Opublikował: Administrator

Kurpiowskie tradycje na scenie

Doroczny Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych odbył się w niedzielę w Zbójnej. Jego głównym celem jest wyłonienie wykonawców do udziału w czerwcowym Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie, ale równie istotne dla organizatorów jest kultywowanie i popularyzacja tradycji folkloru kurpiowskiego, szczególnie wśród najmłodszego pokolenia. Nikogo nie dziwił więc widok występującej wspólnie na scenie młodzieży i osób starszych, gdzie nierzadko różnica wieku wynosiła nawet ponad 50 lat.
– Cieszy to, że widzimy małe dzieci obok doświadczonych, starszych wykonawców, bo to oznacza, że kurpiowskie tradycje nie zaginą! – podkreśla Jarosław Cholewicki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych to jedna z największych imprez folklorystycznych w regionie. W tegorocznej edycji wystąpiło ponad 150 gawędziarzy, śpiewaków, instrumentalistów i tancerzy z terenu dawnego województwa łomżyńskiego, zarówno solistów, jak i skupionych w kilkunastu zespołach i kapelach. Było wśród nich wielu reprezentantów najmłodszego pokolenia, od kilkuletnich dzieci do nastolatków, bardzo chętnie muzykujących i podtrzymujących tym samym przy życiu dawne tradycje. 
– Mój nauczyciel pan Jan Kania zasugerował, że mogę spróbować grać na harmonii pedałowej i stopniowo bardzo mnie to wciągnęło! – mówi Karol Sadłowski z Turośli. 
– Granie spodobało mi się dlatego, że od małego dziecka lubiłem muzykę kurpiowską, bo jest taka skoczna – dodaje Dawid Ciecierski. – Początkowo jednak odmówiłem udziału w kursie harmonii pedałowej, ale pojechałem i później zacząłem się w to bardziej zagłębiać i odkryłem swoją pasję!
– To był zespół folklorystyczny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli – dodaje jego dyrektor Iwona Potaś. – Przychodzili tam tańczyć i śpiewać, ale pan Janek postanowił sprawdzić jak poradzą sobie z instrumentem i tak stworzyliśmy kurpiowski zespół młodzieżowy, co zawsze było moim marzeniem i tak grają już od dwóch lat!
Połączenie pasji z wytrwałością i ciężką pracą zaowocowało już sukcesami nawet na skalę ogólnopolską, bowiem Dawid Ciecierski i Wojciech Musiak zakwalifikowali się do konkursu „Duży-Mały” podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym jako jedyni reprezentanci województwa podlaskiego. Sukcesy odnoszą też śpiewające, a wcześniej i tańczące siostry Lemańskie ze Zbójnej, również wykonujące tradycyjny repertuar.
– Byłyśmy zestresowane, ale wszystko poszło dobrze – mówi Ewa Lemańska, występująca wraz z siostrą Małgorzatą w kategorii śpiewaczek-solistek. – W tym roku same przygotowywałyśmy się do występu i wybierałyśmy repertuar, sięgając po piosenki, które już tu śpiewałyśmy kilka lat temu – takie, które najbardziej przypadły nam do gustu. 
Występom młodych wykonawców z sympatią i rozrzewnieniem przyglądali się starsi muzycy i śpiewacy, z kolei młodzież miała niepowtarzalną okazję wysłuchania np. wirtuozów harmonii pedałowej Eugeniusza Piaścika z Dębnik i Jana Kani z Lipnik czy harmonisty Michała Olchowika z Łomży oraz zespołów śpiewaczych.
– Bardzo podoba mi się to, że występuje tu tyle dzieci i młodzieży, że kultywują nasze tradycje, uczą się folkloru, tańczą i śpiewają! – mówi 79-letni Mirosław Uszyński z miejscowości Miodusy Wielkie, grający na harmonii od 64 lat. – Zawsze lubiłem muzykę i teraz gram w domu kultury w Zambrowie w integracyjnym zespole folklorystycznym Szansa.
– Najbardziej cieszy mnie to, że młodzi ludzie są tak zadowoleni z tego, co robią: kiedy ubiorą się w strój ludowy uśmiechają się, czyli bawią się tym, co robią – dodaje wójt gminy Zbójna Zenon Białobrzeski. – I to jest bardzo budujące, bo dzięki temu kultura kurpiowska zostanie nam na dużo dłużej niż tylko na dzisiaj, bo jest co chronić, a dzieci garną się do tego!
Najlepsi wykonawcy przeglądu zakwalifikowali się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie 19 czerwca, a poza atrakcjami muzycznymi uczestnicy imprezy mogli też nabyć artystyczne rękodzieło podczas kiermaszu twórczości ludowej.
– Zbójna jest miejscem niezwykle urokliwym, a do tego świetnie nam się współpracuje z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury – podkreśla dyr. Jarosław Cholewicki. – Wspomagają nas też: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Białymstoku, który przekazał dwa tysiące złotych na nagrody, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się kultywować i popularyzować folklor i mogę mieć tylko nadzieję, że wszelkie władze samorządowe będą te działania wspierały, tak jak powiat łomżyński!

