ROK

./i/slide27.jpg ./i/slide_11.jpg ./i/slide_25.jpg ./i/slide_22.jpg ./i/slide_26.jpg

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - protokół jury

Protokół z posiedzenia komisji
Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie
w dniach 17 czerwca 2012 roku


Komisja w składzie:
Prof. Piotr Dahlig - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego – przewodniczący
Józef Zyśk – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Teresa Pardo - członek

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii par tanecznych:

I miejsca:
- Danuta Tańska i Marcin Tański
- Krystyna Opalach i Zygmunt Koziatek z Zawad
II miejsca:
- Karolina Bednarczyk i Patryk Rolka z Turośli
- Grażyna Rolka i Sławomir Jesionkowski z Turośli

W kategorii instrumentalistów w grupie dorosłych
I miejsca:
- Czesław Drząszcz z Myszyńca
- Zenon Kaczyński z Łysych
II miejsca:
- Jan Kania z Lipnik
- Eugeniusz Piaścik z Dębnik
Wyróżnienie
Danuta Waśko z Waśk


w kategorii instrumentalistów w grupie dziecięco-młodzieżowej
I miejsca
- Patryk Kaczyński z Łysych
- Karol Samsel z Czarni
II miejsce
- Patryk Olender z Zawad
III miejsce
- Mateusz Samsel z Czarni

W kategorii kapele:
I miejsca
- Kapela Jana Kani z Turośli
- Kapela Kurpiowska ze Zbójnej
II miejsca
- Kapela Kurpiowska z Zawad
- Kapela Kurpiowska Rydlów z Czarni

W kategorii gawędziarzy w grupie dorosłych:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce
- Witold Kuczyński z Czarni
III miejsce
- Władysław Gwiazda z Myszyńca
Wyróżnienie
- Weronika Zyśk z Myszyńca


W kategorii gawędziarzy w grupie dziecięco-młodzieżowej:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce
- Przemysław Przestrzelski z Łomży
III miejsca
- Anna Mucha z Popiołki
- Konrad Trzciński z Wykrotu
Wyróżnienia
- Szymon Krzynowek z Serafina
- Julian Drężek z Wykrotu
- Magdalena Sendrowska z Dobrego Lasu

W kategorii zespołów folklorystycznych, pieśni i tańca – dorośli:
I miejsce – nie przyznano
II miejsca
- Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża''
- Zespół Folklorystyczny ,,Puszcza Zielona'' z Łysych
- Integracyjny Zespół Folklorystyczny ,,Szansa'' z Zambrowa

W kategorii zespołów folklorystycznych, dziecięco-młodzieżowych:
I miejsce:
- Zespół Folklorystyczny ,,Łysozianie'' z Łysych
II miejsca
- Kurpiowski Zespół Folklorystyczny ,,Carniacy'' z Czarni
- Grupa Taneczna ,,Turoślanie'' z Turośli
III miejsce
- Zespół ,,Nowe Latko'' z Lelisa
Wyróżnienia
- Zespół Folklorystyczny ,,Serafiniaki'' z Serafina
- Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

W kategorii zespołów śpiewaczych w grupie dorosłych:
Nagroda Specjalna Związku Gmin Województwa Podlaskiego:
- Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej (kobiety i mężczyźni)

I miejsca
- Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
- Grupa Śpiewacza Kobiet z Bandyś
- Męska Grupa Śpiewacza z Czarni

II miejsca
- Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
- Zespół Śpiewaczy z Turośli
- Męska Grupa Śpiewacza z Zawad
- Grupa Śpiewacza Kobiet z Czarni
- Zespół Śpiewaczy ,,Kurpie'' z Myszyńca
III miejsce
- Zespół Śpiewaczy z Kuzi


W kategorii zespołów śpiewaczych w grupie dziecięco-młodzieżowej:
I miejsce – nie przyznano
II miejsca
- Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
- Dziewczęca Grupa Śpiewacza z Zawad
III miejsce
- Grupa Śpiewacza Chłopców ,,Bartuś'' z Czarni
- Grupa Śpiewacza Zespołu ,,Turoślanie'' z Turośli
Wyróżnienia
- Grupa Śpiewacza Dziewcząt ,,Cyranecki'' z Czarni
- Grupa Śpiewacza ,,Poziomecki'' z Wykrotu

W kategorii solistów śpiewaków w grupie dziecięco-młodzieżowej:
I miejsca
- Dorota Drężek z Wykrotu
- Wiktoria Drężek z Wykrotu
- Kinga Estkowska z Nowogrodu
II miejsca
- Małgorzata Lemańska ze Zbójnej
- Ewa Lemańska ze Zbójnej
III miejsce
- Wiktoria Mróz z Brzozowego Konta

W kategorii solistów śpiewaków w grupie dorosłych:
I miejsca
- Anna Chmielewska z Nowogrodu
- Eugenia Kuliś z Kruszy
- Elżbieta Kasznia z Rozóg
- Antonina Deptuła z Bandyś
II miejsca
- Henryk Kulesza z Lelisa
- Mariola Ogniewska z Łodzisk
- Zofia Charamut z Myszyńca Starego
- Stefania Dąbkowska z Niedźwiedzia
III miejsca

- Czesław Młynarski z Zawad
- Cezary Kuczyński z Czarni
Wyróżnienia
- Tomasz Grzegorczyk z Łodzisk
- Zofia Mróz z Kadzidła
- Irena Zyśk z Wolkowych

W kategorii opracowań folkloru – zespoły
I miejsce – nie przyznano
II miejsca

- Grupa Śpiewacza ZPiT ,,Warszawianka''
- Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego
Wyróżnienie
Zespół Śpiewaczy ,,Hetmanki'' z Tykocina

w kategorii opracowań folkloru – soliści:
I miejsce – nie przyznano
II miejsca
- Mariusz Żwierko z Warszawy
- Zofia Truszkowska z Warszawy
III miejsca
- Agnieszka Żemek z Łomży
- Zbigniew Nasiadko z Białegostoku


Fundatorami nagród Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich są:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- Powiat Łomżyński
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
- Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.


Komisja widzi potrzebę kontynuowania Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej, dostrzega wysoki poziom wykonawców, składa wszystkim gratulacje i dziękuje organizatorom i sponsorom imprezy.

 

Na tym protokół zakończono.

 

2012-06-18 10:22 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010