ROK

./i/slide_27.jpg ./i/slide_20.jpg ./i/slide_31.jpg ./i/slide_11.jpg ./i/slide_22.jpg

Podlaskie zapisane w obrazach - wystawa malarstwa - Justyna Kryszpin-Żmuda

Podlaskie zapisane w obrazach - wystawa malarstwa Justyny Kryszpin-Żmudy.

Galeria ROK Łomża, ul. Małachowskiego 4. Grudzień 2023.

Podlaskie zapisane w obrazach - to zadanie polegające na stworzeniu cyklu dzieł malarskich inspirowanych szeroko pojętą kulturą regionu, festiwalami muzyki poważnej i folkowej, motywami ludowymi, strojem, tańcem, jak również kolorystyką i krajobrazem tej ziemi.
Prezentowane dzieła powstały z zamiłowania do piękna otaczającej nas przyrody, często łącząc elementy krajobrazu i muzyki.
Zostały zapisane językiem barwy, są próbą przełożenia przejawów kultury na formę malarską. Stworzone z radością, kojarzą się z atmosferą festynów, imprez i koncertów różnorodnej muzyki. Niektóre łączą się w serie, inne istnieją w samodzielnej stylistyce.
Nasze województwo bogate jest w zjawiskowe, regionalne elementy kultury wyróżniające je na mapie Polski. Praca polegała na twórczych poszukiwaniach i wyborze najciekawszych form ilustrujących tytuł zadania oraz definiowaniu nie tylko tych elementów, ale również własnej osobowości artystycznej, poszukiwaniach kolorystycznych, poszukiwaniach koncepcji formalnych i rozstrzygnięć stylistycznych.
Prace prezentowane są w galerii ROK Łomża.

Justyna Kryszpin-Żmuda

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS – malarka, instruktor ROK Łomża, nauczyciel plastyki w ZSzP w Piątnicy oraz Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie. Uczestnik i kurator ogólnopolskich plenerów malarskich, konkursów plastycznych oraz wystaw artystycznych.


Wystawę będzie można obejrzeć w Galerii ROK Łomża, ul. Małachowskiego 4 od 27 grudnia.
Zrealizowano przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży - Instytucją Kultury Powiatu Łomżyńskiego.
Zrealizowano w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2023.

2023-12-23 13:48 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110