Wojciech Chamryk
Zdjęcia: Marek Maliszewski, Elżbieta Piasecka-Chamryk
www.4lomza.pl

2016-05-16 11:15 Opublikował: Administrator

Protokół Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2016

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
15 maja 2016

Komisja w składzie:
Jerzy Białobrzewski – przewodniczący jury, założyciel i wieloletni choreograf Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka”
Józef Zyśk – członek jury, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych WOAK Białystok
Dariusz Kryszpiniuk– członek jury, instruktor ds organizacji imprez muzycznych i tańca Działu Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych WOAK Białystok
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 


W kategorii zespołów śpiewaczych – dorośli:

I nagroda

Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II nagroda

Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

Zespół Śpiewaczy z Turośli

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

 

W kategorii zespołów śpiewaczych – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda

Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli- grupa dziewczęca

II nagroda

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziewczęca

Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziecięca

 

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dorosłych:

I nagroda -Hanna Ksepka z Kuzi

II nagroda- Ewa Łempicka z Wyku

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda nie przyznano

II nagroda

Ewa Lemańska ze Zbójnej

Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

 

W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dorosłych:

 

I nagroda

Jan Kania z Turośli

Eugeniusz Piaścik z Dębnik

II nagroda

Ludwik Sztachański z Taraskowa

Marian Góralski z Turośli

wyróżnienie -Michał Olchowik z Łomży

 

W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda -Dawid Ciecierski z Turośli

II nagroda

Dawid Sutkowski z Turośli

Adam Sadłowski z Turośli

Wojciech Musiak z Turośli

W kategorii kapel:

I nagroda -Kapela Jana Kani z Turośli

II nagroda- Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycznych – dorośli:

I nagroda- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa


W kategorii zespołów folklorystycznych – dzieci i młodzież:

I nagroda nie przyznano

II nagroda

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

 

W kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda- Kinga Gutowska z Nowogrodu

wyróżnienia: Izabela Rojewska z Nowogrodu

 

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, który odbędzie się 19 czerwca 2016 roku komisja kwalifikuje laureatów I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Ponadto laureaci I i II miejsc we wszystkich kategoriach zakwalifikowani zostali do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych „W poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru", który odbędzie się 2 lipca 2016 roku w Czarnej Białostockiej.

Nagrody laureatom ufundował Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

 

2016-05-16 10:55 Opublikował: Administrator

Kolejność występów - Przegląd w Zbójnej 15.05.2016

Strona główna » Imprezy na terenie powiatu łomzyńskiego » Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
Kolejność występów - Przegląd w Zbójnej 15.05.2016

Tylko w niedzielę 15 maja 2016 od godz 14.00 w Zbójnej jedyna taka okazja aby usłyszeć i zobaczyć różnorodność folkloru regionu łomżyńskiego. Zapraszamy serdecznie .

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, 15 maja 2016 r.

kolejność występów

 

14.00

- rozpoczęcie Regionalnego Przeglądy Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

 

14.05

- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

 

-Ula Charubin ze Zbójnej- gawędziarka

 

 

-Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

 

 

-Kinga Gutowska z Nowogrodu- gawędziarka

 

 

-Dawid Ciecierski z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

 

 

-Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

 

 

-Ewa Łempicka z Wyku – solistka śpiewaczka

 

 

-Karol Sadłowski z Turośli- instrumentalista, harmonia pedałowa

 

 

-Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli- grupa dziewczęca

 

 

- Adam Sadłowski z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

 

 

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

 

 

-Dawid Sutkowski z Turośli- instrumentalista, harmonia pedałowa

 

 

-Ewa Lemańska ze Zbójnej- solistka śpiewaczka

 

 

-Wojciech Musiak z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

 

 

-Izabela Piaścik ze Zbójnej - gawędziarka

 

 

-Eugeniusz Piaścik z Dębnik- instrumentalista, harmonia

 

 

-Małgorzata Lemańska ze Zbójnej- solistka śpiewaczka

 

 

-Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziewczęca

 

 

-Kapela Jana Kani z Turośli

 

 

-Marian Góralski z Turośli – instrumentalista, skrzypce

 

 

-Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

 

 

-Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

 

 

-Jan Kania z Turośli – instrumentalista, harmonia pedałowa

 

 

-Kinga Sendrowska ze Zbójnej - gawędziarka

 

 

-Integracyjny Zespół folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

 

 

-Mateusz Dziczek ze Zbójnej - gawędziarz

 

 

-Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego- grupa dziecięca

 

 

-Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

 

 

-Ludwik Sztachański z Taraskowa- instrumentalista, harmonia

 

 

-Izabela Rajowska z Nowogrodu- gawędziarka

 

 

-Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

 

 

-Zespół Śpiewaczy z Turośli

 

 

-Weronika Kołdys ze Zbójnej- gawędziarka

 

 

- Michał Olchowik z Łomży – solista instrumentalista , harmonia

 

 

-Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

 

17.50

-zakończenie przesłuchań.

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.– Marszałek Województwa Podlaskiego

 

2016-05-12 12:16 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – Zbójna 2016

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – Zbójna
Zapraszamy na tegoroczny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej,
który odbędzie się dnia 15 maja 2016 roku. Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

 


Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4, do 25 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

Przegląd jest konkursem kwalifikującym zespoły, solistów, kapele i gawędziarzy na konkursy ogólnopolskie o podobnych charakterze, m.in. na XXIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, które odbędą się dnia 19 czerwca 2016 roku w Nowogrodzie.
Przegląd ma na celu: prezentację tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzację tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

Organizatorzy:

-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
-Wójt Gminy Zbójna
-Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin
2016-04-01 11:55 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2015 - wyniki

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
17 maja 2015


Komisja w składzie:
Jerzy Białobrzewski – przewodniczący Jury
Józef Zyśk – członek Jury
Teresa Pardo – członek Jury

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

 

W kategorii zespołów śpiewaczychdorośli:

I nagroda Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego

Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

 

W kategorii zespołów śpiewaczychgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

II nagroda Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

III nagroda Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego”(dzieci)

Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego”(młodzież)

 

W kategorii solistów śpiewakówgrupa dorosłych:

I nagroda Eugenia Kuliś z Kruszy

Ewa Łempicka z Kuzi

Anna Chmielewska z Nowogrodu

 

W kategorii solistów śpiewakówgrupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

Ewa Lemańska ze Zbójnej

 

W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dorosłych:

I nagroda Eugeniusz Piaścik z Dębnik

Jan Kania z Turośli

III nagroda Marian Kuliś z Kruszy

 

W kategorii solistów instrumentalistów- grupa dziecięco- młodzieżowa:

