ROK

./i/slide_23.jpg ./i/slide18.jpg ./i/slide_20.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide_28.jpg

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich Nowogród 2021

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich
NOWOGRÓD 2021

 

I. Organizator:
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży- Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
- Fundacja Sztuk i Dialogu,
Współorganizatorzy:
 Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
 Urząd Gminy w Zbójnej,Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
 Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego.
Patronat i wsparcie finansowe:
- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
- Starostwo Powiatowe w Łomży
II. Założenia programowe
1. Cel przeglądu
Celem konkursu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, śpiewu i gwary oraz popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie. Celem jest również zachowanie kurpiowskiego folkloru dla młodszych pokoleń.
2. Miejsce i termin przeglądu:
Nazwa: XXVIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich
Miejsce: Łomża, pow. Łomża, woj. Podlaskie
Terminy:
- zgłoszenia do konkursu: do 31 maja 2021 r.
- uroczysta gala i wręczenie nagród: 20 czerwca 2021 r. (uzależnione od obostrzeń zw. z Covid19)
III. Warunki uczestnictwa
Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.


Uwaga! Dodano wyjaśnienia do regulaminu konkursu w pkt V. 2.
Decyjzą organizatora konkursu dodano do Regulaminu XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2021, wyjaśnienie pkt V. 2 o treści:
,,V.2. 2. Każdy z uczestników może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.
Wyjaśnienie: jeden członek większej formacji (grupy, zespołu lub kapeli) liczącej nie mniej niż 3 osoby, może wziąć udział dodatkowo w jednej dowolnej, solowej kategorii konkursowej.
Przykład 1: 1 osoba, która jest członkiem zespołu śpiewaczego liczącego np. 4 osoby, może po za kategorią ,,zespoły śpiewacze' wystąpić np. w kategorii ,,solista śpiewak'.
Przykład 2: 1 osoba z kapeli liczącej od 3 osób, może wziąć udział dodatkowo w kategorii np. ,,solista instrumentalista'.
UWAGA! Kapele przygrywające do tańca, swobodnie mogą wziąć udział w kategorii ,,kapel' i jeden z jej członków może wziąć udział w kategorii ,,solista instrumentalista', ponieważ w tym przypadku ocenie podlegać będzie formacja taneczna'*
* Powyższy zapis został dodany do regulaminu, prosimy zatem o ponowne zapoznanie się z jego treścią.

I. Organizator:- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży- Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


Współorganizatorzy:- Fundacja Sztuk i Dialogu,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
- Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie
- Urząd Gminy w Zbójnej

- Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej


- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

XXVIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie odbywać się będą dzięki pomocy:
Burmistrza Nowogrodu, Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty ŁomżyńskiegoPatronat honorowy:
Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia
  2. Regulamin konkursu
2021-04-23 10:12 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110