ROK

./i/slide_28.jpg ./i/slide_27.jpg ./i/slide18.jpg ./i/slide_20.jpg ./i/slide_34.jpg

XXX Giełda Piosenki Dziecięcej 2022 - lista zakwalifikowanych uczestników

UWAGA! Zaktualizowana lista uczestników zakwalifikowanych do XXX Giełdy Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Sceny Młodych Wokalistów im. Marka Żemka 2022.
TERMINARZ WYSTĘPÓW!!! AKREDYTACJA!!!

Osoby które nie nadesłały podkładu muzycznego proszone są o dokonanie tego w trybie pilnym na maila rokstudio@wp.pl.

Przypominamy o akredytacji konkursowej (koszty organizacyjne) w wysokości 20 zł, płatna wyłącznie na konto Hexa Bank 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2022 z dopiskiem Akredytacja Giełda, Imię i Nazwisko do godziny 15.00


UWAGA! Osoby, które nie zapłacą akredytacji w określonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników konkursu.


Lista zakwalifikowanych uczestników XXX Giełdy Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2022 znajduje się w załączniku.

Załączniki

  1. Lista zakwalifikowanych uczestników konkursu. Plik .doc
  2. Lista zakwalifikowanych uczestników konkursu. Plik.pdf
2022-10-21 12:28 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110