II nagroda Dawid Ciecierski z Turośli

Wojciech Musiak z Turośli

Karol Sadłowski z Turośli

III nagroda Dawid Sutkowski z Turośli

wyróżnienia: Jakub Kawałek z Turośli

Aleksandra Ruszczyk z Turośli

Szymon Stachelek z Turośli

Adam Sadłowski z Turośli

 

W kategorii kapel:

I nagroda Kapela Jana Kani, Turośl

Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

 

W kategorii zespołów folklorystycznychdorośli:

I nagroda Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa


W kategorii zespołów folklorystycznychdzieci i młodzież:

I nagroda Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

II nagroda Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”

 

W kategorii gawędziarzygrupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu

II nagroda Daniel Lemański z Lemana

Rafał Dobrowolski z Lemana

III nagroda Kacper Lemański z Lemana

Kacper Malczyk z Nowej Rudy

wyróżnienia: Weronika Szymańska ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach

Karina Biedrzycka ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach

Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu

 

 

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Nagrody laureatom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wysokości 2000 zł, oraz Bogumiła i Marek Olbryś w wysokości 500 zł (nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś „ dla najlepszej kapeli”).

Nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś otrzymały kapele: Kapela Jana Kani z Turośli i Kapela Kurpiowska ze Zbójnej.

 

 

Zbójna, 17.05.2015 r.

 

2015-05-18 10:45 Opublikował: Administrator

Program - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2015

Szczegółowy program występów dostępny będzie w miejscu trwania imprezy w biurze organizacyjnym.
Organizatorzy Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej uprzejmie proszą wszystkie grupy i solistów o przybycie i zarejestrowanie się w biurze organizacyjnym najpóźniej do godz. 12.30. Do zobaczenia w Zbójnej!

 

Ogólny program imprezy:


13.00 - rozpoczęcie Regionalnego Przeglądy Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
13.05 - Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
- Weronika Szymańska, SP w Konarzycach - gawędziarka
- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego”(młodzież)
- Antoni Dymerski z Wyku – harmonia pedałowa
- Karina Biedrzycka, SP Konarzyce- gawędziarka
- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
- Rafał Dobrowolski z Lemana- gawędziarz
- Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
- Kacper Malczyk z Nowej Rudy -gawędziarz
- Aleksandra Ruszczyk z Turośli - harmonia pedałowa
- Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego”(dzieci)
- Kacper Lemański z Lemana - gawędziarz
- Ewa Lemańska ze Zbójnej -solistka śpiewaczka
- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli
- Daniel Lemański z Lemana - gawędziarz
- Szymon Stachelek z Turośli - harmonia pedałowa
- Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu - gawędziarz
- Jakub Kawałek z Turośli- harmonia pedałowa
- Małgorzata Lemańska ze Zbójnej - solistka śpiewaczka
- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie”
- Kapela Jana Kani z Turośli
- Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu- gawędziarka

16.00-16.30 przerwa

16.30 - Eugeniusz Piaścik z Dębnik – harmonia pedałowa
- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
- Karol Sadłowski z Turośli - harmonia pedałowa
- Eugenia Kuliś z Kruszy - solistka śpiewaczka
- Adam Sadłowski z Turośli- harmonia pedałowa
- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa
- Dawid Sutkowski z Turośli - harmonia pedałowa
- Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy-solistka śpiewaczka
- Dawid Ciecierski z Turośli - harmonia pedałowa
- Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
- Anna Chmielewska z Nowogrodu -solistka śpiewaczka
- Wojciech Musiak z Turośli - harmonia pedałowa
- Zespół Śpiewaczy z Turośli
- Ludowy Zespół Śpiewaczy„Laskowianki” z Laskowca Starego(dorośli)
- Ewa Łempicka z Kuzi- solistka śpiewaczka
- Marian Kuliś z Kruszy -harmonia pedałowa
- Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
- Jan Kania z Turośli - harmonia pedałowa
- Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

18.40 - zakończenie przesłuchań.

18.40 - 24.00 - Występ Zespołu ITEX


Podczas trwania imprezy będą się odbywały(13.00-19.00):

- kiermasz sztuki ludowej i rękodzielniczej,

- konkurencje zręcznościowe dla publiczności,

- atrakcje dla dzieci


Ogłoszenie protokołu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi w dniu trwania imprezy około godziny 20.00

 

2015-05-07 15:18 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2015

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 17 maja 2015 r. Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego).

 

Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4, do 24 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

Organizatorzy:

-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
-Wójt Gminy Zbójna
-Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:

 Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 

Sponsor główny:

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin Przeglądu
2015-03-30 14:44 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2014 – protokół jury

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej – protokół jury


Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
18 maja 2014.Komisja w składzie:
Jerzy Białobrzewski – przewodniczący jury
Józef Zyśk – członek jury
Teresa Pardo – członek jury

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii zespołów śpiewaczych – dorośli:

I nagroda: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Ludowy Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki” z Laskowca Starego

II nagroda: Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Turośli

Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

wyróżnienia: Zespół „Zabielanki” z Zabiela

Zespół „Maryna” z Łomży

 

W kategorii zespołów śpiewaczych – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

Dziewczęcy Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

 

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dorosłych:

I nagroda: Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy

II nagroda: Eugenia Kuliś z Kruszy

Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży

Kinga Estkowska z Nowogrodu

 

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda: Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

 

W kategorii solistów instrumentalistów:

I nagroda: Jan Kania z Turośli

II nagroda: Eugeniusz Piaścik z Dębnik

III nagroda: Ludwik Sztachański z Taraskowa

 

W kategorii kapel:

I nagroda: Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

II nagroda: Kapela Jana Kani z Turośli

Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

 

W kategorii zespołów folklorystycznych – dorośli:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Integracyjny Zespół Folklorystyczny „ Szansa” z Zambrowa

wyróżnienie: Zespół „Łomżyniacy” z Łomży


W kategorii zespołów folklorystycznych – dzieci i młodzież:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „ Turoślanie” z Turośli

 

W kategorii gawędziarzy – grupa dorosłych:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Przemysław Przestrzelski z Łomży

III nagroda: Jadwiga Wojewoda z Łomży

 

W kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco- młodzieżowa:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Jakub Mazewski z Konarzyc

Karina Biedrzycka i Weronika Szymańska z Konarzyc

 

Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XXI Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach pod warunkiem przygotowania programu opartego na folklorze kurpiowskim.

