ROK

./i/slide04.jpg ./i/slide20.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide_27.jpg ./i/slide_21.jpg

Konkurs plastyczny - Tradycje Bożonarodzeniowe 2022

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym Tradycje bożonarodzeniowe. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich, organizator dopuszcza nadesłanie dowolnej ilości prac z jednej placówki.
Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2022 r.

Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej na temat Świąt Bożego Narodzenia.
Technika wykonania dowolna plastyczna płaska; rysunek, malarstwo (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych i przestrzennych).
Praca nie może zawierać elementów naklejanych, sypkich (ryżu, kaszy, koralików, koronek, waty itp.). Jedyne dopuszczalne materiały to farby, kredki, pastele, ołówek, odbitka graficzna itp.

Adres do wysyłki:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
ul. Małachowskiego 4 18-403 Łomża
z dopiskiem Konkurs Plastyczny Tradycje bożonarodzeniowe

Prace można dostarczyć osobiście do siedziby organizatora: pokój nr 9.

Patronat honorowy konkursu - Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński


W załączniku regulamin, karta zgłoszenia i zgody na publikację wizerunku.

Załączniki

  1. Regulamin konkursu plik .doc
  2. Regulamin konkursu plik .pdf
2022-11-04 11:44 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110