ROK

./i/slide18.jpg ./i/slide_34.jpg ./i/slide_21.jpg ./i/slide_20.jpg ./i/slide_27.jpg

Laureaci konkursu - Baje, bajki, bajeczki 2021

PROTOKÓŁ
Konkursu Recytatorskiego - Baje, bajki, bajeczki – Piątnica 06.05.2021 r.


Komisja oceniająca w składzie:

1. Małgorzata Sawicka
2. Edyta Brzozowska
3. Andrzej Żmuda

po wysłuchaniu 12 nagrań z recytacjami, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Nagrody w kategorii kl. I-III
I nagroda - Dominik Baczewski
II nagroda - Oliwia Winiarek

Wyróżnienia
Karolina Potocka

Nagrody w kategorii kl. IV-VIII
I nagroda - Sebastian Kozikowski
II nagroda - Zofia Faryna
III nagroda - Filip Kotowski

Wyróżnienia
Maja Ostrowska
Jan Piasecki

Do udziału w finale w Białymstoku zakwalifikowano w kategorii kl. I-III
1. Dominik Baczewski
2. Oliwia Winiarek

Do udziału w finale w Białymstoku zakwalifikowano w kategorii kl. IV-VIII
1. Sebastian Kozikowski
2. Zofia Faryna

Na tym protokół zakończono.

Uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział.
Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.
Prosimy o zgłaszanie się po odbiór od 12 maja br. do ROK Łomża, ul. Małachowskiego 4, pok. nr 9 w godz. 9.00-15.00.

Gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za przygotowanie i udział w konkursie wszystkim uczestnikom, nauczycielom i rodzicom!

2021-05-06 15:21 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010