ROK

./i/slide_25.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide_24.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide_31.jpg

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych 2021

W przeglądzie mogą wziąć udział uczestnicy bez ograniczeń wiekowych z terenu regionu łomżyńskiego tzn. z terenu dawnego województwa łomżyńskiego (powiaty: Łomża, Grajewo, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz).

 

REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL, ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH

REGULAMIN 2021

 

 

ORGANIZATORZY

Fundacja Sztuk i Dialogu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Wójt Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Łomży

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

POMOCY FINANSOWEJ UDZIELILI

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Cel przeglądu:

- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,

- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na 28 Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, odbywający się w ramach 28 Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej 2021 ( finał 20 czerwca 2021 r.) oraz na inne ogólnopolskie przeglądy i konkursy o podobnym charakterze.

- zaprezentowanie występów laureatów podczas finałowego koncertu w dniu 23 maja 2021 roku w Zbójnej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W przeglądzie mogą wziąć udział uczestnicy bez ograniczeń wiekowych z terenu regionu łomżyńskiego tzn. z terenu dawnego województwa łomżyńskiego (powiaty: Łomża, Grajewo, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz).

 

Zapraszamy do udziału:

- kapele ludowe, których skład powinien być zgodny z wzorami danego regionu,

- solistów instrumentalistów grających na tradycyjnych instrumentach ludowych, np. skrzypce, pedałowa, guzikowa, harmonia półtonowa, ligawki, fujarki itp.,

- zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),

- śpiewaków ludowych (bez towarzyszenia instrumentalnego),

- pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,

- gawędziarzy ludowych ,

- zespoły folklorystyczne (program max do 10 minut).

 

W ramach konkursu po 2 utwory prezentują:

- kapele ludowe,

- soliści instrumentaliści,

- śpiewacy ludowi,

- zespoły śpiewacze,

- gawędziarze,

- pary taneczne

Zespoły folklorystyczne prezentują program nieprzekraczający 10 minut.

 

Warunki zgłoszenia:

1. Przegląd organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

2. Zgłoszenie do przeglądu wymaga:

- poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z załącznikami

- wygenerowanego linku do nagrania konkursowego

Zgłoszenia wypełnione, podpisane i sfotografowane lub skanowane, należy przesłać wraz z linkiem do filmu zamieszczonego na serwisie internetowym YouTube, na adres e - mail organizatora: roklomza@4lomza.pl w nieprzekraczalnym terminie regulaminowym, tzn.do 30 kwietnia 2021 r.

3. Warunki dotyczące nagrań:

- nagrany film ma przedstawiać uczestnika/ków podczas wykonywania utworu lub podczas tańca (widoczna postać i instrumenty). Można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy jedynie o dobrą jakość nagrania – w wyższej rozdzielczości, proponowany przez nas to minimum1200x1024), kto ma taką możliwość prosimy o używanie statywu;

- na nagraniu, przed wykonaniem utworu konkursowego należy przedstawić się z imienia i nazwiska, w przypadku zespołów – podać jego nawę. Następnie należy podać nazwę miejscowości z której uczestnik pochodzi oraz kategorię w której zamierza wziąć udział i utwory/tytuły utworów, które będzie prezentował ( np Jan Kowalski ze Zbójnej; Biorę udział w kategorii solistów instrumentalistów i zaprezentuję utwory "Stara baba" i " Powolniak");

- obowiązuje strój charakterystyczny dla regionu, który uczestnik reprezentuje;

- nagranie należy zamieścić na kanale YouTube wygenerować link do nagrania i przesłać go organizatorowi na adres mailowy: roklomza@4lomza.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. Ważne jest, aby przesyłany film nie był publiczny (przydatny link do pomocy YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl ).

Korzystając z platform do zdalnego przesyłania danych, należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców wybranych usług;

- dopuszczone do konkursu będą jedynie filmy bez montażu, dodatkowej edycji, przeróbek itp;

- ponadto organizatorzy apelują o stosowanie się do ogólnokrajowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19.

 

OCENA PROGRAMU

1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie, z podziałem na kategorie wiekowe uczestników.

2. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego i zachowanie tradycji regionalnej,

- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,

- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie z regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.

3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich (finał 20 czerwca 2021 roku) pod warunkiem przygotowania utworów zgodnych z wymogami regulaminowymi w/w konkursu.

 

NAGRODY

1. Wysokość oraz ilość nagród uzależniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.

2. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą mailową (na przesłany w zgłoszeniu adres e-mail), informacja o wynikach zamieszczona zostanie także na stronach internetowych organizatora oraz jego profilach społecznościowych (FB).

3. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego koncertu finalistów w dniu 23 maja 2021 roku w Zbójnej.

 

UWAGI

 

- Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i podziału nagród.

 

Organizatorzy informują, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19, terminy wspomnianych wyżej finałowych koncertów mogą ulec zmianie – informować o nich będziemy na bieżąco!

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:roklomza@4lomza.plDofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Załączniki

  1. Karta uczestnictwa doc
  2. Karta uczestnictwa pdf
  3. Oświadczenie doc
  4. Oświadczenie pdf
  5. Regulamin doc
  6. Regulamin pdf
2021-03-31 12:59 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010