Ponadto laureaci I i II miejsc zaproszeni są na 37 edycję „ W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w dniu 5 lipca 2014 roku do Czarnej Białostockiej.

Nagrody laureatom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wysokości 2000 zł , Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w wysokości 1000 zł (dla najlepszych zespołów), oraz Bogumiła i Marek Olbryś w wysokości 500 zł (nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś „ dla najlepszej kapeli”).

Nagrodę Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego otrzymały zespoły z Turośli.

Nagrodę im. Heleny i Bolesława Olbryś otrzymała Kapela Kurpiowska ze Zbójnej.

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zbójna, 18.05.2014 r.

 

 

2014-05-19 14:32 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2014 - program

Regionalny Przegląd w Zbójnej- program, 18 maja 2014, rozpoczęcie godz.13.00
Cel przeglądu
- prezentacja tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,
- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (15 czerwca 2014 r.).

 

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej

18 maja 2014 r.

kolejność występów

 

13.00 - rozpoczęcie Regionalnego Przeglądy Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
13.05 - Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

13.15 - Jakub Mazewski z Konarzyc- gawędziarz

13.20 - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

13.30 - Małgorzata Lemańska ze Zbójnej- solistka śpiewaczka

13.35 - Antoni Dymerski z Wyku- solista instrumentalista

13.40 - Zespół „Łomżyniacy” z Łomży

13.50 - Karina Biedrzycka i Weronika Szymańska z Konarzyc- gawędziarki

14.00 - Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

14.10- 15.00 - przerwa

15.10 - Zespół „Maryna” z Łomży

15.20 - Ewa Lemańska ze Zbójnej - solistka śpiewaczka

15.25 - Jadwiga Wojewoda z Łomży - gawędziarka

15.30 - Zespół Śpiewaczy z Kuzi

15.40 - Przemysław Przestrzelski z Łomży - gawędziarz

15.45 - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” z Turośli

16.00 - Ludwik Sztachański z Taraskowa- solista instrumentalista

16.05 - Zespół Śpiewaczy z Turośli

16.15 - Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

16.30 - Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli (dziewczęta)

16.40 - Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy - solistka śpiewaczka

16.45 - Dziewczęcy Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

16.55 - Eugeniusz Piaścik z Dębnik – solista instrumentalista

17.00 - Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli (chłopcy)

17.10 - Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowca Starego

17.20 - Jan Kania z Turośli– harmonia pedałowa

17.25 - Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

17.35 - Eugenia Kuliś z Kruszy – solistka śpiewaczka

17.40 - Kapela Ludowa „Szansa” z Zambrowa

17.50 - Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

18.00 - Kapela Jana Kani z Turośli

18.10 - Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

18.20 - Agnieszka Żemek – Pawczyńska z Łomży- solistka śpiewaczka

18.30 - Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

18.40 - Zambrowska Kapela „Eli”

ok.19.00 - zakończenie przesłuchań.

Organizatorzy:

-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
-Wójt Gminy Zbójna
-Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
- Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Wojewwództwa Podlaskiego
Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Fundacji Sztuk i Dialogu

Podczas przeglądu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania oraz nagrywania bez zgody organizatora.

 

 

2014-05-12 11:07 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2014

Zapraszamy na tegoroczny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej,
który odbędzie się dnia 18 maja 2014 roku.
Przegląd jest konkursem kwalifikującym zespoły, solistów, kapele i gawędziarzy na konkursy ogólnopolskie o podobnych charakterze, m.in. na jubileuszowe XXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, które odbędą się dnia 15 czerwca 2014 roku w Nowogrodzie.
Przegląd ma na celu: prezentację tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzację tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

 


Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego)

Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4, do 28 kwietnia 2014 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

Przegląd odbędzie się 18 maja 2014 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej, od godz. 14.00


Organizatorzy:

-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
-Wójt Gminy Zbójna
-Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
- Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

Przegląd realizowany dzięki pomocy:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Wojewwództwa Podlaskiego
Starostwa Powiatowego w Łomży
Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Fundacji Sztuk i Dialogu


Podczas przeglądu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania oraz nagrywania bez zgody organizatora.

W załączniku regulamin i karta zgłoszenia.

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenie
 2. Regulamin Przeglądu
2014-04-22 09:08 Opublikował: Administrator

Kolejność występów - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

Kolejność występów
Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
19 maja 2013

 

 

14.00 – uroczyste rozpoczęcie Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej

14.10 - Zespół Śpiewaczy z Kuzi

14.20- Kinga Estkowska z Nowogrodu- solistka

14.30- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

14.40- Antoni Dymerski z Wyku

14.45- Zespół „Maryna” z Łomży

15.00- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

15.10- Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

15.15- Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa,

15.35- Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

15.45- Ludwik Sztachański z Taraskowa, s. instr.- harmonia pedałowa

15.55- Jadwiga Wojewoda z Łomży- gawędziarka

16.00- Anna Chmielewska z Nowogrodu – solistka

16.05- Przemysław Przestrzelski z Łomży, gawędziarz

16.10- Zespół „Zabielanki” z Zabiela

16.20- Janina Marczyk z Łomży - gawędziarka

16.25- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

16.35- Małgorzata Lemańska ze Zbójnej- solistka

16.40- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

16.50- Zespół „Kolnianie”

