ROK

./i/slide_28.jpg ./i/slide_11.jpg ./i/slide_31.jpg ./i/slide_34.jpg ./i/slide_29.jpg

Koncert finalistów XXVIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2021

20 czerwca 2021 roku w Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie odbył się finał 28 Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej.
Ze względu na sytuację epidemiczną, kwalifikacje i sama ocena uczestników konkursu odbywała się w formie on-line. Podczas wczorajszego dnia, na scenie zaprezentowali swoje umiejętności jedynie laureaci pierwszych nagród i inni uczestnicy wytypowani przez jury konkursu do udziału we wspomnianym koncercie. Było słonecznie i radośnie - nie tylko ze względu na sprzyjającą nam w tym dniu pogodę - również ze względu na niesamowity spektakl w wykonaniu uzdolnionych aktorów Teatru Lalki i Aktora w Łomży pt. Szewc Kopytko i Kaczor Kwak Kornela Makuszyńskiego, który został zrealizowany w ramach Programu Kultura Dostępna Podlasie Zasilane Kulturą.
Spektakl TLiA w Łomży przyciągnął sporą grupkę dzieci i młodzieży, która również po spektaklu z zaciekawieniem oglądała rekwizyty i kukiełki teatralne prezentowane im przez aktorów.

Kolejnym punktem programu był występ laureatów XXVIII Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2021.

Swoje umiejętności zaprezentowali:
- Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
- Władysław Gwiazda z Wolkowych (gawędziarz)
- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
- Jan Kania z Turośli ( solista instrumentalista: harmonia pedałowa)
- Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej (gawędziarz)
- Zespół Śpiewaczy z Turośli
- Ryszard Maniurski z Antonii (solista instrumentalista: harmonia pedałowa)
- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy Poziomecki z Wykrotu
- Eugenia Kuliś z Kruszy (solistka śpiewaczka) 
- Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
- Diana Stęcel z Dąbrowy (solistka instrumentalistka: skrzypce, kategoria dziecięco - młodzieżowa)
- Kapela Kurpiowska Jana Kani z Turośli
- Rozalia Kaczmarczyk z Występu (solistka śpiewaczka w kategorii dziecięco - młodzieżowej)
- Dawid Sutkowski z Turośli (solista instrumentalista: harmonia pedałowa, w kategorii dziecięco - młodzieżowej)
- Hanna Brodowska z Myszyńca (gawędziarka)
- Agnieszka Zielewicz z Łomży (lira korbowa i śpiew, kategoria interpretacji folkloru kurpiowskiego)
- Kapela Kurpie Białe z Dąbrowy
- Henryk Dziczek i Bożena Żywica z Myszyńca
- dorosłe pary taneczne - Jadwiga i Jan Jędrzejczyk z Myszyńca
- dorosłe pary taneczne - Agnieszka Żemek - Pawczyńska i Grzegorz Sekmistrz z Łomży (duet instrumentalno - wokalny, interpretacja folkloru kurpiowskiego).

Równolegle do występów scenicznych, można było spróbować swoich sił podczas wykonania pracy wraz z twórcą ludowym w ramach Popołudnia z twórczością ludową. Swój warsztat prezentowali:
- Zdzisław Bziukiewicz z Wachu z dziedziny obróbki i toczenia bursztynu,
- Anna Bałdyga z Mazuchówki z dziedziny tkactwa
- Romuald Grużewski ze Zbójnej z dziedziny kowalstwa
- Dorota Ułomek z Nowogrodu z dziedziny wycinanki kurpiowskiej

Nieopodal sceny wyeksponowane były także prace laureatów tegorocznego konkursu Kurpiowskiej Sztuki Ludowej, który odbywał się w ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej.

Prace uczestników oceniło Jury w składzie:
Urszula Kuczyńska (kierownik Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie),
Teresa Pardo (folklorystka, znawca folkloru kurpiowskiego) oraz Jarosław Cholewicki (dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży).
Wśród laureatów znalazły się prace:
- Anny Stomskiej ze Zbójnej - I nagroda (wycinanka kurpiowska)
- Justyny Konopki z Mątwicy - II nagroda (wycinanka Kurpiowska)
- Doroty ułomek z Nowogrodu - III nagroda (wycinanka Kurpiowska)
- Marii Cierpikowskiej z Łomży - III nagroda ( wycinanka kurpiowska)
- Marianny Cempy z Dobrego Lasu - nagroda ( kierce oraz bukiety i kwiaty)
- Marioli Wawrzyniak ze Zbójnej - nagroda (pisanki)

Gościem specjalnym tegorocznych Dni Kultury Kurpiowskiej był zespół prezentujący energetyczny etno - folk Hanka Wójciak Trio, który obdarzył słuchających energetyczną i żywiołową muzyką ludową przeplataną orientalnym akcentem. Dodatkową atrakcją dla osób odwiedzających Skansen tego dnia była możliwość zwiedzania wnętrza chat kurpiowskich, było to możliwe dzięki zaangażowaniu kierownictwa i pracowników Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, którzy gościli nas na swoim terenie.

Doskonałe zaplecze organizacyjno - techniczne stworzyli pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, Skansenu Kurpiowskiego im. A.Chętnika w Nowogrodzie, Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz Teatru Lalki i Aktora w Łomży.
O nasze bezpieczeństwo dbały Zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowogród oraz firma ochroniarska Kuguar z Łomży.

Dziękujemy, że byliście z nami.

