ROK

./i/slide23.jpg ./i/slide_16.jpg ./i/slide_23.jpg ./i/slide18.jpg ./i/slide_25.jpg

Zapisy na zajęcia plastyczne – 2021

Zapraszamy na zajęcia plastyczne do pracowni plastycznej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat oraz osób dorosłych.
Zajęcia koła plastycznego odbywają się w małych grupach i są dostosowane do wieku uczestników.
Uczniom zapewniamy wszystkie potrzebne materiały.To tu jest to miejsce żeby poeksperymentować, pochlapać, rozlać farbę i zobaczyć co z tego wyjdzie. Wpadnijcie do naszej pracowni i poznajcie coś nowego.

Na zajęciach: pracujemy malujemy farbami plakatowymi, akwarelowymi, olejnymi, rysujemy sepią, ołówkiem, węglem, pastelami, tworzymy formy graficzne oraz dzieła za pomocą innych różnorodnych technik plastyczne.
Spotkania w pracowni są okazją do eksperymentów z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi, takich jak: sztalugi, koło garncarskie, prasa graficzna, piec ceramiczny, pędzle, rylce, dłuta, itp.
Zajęcia prowadzone są przez artystę-pedagoga: Justynę Kryszpin-Żmudę i Andrzeja Żmudę absolwentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zapisy prowadzone są od września 2021.
Zapraszamy na zajęcia plastyczne już od października.

Plan zajęć:
- Poniedziałek dzieci grupa 7-9 lat 16.50-17.50
- Poniedziałek dzieci grupa 4-6 lat 18.00-18.45

- Wtorek dzieci i młodzież grupa 12-18 lat 17.00-18.30

- Środa dzieci grupa 10-11 lat 16.30-17.30
- Środa dzieci grupa 7-9 lat 17.40-18.40

- Czwartek dzieci grupa 7-9 lat 17.00-18.00 Cena zajęć: 70 zł za miesiąc.

Zapisy i informacje:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego,
ul. Małachowskiego 4, pok. nr 9, p. Andrzej Żmuda
tel. 86 219 02 00, 86 219 01 11
rok@4lomza.pl,
www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.p

2021-09-02 17:04 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010