17.00- Jan Kania z Turośli- solista instrumentalista/ harmonia pedałowa

17.05- Dominika Piekarska i Damian Żyjewski z Turośli- para taneczna

17.10- Ewa Lemańska ze Zbójnej- solistka

17.20- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli

17.30- Eugeniusz Piaścik- solista instrumentalista - harmonia pedałowa

17.35- Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

17.45- Zespół Tańca Kurpiowskiego „Turoślanie”

17.55- Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy- solistka

18.00- Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

18.10- Kapela Jana Kani z Turośli

18.15- Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki” z Laskowca Starego(kobiety)

18.25- Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

18.30- Ludowy Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki” z Laskowca Starego

18.40- Eugenia Kuliś z Kruszy – solistka

18.50- Marian Kuliś z Kruszy – harmonia guzikowa

18.55- Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa

19.05- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

19.15- Zespół Śpiewaczy z Turośli

19.20- Zambrowska Kapela Eli

19.30-para taneczna z Łomży

19.30- zakończenie przesłuchań konkursowych

 

 

2013-05-15 11:16 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej - 19 maja 2013

Zapraszamy na tegoroczny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej,
który odbędzie się dnia 19 maja 2013 roku.
Przegląd jest konkursem kwalifikującym zespoły, solistów, kapele i gawędziarzy na konkursy ogólnopolskie o podobnych charakterze, m.in. na jubileuszowe XX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, które odbędą się dnia 16 czerwca 2013 roku w Nowogrodzie.
Przegląd ma na celu: prezentację tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzację tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.
Zgłoszenia do 19 kwietnia 2013r.

 

Organizatorzy:

-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
-Wójt Gminy Zbójna
-Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej


Współorganizatorzy:


-Starostwo Powiatowe w Łomży
-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w BiałymstokuPrzegląd odbywa się dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego)

W załączniku regulamin i karta zgłoszenia.

 

 

Podczas przeglądu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania oraz nagrywania bez zgody organizatora.

 

Załączniki

 1. Pobierz załącznik
 2. Regulamin
2013-04-18 11:18 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2012 - protokół jury

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
13 maja 2012
Komisja w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący
Wiesława Pawlak – członek
Edward Szabat – członek

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 


W kategorii gawędziarzy – dorośli:
I miejsce: nie przyznano

II miejsca: Ignacy Podsiad z Łomży

Przemysław Przestrzelski z Łomży

III miejsce: Jadwiga Wojewoda z Łomży

 

W kategorii gawędziarzy, w grupie dziecięco-młodzieżowej:

I miejsce: nie przyznano

II miejsca: Anna Mucha z Popiołek

Magdalena Sendrowska z Dobrego Lasu
III miejsce: Damian Waszkiewicz z Dobrego Lasu
Wyróżnienia: Daria Waszkiewicz z Dobrego Lasu
Kamil Sawicki z Dobrego Lasu
Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu

 

W kategorii zespołów folklorystycznych – dorośli:

I miejsca: Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa

Integracyjny Zespół Folklorystyczny ,,Szansa'' z Zambrowa

II miejsce: nie przyznano

III miejsce: nie przyznano
wyróżnienie: Zespół ,,Łomżyniacy'' z Pniewa


W kategorii zespołów folklorystycznych – dzieci i młodzież:

I miejsce: Zespół Taneczny ,,Turoślanie'' z Turośli

II miejsce: Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

III miejsce: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

 

W kategorii kapel:

I miejsca: Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

Kapela Jana Kani z Turośli

Zambrowska Kapela Eli

II miejsce: Kapela z Taraskowa

 

W kategorii solistów instrumentalistów:

I miejsce: Eugeniusz Piaścik z Dębnik

II miejsce: Danuta Waśko z Waśk

III miejsce: Ludwik Sztachański z Taraskowa

Antoni Dymerski z Wyku

 

W kategorii par tanecznych:

I miejsce: Grażyna Rolka i Sławomir Jesionkowski z Turośli

II miejsce: Karolina Bednarczyk i Patryk Rolka z Turośli

III miejsce: Anna Banach i Mateusz Chochowski z Turośli

 

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dorosłych:

I miejsca: Anna Chmielewska z Nowogrodu

Eugenia Kuliś z Kruszy

 

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I miejsca: Kinga Estkowska z Nowogrodu

Ewa Lemańska ze Zbójnej

II miejsce: Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

III miejsce: Adrianna Krajewska ze Zbójnej

 

W kategorii zespołów śpiewaczych - dorośli:

I miejsce: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
Zespół Śpiewaczy z Turośli
Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsca: Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
Zespół ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego

III miejsce: nie przyznano

wyróżnienia: Zespół ,,Zabielacy'' z Zabiela

Zespół ,,Maryna'' z Łomży

W kategorii zespołów śpiewaczych – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I miejsce: nie przyznano

II miejsca: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

III miejsce: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego


Komisja zakwalifikowała na XXXVI edycję w ,,W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru'' w Siemianówce:
- zespoły śpiewacze: ze Zbójnej, z Nowogrodu, z Nowej Rudy, z Turośli, z Kuzi, Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej, Zespół ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego,

- solistów instrumentalistów: Eugeniusz Piaścik z Dębnik i Danuta Waśko z Waśk,
- kapele: Kapela Kurpiowska ze Zbójnej, Kapela Jana Kani z Turośli, Zambrowska Kapela Eli, Kapela z Taraskowa,

- solistów śpiewaków: Anna Chmielewska z Nowogrodu, Eugenia Kuliś z Kruszy, Kinga Estkowska z Nowogrodu, Ewa Lemańska ze Zbójnej, Małgorzata Lemańska ze Zbójnej,

- zespoły folklorystyczne: Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa, Integracyjny Zespół Folklorystyczny ,,Szansa'' z Zambrowa, Zespół Taneczny ,,Turoślanie'' z Turośli.
Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XIX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach. Zespoły spoza regionu kurpiowskiego winny przygotować program oparty o folklor kurpiowski.


