ROK

./i/slide_28.jpg ./i/slide_11.jpg ./i/slide_23.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide_16.jpg

Kultura w zasięgu ręki - podsumowanie zadania

We wtorkowy wieczór w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży – Instytucji Powiatu Łomżyńskiego nastąpiło podsumowanie zadania - Kultura w zasięgu ręki, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA 2021.

Uczestnicy biorący udział w projekcie obejrzeli prezentację multimedialną dokumentującą realizację międzypokoleniowego zadania, którego celem była integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność kulturalną i artystyczną.

Przez kilka miesięcy odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, kilkudniowe warsztaty artystyczne w Nowogrodzie, wyjazdy do teatrów, muzeum, warsztaty taneczno – wokalne.
Uczestnicy zadania zwiedzili Zamek Królewski w Warszawie i obejrzeli musical Metro w Studio Buffo, uczestniczyli we wspaniałym wieczorze baletowym w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej
i wybrali się na musical Piotruś Pan. Prezentacja przypomniała cenne chwile na najwyższym poziomie artystycznym. W programie wydarzenia były też popisy wokalne i taneczne osób zaangażowanych w projekt.
Tematyka pokazu była bardzo zróżnicowana, od regionalnych tańców lubelskich, przyśpiewek i oberka, po współczesne i integracyjne formy taneczne i wokalne.
Mogliśmy też podziwiać wystawę powarsztatową, piękne obrazy przedstawiały różnorodne interpretacje nazwy zadania, Kultura w zasięgu ręki. Młodzi adepci wykazali się dużą wyobraźnią i talentem.

Partnerami zadania, którzy w znaczący sposób przyczynili się do możliwości jego realizacji byli Starostwo Powiatowe w Łomży, Fundacja Sztuk i Dialogu i Zespół Szkól Specjalnych w Łomży.

Dziękujemy za pomoc finansową Starostwu Powiatowemu w Łomży.
Dzięki przychylności Pana Marka Lecha Szabłowskiego, Starosty Powiatu Łomżyńskiego i Wicestarosty Pani Marii Dziekońskiej udział w naszych działaniach był całkowicie bezpłatny.

Dziękujemy pani Lucynie Anteckiej, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, dzięki której mogliśmy dotrzeć z naszymi działaniami do uczniów szkoły, osób z reguły mających ograniczony dostęp do ofert kulturalnych, osób niepełnosprawnych intelektualnie, czy ruchowo. Dziękujemy pani Katarzynie Modzelewskiej, która od lat wspiera nas w naszych pomysłach, dziękujemy za zaangażowanie, nie tylko przy tym zadaniu, ale też wielu innych realizowanych wspólnie przez wiele lat.

Dziękujemy pani Bogumile Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży, która to szkoła współpracuje z ROKiem od kilku lat.
Uczniowie tej szkoły w wielu przypadkach pochodzą z mniejszych miejscowości, wielu z nich mieszka w bursie, a udział w artystycznych, kulturalnych wydarzeniach jest dla nich doskonałą okazją do wszechstronnego rozwoju i integracji.

Za współpracę dziękujemy serdecznie nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych pani Renacie Orchowskiej – Kowalczyk i pani Małgorzacie Dobkowskiej z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Organizator:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu

Pomocy finansowej udzieliło Starostwo Powiatowe w Łomży.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.2021-12-08 10:50 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010