Protokół Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich odbywającego się w ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2021

Jury w składzie:
1.dr hab. Piotr Dahlig – przewodniczący, etnomuzykolog, prof. zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
2. Anna Borucka-Szotkowska – członek jury, muzykolog, dziennikarka Polskiego Radia
3. Teresa Pardo – członek jury, folklorystka, specjalista ds. folkloru kurpiowskiego

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii konkursowej wykonywania utworów tradycyjnych: zespoły śpiewacze– grupa dorosłych
I nagroda
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety
Zespół Śpiewaczy z Turośli
II nagroda
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni
Zespół Kurpiowszczyzna Senior z Myszyńca – kobiety
Zespół Regionalny Myszyniec
III nagroda Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Męska Grupa Śpiewacza Kurpie Białe z Dąbrowy
Zespół Śpiewaczy Dręzkozionki z Drężek
Zespół Kurpiowszczyzna z Myszyńca- gr.kobiet
Wyróżnienia:
Zespół Wrzos z Myszyńca
Zespół Kurpiowszczyzna z Myszyńca – gr. mężczyzn
Zespół Kurpie z Rozóg
Zespół Warmińska Kuźnia z Czerwonki

zespoły śpiewacze– grupa dziecięco – młodzieżowa:
Nagroda Zespół Kurpiaki z Myszyńca - gr. dziewcząt
Zespół Poziomecki z Wykrotu

Kapele
I nagroda Kapela Kurpiowska Jana Kani z Turośli
II nagroda Kapela Kurpie Białe z Dąbrowy
III nagroda Kapela Miód na serce z Łomży
Kapela Rodzinna Bałdygów z Mazuchówki

Soliści instrumentaliści- grupa dorosłych:
I nagroda
Jan Kania z Turośli
Ryszard Maniurski z Antoni
II nagroda
Sylwester Chojnacki ze Zbroszek
III nagroda
Karol Sadłowski z Turośli
Mateusz Dziczek z Piasutna Żelaznego

Soliści instrumentaliści- grupa dzieci i młodzież:
I nagroda
Diana Stęcel z Dąbrowy (skrzypce)
Dawid Sutkowski z Turośli (harmonia pedałowa)
II nagroda
Natalia Zadroga z Turośli (skrzypce)
Karol Saciłowski z Turośli (harmonia pedałowa)
III nagroda
Aurelia Kulas z Klonu (skrzypce)
Dawid Rolka z Orzeszek (harmonia pedałowa)
Wyróżnienie
Kornelia Bielska z Turośli (skrzypce)
Wiktoria Zielińska z Myszyńca (harmonia pedałowa)

Soliści śpiewacy – grupa dorosłych:
I nagroda
Elżbieta Kasznia z Rozóg
II nagroda
Eugenia Kuliś z Kruszy
Hanna Ksepka z Kuzi
Stanisław Archacki z Myszyńca
III nagroda
Edyta Grzybowska z Czerwonki
Paweł Osowiecki z Myszyńca
Weronika Zyśk z Myszyńca
Michalina Dąbkowska z Rozóg
Wyróżnienie
Bożenna Drózd z Dąbrowy
Grzegorczyk Marianna z Myszyńca
Tadeusz Chorążewicz z Myszyńca
Kacper Polak z Zawojek

Soliści śpiewacy – grupa dzieci i młodzież:
I Nagroda
Rozalia Kaczmarczyk z Występu
II nagroda
Aleksander Kaczyński z Rozóg
wyróżnienie
Piotr Gołaś z Wykrotu

Gawędziarze – grupa dorosłych:
Nagroda
Władysław Gwiazda z Wolkowych
Hanna Brodowska z Myszyńca

Gawędziarze – grupa dziecięco – młodzieżowa:
I Nagroda
Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej
Jakub Mikołajczyk z Wykrotu
II nagroda
Florian Śniadach z Wykrotu
III nagroda
Kacper Konopka z Mątwicy
Antonii Parzych z Wykrotu

Kategoria pary taneczne:
I nagroda
Henryk Dziczek i Bożena Żywica z Myszyńca
II nagroda
Jadwiga i Jan Jędrzejczyk z Myszyńca
III nagroda
Teresa Andrzejczyk i Emil Kozon z Myszyńca
Barbara Butler i Romuald Kaczmarczyk z Rozóg
Bożena Kaczmarczyk i Jerzy Łukowski z Rozóg

Kategoria w nawiązaniu do folkloru kurpiowskiego:
I nagroda
Agnieszka Żemek – Pawczyńska i Grzegorz Sekmistrz z Łomży
II nagroda
Agnieszka Zielewicz z Łomży
III nagroda
Zambrowska Kapela Eli z Zambrowa
Kapela Co Rozwesela z Łomży
Arkadiusz Korytkowski z Łomży
wyróżnienie
Ludowy Zespół Śpiewaczy Laskowianki z Laskowca Starego

Do koncertu finałowego, który ma odbyć się 20 czerwca 2021 roku w Skansenie Kurpiowskim im. A. Chętnika w Nowogrodzie, zakwalifikowano laureatów I nagród ze wszystkich kategorii konkursowych. Jury poza wspomnianymi nagrodami, zakwalifikowało również wykonawców prezentujących ciekawy w ich ocenie repertuar lub unikatowe instrumenty oraz Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu jako reprezentujący Gospodarza i współorganizatora w/w imprezy.


Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Współorganizatorzy:

Fundacja Sztuk i Dialogu


Urząd Miejski w NowogrodzieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w NowogrodzieXXVIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej obywają się dzięki pomocy:

Burmistrza Nowogrodu

Marszałka Województwa Podlaskiego

Starosty Łomżyńskiego


Partnerzy:

KZB Nowogród

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie


Partner Strategiczny:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
2021-06-21 11:49 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110