Zbójna, dn. 13.05.2012

2012-05-14 12:36 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej-program

Zespół organizacyjny Regionalnego Przeglądu Kapel,Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych informuje, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia przeglądu na godzinę 13.00. Prosimy wszystkich występujących o zapoznanie się z kolejnością występów i przybycie na godzinę przed planowanym wejściem na scenę. Dziękujemy! Dla wszystkich widzów wstęp na imprezę jest wolny. Serdecznie zapraszamy.

Kolejność występów na
Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
13 maja 2012

13.00 – Rozpoczęcie Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2012
13.05 – Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
13.10 - Przemysław Przestrzelski z Łomży – gawędziarz
13.15 - Zespół „Zabielacy” z Zabiela
13.30 - Ignacy Podsiad z Łomży - gawędziarz
13.35 - Kapela z Taraskowa
13.40 - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
13.55 - Jadwiga Wojewoda z Łomży - gawędziarka
14.00 - Ludwik Sztachański z Taraskowa – solista instrumentalista
14.05 - Zespół „Czerwieniacy” z Czerwonych
14.20 - Daria Waszkiewicz z Dobrego Lasu – gawędziarka
14.25 - Antoni Dymerski z Wyku – solista instrumentalista
14.30 - Zespół Śpiewaczy „Maryna” z Łomży
14.45 - Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
14.55 - Kamil Sawicki z Dobrego Lasu- gawędziarz
15.00 - Adrianna Krajewska ze Zbójnej – solistka śpiewaczka
15.05 - Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
15.15 - Magdalena Sendrowska z Dobrego Lasu – gawędziarka
15.20 - Eugeniusz Piaścik z Dębnik – solista instrumentalista
15.25 - Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
15.35 - Małgorzata Lemańśka ze Zbójnej – solistka śpiewaczka
15.40 - Anna Mucha z Popiołek – gawędziarka
15.45 - Danuta Waśko z Waśk – solistka instrumentalistka
15.50 - Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
16.00 - Jolanta Dymerska z Wyku – solistka śpiewaczka
16.05 - Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki” z Laskowca Starego (dziewczęta)
16.15 - Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu – gawędziarka
16.20 - Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
16.30 - Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
16.40 - Grupa Śpiewacza „Turoślanie” z Turośli
16.50 - Ewa Lemańska ze Zbójnej – solistka śpiewaczka
16.55 - Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa
17.10 - Kinga Estkowska z Nowogrodu - solistka śpiewaczka
17.15 - Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki” z Laskowca Starego
17.25 - Zespół „Turoślanie” z Turośli
17.35 - Damian Waszkiewicz z Dobrego Lasu – gawędziarz
17.40 - Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
17.50 - Kapela Jana Kani z Turośli
17.55 - Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy – solistka śpiewaczka
18.00 - Mateusz Chochowski i Anna Banach – para taneczna
18.05 - Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa
18.20 - Zespół Śpiewaczy z Turośli
18.30 – Zespół „Łomżyniacy” z Pniewa
18.40 - Anna Chmielewska z Nowogrodu – solistka śpiewaczka
18.45 - Karolina Bednarczyk i Patryk Rolka – para taneczna
18.50 - Zambrowska Kapela „Eli”

18.55 - Eugenia Kuliś z Kruszy – solistka śpiewaczka
19.05 - Grażyna Rolka i Sławomir Jesionkowski – para taneczna
19.10 – Zakończenie części konkursowej
19.05 - Występy pozakonkursowe
ok.20.00 - Ogłoszenie wyników Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
ok.20.30 - Zabawa Ludowa z Zespołem ITEX
Podczas trwania imprezy będą się odbywały (13.00 - 19.00)
- kiermasz sztuki ludowej
- konkurencje zręcznościowe dla publiczności
- atrakcje dla dzieci

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Urząd Gminy Zbójna i Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Sponsor Główny: Browary Regionalne Łomża Sp. z o.o.

Współorganizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Sponsor: Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

 

2012-05-08 10:18 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2012

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - 13 maja 2012 r. - Zbójna.
Program:
13.00 - Blok sportowy pod hasłem ,,Trzymaj formę’’
14.00 - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
18.00 - Występy pozakonkursowe solistów i młodzieżowego zespołu wokalnego GOK w Zbójnej,
oraz kabaretu "EWG"-Eksportowy Wytwór Gminny z Doruchowa”
19.30 - Ogłoszenie wyników Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
20.00 - 24.00 - Zabawa ludowa: występ zespołu ITEX
Podczas trwania imprezy (13.00 - 19.00) odbywa się kiermasz sztuki ludowej, konkurencje zręcznościowe
dla publiczności, atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny.

Celem przeglądu jest prezentacja tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych oraz wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (17 czerwca 2012 r.).

 

Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4, do 20 kwietnia 2012 r.

I. Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy Zbójna i Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Fundacja Narwiańska

Współorganizatorzy:

- Starostwo Powiatowe w Łomży

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

 

II. Założenia programowe

1. Cel przeglądu

- prezentacja tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,

- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (17 czerwca 2012 r.).

2. Miejsce przeglądu

Przegląd odbędzie się 13 maja 2012 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej;

III. Warunki uczestnictwa

1. W przeglądzie mogą wziąć udział:

-kapele ludowe, których skład winien być zgodny z wzorami danego regionu,

-soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np.

skrzypce, harmonia półtonowa, pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki itp.,

-zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

-śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),

-pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

-gawędziarze ludowi,

-zespoły folklorystyczne.

2. W ramach konkursu po trzy utwory wykonują:

-kapele ludowe,

-soliści instrumentaliści,

-śpiewacy ludowi,

-zespoły śpiewacze,

-pary taneczne.

Gawędziarze - dwie gadki, a zespoły folklorystyczne - program, który nie przekracza 15 minut.

3. Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4,

do 20 kwietnia 2012 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

 

IV. Ocena programu

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego
i zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie
z regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (17.06.2012 r.), jeżeli przygotują program zgodny
z w/w regulaminem, oraz w innych, m.in. w 36 edycji “W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru IX Prezentacjach Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego w Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka (10.06.2012r.) oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu (23-24.06.2012 r.).

V. Nagrody

1. Wysokość oraz ilość nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.

VI. Uwagi

-Organizatorzy dopuszczają udział w imprezie zespołów pieśni i tańca (poza konkursem).

-Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
i podziału nagród.

-Uczestnicy przeglądu winni zgłosić się w biurze organizacyjnym do godz. 13.00.

- Organizatorzy zapraszają również twórców ludowych do prezentacji i sprzedaży swoich prac.

Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego województwa łomżyńskiego)

 

Dodatkowe informacje

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl


Sponsor Główny:

Browar Łomża Sp. z o.o.Sponsorzy:


Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych

Nadleśnictwo Nowogród


PHU KSARA ze Zbójnej

Pomocy finansowej udzielili:


Starostwo Powiatowe w Łomży


Urząd Gminy w Zbójnej


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2012-04-30 10:54 Opublikował: Administrator

Protokół Jury - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2011

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
15 maja 2011
Komisja w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący
Urszula Kuczyńska – członek
Agnieszka Brzóska- Wieczorek – członek

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 


W kategorii zespoły śpiewacze – dorośli:
I miejsca: Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Turośli

Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Wizny

Zespół Śpiewaczy „ Laskowianki” z Laskowa Starego

II miejsca:Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

za udział: Zespół Śpiewaczy Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Miastkowa

Zespół Śpiewaczy „ Zabielacy” z Zabiela

 

W kategorii zespołów śpiewaczych dziecięcych i młodzieżowych:

I miejsce: nie przyznano

II miejsce: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

 

W kategorii soliści śpiewacy – dorośli:

I miejsca: Eugenia Kuliś z Kruszy

Anna Chmielewska z Nowogrodu

II miejsca:Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy

Sylwia Paszkiewicz – Garczarek z Zambrowa

za udział: Daniela Grażyna Dąbrowska z Miastkowa


W kategorii solistów śpiewaków – dzieci i młodzież:

I miejsce: Kinga Estkowska z Nowogrodu

za udział: Patrycja Kołdys z Dobrego Lasu

Natalia Plona z Dobrego Lasu

 

W kategorii gawędziarzy – grupa dorosłych:

Wyróżnienie: Krystyna Ksepka z Łomży

za udział: Ignacy Podsiad z Łomży

Janusz Podbielski z Łomży

Regina Jankowska i Janina Marczuk z Łomży

Lucjan Czartoryjski z Łomży

Jadwiga Wojewoda z Łomży

W kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco – młodzieżowa:

I miejsca: Damian Waszkiewicz z Dobrego Lasu

Przemysław Przestrzelski z Łomży

za udział: Daria Wieczorek z Dobrego Lasu

Kamil Sawicki z Dobrego Lasu

Anna Mucha ze wsi Popiołki

Patrycja Kołdys z Dobrego Lasu

Magdalena Sendrowska z Dobrego Lasu

Natalia Plona z Dobrego Lasu

Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu

 

W kategorii solistów instrumentalistów:

I miejsce: nie przyznano

II miejsca:Antoni Dymerski z Wyku

Eugeniusz Piaścik z Dębnik

za udział: Marian Kuliś z Turośli

 

W kategorii zespołów folklorystycznych – grupa dorosłych:

I miejsca: Integracyjny Zespół Folklorystyczny z Zambrowa

Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa

Za udział: Zespół „ Łomżyniacy” z Pniewa

Zespół „ Maryna” z Łomży

 

W kategorii zespołów folklorystycznych dziecięcych i młodzieżowych:

I miejsce: nie przyznano

II miejsca:Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” (grupa starsza)

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

za udział: Zespół Folklorystyczny „ Turoślanie” (grupa młodsza)

 

W kategorii kapel:

I miejsce: Kapela Jana Kani z Turośli

II miejsca:Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

Zambrowska Kapela Eli

 

W kategorii par tanecznych:

I miejsce: Grażyna Rolka i Sławomir Jesionkowski z Turośli

II miejsce: Patryk Rolka i Karolina Bednarczyk z Turośli

III miejsce: Monika Stomska i Dariusz Samul ze Zbójnej

Anna Mielnicka i Sebastian Dąbkowski ze ZbójnejNa Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XVIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I, II i III miejsc. Zespoły spoza regionu kurpiowskiego winny przygotować program oparty o folklor kurpiowski.

Nagrody wykonawcom ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Białymstoku i Wójt Gminy Zbójna.

 

Zbójna, 15.05.2011 r.

 

2011-05-16 14:11 Opublikował: Administrator

Kolejność występów - Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2011

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
Zbójna 15.05.2011
kolejność występów

14.00 - Uroczyste rozpoczęcie Przeglądu

14.05 - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

14.15 – Przemysław Przestrzelski z Łomży - gawędziarz

14.20 - Zespół „Maryna” z Łomży
14.25 - Daria Wieczorek z Dobrego Lasu - gawędziarka

14.30 – Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” z Laskowa Starego

14.35 – Damian Waszkiewicz z Dobrego Lasu - gawędziarz

14.40 – Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

14.45 - Antoni Dymerski z Wyku - harmonia pedałowa

14.50 - Kamil Sawicki z Dobrego Lasu – gawędziarz

14.55 - Patrycja Kołdys z Dobrego Lasu –solistka śpiewaczka

15.00 - Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

15.05 - Natalia Plona z Dobrego Lasu – solistka śpiewaczka

15.10 - Ignacy Podsiad z Łomży- gawędziarz

15.15 - Patrycja Samul ze Zbójnej - solistka śpiewaczka

15.20 - Anna Mucha z Kuzi- gawędziarka

15.25 - Eugeniusz Piaścik ze Zbójnej- harmonia

15.30 - Zespół Śpiewaczy Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Miastkowa

