ROK

./i/slide_27.jpg ./i/slide26.jpg ./i/slide04.jpg ./i/slide_34.jpg ./i/slide_22.jpg

Konkurs Kolędowanie po kurpiowsku - zaproszenie do udziału

Konkurs Kolędowanie po Kurpiowsku ma formę konkursu on-line. Konkurs ma zasięg regionalny, a ma na celu ochronę tradycji ludowego kolędowania na Kurpiach.
Regulamin Konkursu Kolędowanie po Kurpiowsku

 

Organizator:

  Regionalny Ośrodek Kultury - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

  adres: 18-400 Łomża, Małachowskiego 4, tel. (86) 2190200,

  e-mail: roklomza@4lomza.pl

  www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl

  Instruktor do kontaktu: Izabela Cierpikowska

 1. Terminy:

  Nadsyłanie zgłoszeń mailowych: do 1.02.2021 r.

  Wyniki jury i zamieszczenie nagrań na stronie www i FB: do 11.02.2021 r.

 2. Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs Kolędowanie po Kurpiowsku ma formę konkursu on-line. Konkurs ma zasięg regionalny. Udział w nim mogą wziąć osoby pochodzące:

  - z powiatu łomżyńskiego,

  - z powiatu kolneńskiego,

  - z powiatu zambrowskiego,

  - z powiatu grajewskiego,

  - z powiatu wysokomazowieckiego.

  2. Kategorie wiekowe:

  I – dzieci i młodzież

  II – dorośli

  3. Kategorie konkursowe/formy prezentacji kolęd:

  - solista śpiewak,

  - grupa kolędnicza

  - grajkowie (solo lub w grupie)

  Zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

  4. Zgłoszenie do konkursu wymaga:

  - linku do nagranego filmu ze śpiewaną lub graną kolędą, który nie został wcześniej udostępniony publicznie (szczegóły dot. nagrań dalsza część niniejszego regulaminu)

  - karty zgłoszenia

  - oświadczenia

  Karta zgłoszenia i oświadczenie stanowią załącznik do regulaminu konkursu.

  Zgłoszenia wypełnione, podpisane i sfotografowane lub skanowane, należy przesłać wraz z linkiem do filmu zamieszczonego na serwisie internetowym YouTube, na adres e - mail organizatora: roklomza@4lomza.pl w nieprzekraczalnym terminie regulaminowym, tzn. do 1 lutego 2021 r.

   

  5. Wymagania dot. nagrań filmowych:

  - każdy uczestnik ma samodzielnie zaśpiewać lub zagrać polską kolędę (minimum 2 zwrotki utworu),

  - grajkowie: gra na tradycyjnych instrumentach (jak to kiedyś z kolędowaniem chadzano: skrzypce, basetla, klarnet, bębenek, dopuszczamy do udziału harmonię i akordeon), w wielkości grup do 3 osób,

  - soliści śpiewacy i grupy kolędnicze: śpiew w gwarze kurpiowskiej bez towarzyszenia instrumentalnego (a capella);

  - nagrany film ma przedstawiać wykonawcę podczas wykonywania utworu (widoczna postać i instrumenty). Można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy jedynie o dobrą jakość nagrania – w wyższej rozdzielczości, proponowany przez nas to minimum1200x1024);

  - nagranie należy zamieścić na kanale YouTube wygenerować link do nagrania i przesłać go organizatorowi na adres mailowy: roklomza@4lomza.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. Ważne jest, aby przesyłany film nie był publiczny (przydatny link do pomocy YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl ).

  Korzystając z platform do zdalnego przesyłania danych, należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców wybranych usług.

  - dopuszczone do konkursu będą jedynie filmy bez montażu, dodatkowej edycji, przeróbek itp

 3. Ocena:

  - nadesłane filmiki oceniać będzie komisja powołana przez organizatora,

  - decyzja komisji jest ostateczna,

  - ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, zgodność wykonania z autentyczną gwarą (tereny Kurpi Zielonych), oceniana będzie także intonacja i ogólny wyraz artystyczny, mile widziane nagrania w strojach zbliżonych do autentycznych, jeżeli takowych brak prosimy o nagrania w strojach ogólnie uznawanych za odświętne.

 4. Nagrody:

  Jury przewiduje przyznać 3 nagrody i 3 wyróżnienia w każdej kategorii wykonawców (soliści, grupy kolędnicze, grajkowie) z podziałem na kategorie wiekowe (wykonawcy dorośli i dzieci oceniani oddzielnie).

  O wynikach konkursu laureaci poinformowani zostaną indywidualnie oraz za pomocą profili FB organizatora oraz stron jego www.

 

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin konkursu
2021-01-08 14:39 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010