ROK

./i/slide_27.jpg ./i/slide_24.jpg ./i/slide18.jpg ./i/slide_21.jpg ./i/slide15.jpg

EtnoPolska Edycja 2023 - zakup gwiazdy kurpiowskiej

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu na zakup strojów ludowych w ramach programu EtnoPolska Edycja 2023, pozyskał gwiazdę kurpiowską. Nasza instytucja od lat prowadzi edukację zarówno muzyczną jak i taneczną. Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej.

Zakupiony rekwizyt w postaci gwiazdy kurpiowskiej przyczyni się do poznania tradycyjnego obrzędu, utrzymania lokalnego patriotyzmu, a co za tym idzie utrzymania tozsamości regionalnej.

Partnerzy zadania:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu


2023-09-18 13:10 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110