15.35 - Janusz Podbielski z Łomży – gawędziarz

15.40 - Kinga Estkowska z Nowogrodu - solistka śpiewaczka

15.45 - Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

15.50 - Pary taneczne:

Monika Stomska i Dariusz Samul ze Zbójnej

Anna Mielnicka i Sebastian Dąbkowski ze Zbójnej

16.00 - Janina Marczyk i Regina Jankowska z Łomży- gawędziarki

16.05 - Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” (grupa młodsza)

16.15 – Lucjan Czartoryjski z Łomży – gawędziarz

16.20 – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

16.25 – Patrycja Kołdys z Dobrego Lasu – gawędziarka

16.30 - Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

16.35 - Magdalena Sendrowska z Dobrego Lasu - gawędziarka

16.40 - Zespół Folklorystyczny „Turoślanie” (grupa starsza)

16.50 - Patrycja Samul ze Zbójnej – gawędziarka

16.55 – Zespół Śpiewaczy z Wizny
17.00 – Natalia Plona z Dobrego Lasu - gawędziarka

17.05 - Eugenia Kuliś z Kruszy - solistka śpiewaczka

17.10 - Krystyna Ksepka z Łomży - gawędziarka

17.15 – Zespół Śpiewaczy „ Zabielacy” z Zabiela

17.20 – Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu – gawędziarka

17.25 - Zespół Śpiewaczy z Turośli

17.30 - Sylwia Paszkiewicz- Garczarek z Zambrowa- solistka śpiewaczka

17.35 - Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

17.40 - Kapela Jana Kani z Turośli

17.45 - Pary taneczne z Turośli
Patryk Rolka i Karolina Bednarczyk z Turośli

Grażyna Rolka i Sławomir Jesionkowski z Turośli

17.55 - Integracyjny Zespół Folklorystyczny Folk-Szansa

18.05 - Honorata Ruszczyk z Nowej Rudy - solistka śpiewaczka

18.10 - Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

18.15 - Jadwiga Wojewoda z Łomży - gawędziarka

18.20 - Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa

18.25 - Marian Kuliś z Turośli- harmonia

18.30 - Daniela Grażyna Dąbrowska z Miastkowa - solistka śpiewaczka

18.35 - Anna Chmielewska z Nowogrodu – solistka śpiewaczka

18.40 – Zambrowska Kapela „Eli”

18.45 - zakończenie części konkursowej

 

Występ :

18.50 - występ Zespołu Senior–Band z Łomży

19.00 – Kabaret ,,EWG”
19.30 – Ogłoszenie wyników Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

20.00 – Zabawa ludowa: występy zespołów: Itex, Event i Dominance

Starostwo Powiatowe w Łomży

Starostwo Powiatowe w Łomży

Wójt Gminy Zbójna

Wójt Gminy Zbójna

 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

 

Sponsor główny: Browary Regionalne Łomża

2011-05-09 11:59 Opublikował: Administrator

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - 2011

Planowany termin Przeglądu - 15 maja 2011 r. w Zbójnej.
Celem przeglądu jest prezentacja tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych oraz wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (18-19 czerwca 2011 r.).

 

REGULAMIN

REGIONALNEGO PRZEGLĄDU 
KAPEL, ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH
- ZBÓJNA 2011

I. Organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Wójt Gminy Zbójna i Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

 

Współorganizatorzy:

- Starostwo Powiatowe w Łomży

 

II. Założenia programowe

1. Cel przeglądu

- Celem przeglądu jest prezentacja tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

- Wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (18-19 czerwca 2011 r.).

2. Miejsce przeglądu

Przegląd odbędzie się 15 maja 2011 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej;

początek - godz. 14.00.

III. Warunki uczestnictwa

1. W przeglądzie mogą wziąć udział:

- kapele ludowe, których skład winien być zgodny z wzorami danego regionu,

- soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np.

skrzypce, harmonia półtonowa, pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki itp.,

- zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

- śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),

- pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

- gawędziarze ludowi,

- zespoły folklorystyczne.

 

2. W ramach konkursu po trzy utwory wykonują:

- kapele ludowe,

- soliści instrumentaliści,

- śpiewacy ludowi,

- zespoły śpiewacze,

- pary taneczne.

Gawędziarze - dwie gadki, a zespoły folklorystyczne - program, który nie przekracza 15 minut.

 

 

3. Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4,

do 29 kwietnia 2011  r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane w programie konkursu!

 

IV. Ocena programu

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego
i zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie
z regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie (18-19.06.2011 r.), jeżeli przygotują program zgodny
z w/w regulaminem oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu (24-26.06.2011 r.)

V. Nagrody

1. Nagrody zostaną przyznane dla uczestników każdej kategorii.

2. Wysokość oraz ilość nagród pozostaje w gestii jury.

VI. Uwagi

- Organizatorzy dopuszczają udział w imprezie zespołów pieśni i tańca (poza konkursem).

- Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
i podziału nagród.

- Uczestnicy przeglądu winni zgłosić się w biurze organizacyjnym do godz. 13.00.

- Organizatorzy zapraszają również twórców ludowych do prezentacji i sprzedaży swoich prac.

- Zapraszamy do udziału wszystkich z terenu byłego województwa łomżyńskiego

Dodatkowe informacje – Izabela Cierpikowska, instruktor d/s folkloru

Regionalny Ośrodka Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl

 

Sponsor główny: Browary Regionalne Łomża

Sponsor główny: Browary Regionalne ŁomżaWójt Gminy Zbójna

Wójt Gminy Zbójna


WOAK Białystok

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

Starostwo Powiatowe w Łomży

Załączniki

 1. Karta Zgłoszenia
2011-03-17 19:42 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110