ROK

./i/slide18.jpg ./i/slide_32.jpg ./i/slide_28.jpg ./i/slide28.jpg ./i/slide27.jpg

Plener malarski - Kultura łomżyńska pędzlem malowana - Drozdowo 2015

Fundacja Sztuk i Dialogu i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zapraszają do udziału w ogólnopolskim plenerze malarskim - Kultura łomżyńska pędzlem malowana - Drozdowo 2015.

Plener odbędzie się w dniach 10-16 sierpnia 2015 roku w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie, wernisaż wystawy poplenerowej planowany jest na drugą połowę września 2015 roku.
Celem pleneru jest propagowanie walorów i piękna Powiatu Łomżyńskiego, wspierania działań na rzecz upowszechniania wiedzy krajoznawczej, kształtowanie kreatywnych postaw i zamiłowania do szeroko pojmowanej kultury plastycznej oraz stwarzanie możliwości do poznawania urokliwej przyrody doliny Narwii.

Warunki uczestnictwa: do udziału w plenerze ma prawo każdy artysta spełniający warunki zawarte w regulaminie, formularz zgłoszeniowego nalezy złożyć w terminie do 5 sierpnia 2015 na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, pok. nr 9 lub na email: fundacjasztuk@gmail.com, rok@4lomza.pl.

 

Organizatorzy:Fundacja Sztuk i DialoguRegionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Plener odbywa się dzięki pomocy:
Starostwa Powiatowego w Łomży
Muzeum Przyrody w Drozdowie
PHU Kurpiewski
PUH EL-KAM Michał Modzelewski
Galeri Veneda w Łomży

 

 

 1. Termin pleneru: 10-16.08.2015, wernisaż pleneru odbędzie się w drugiej połowie września br. w Galerii Veneda w Łomży.

 2. Miejsce pleneru: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica.

 3. Cele pleneru

 • propagowanie walorów i piękna powiatu łomżyńskiego oraz ukazanie ich w formie plastycznej

 • wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy krajoznawczej,

 • kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowania i zamiłowania w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej,

 • stwarzanie możliwości poznawania urokliwej przyrody doliny Narwi

 1. Warunki uczestnictwa

 • do udziału w Plenerze ma prawo każdy artysta spełniający poniższe warunki po złożeniu formularza zgłoszeniowego w terminie do 5 sierpnia 2015 na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, pok. nr 9 lub na email: fundacjasztuk@gmail.com, rok@4lomza.pl

 • o udziale w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń,

 • uczestnik powinien posiadać umiejętności malarskie oraz doświadczenie,

 • każdy uczestnik tworzy od 3 do 4 prac malarskich, z czego nieodpłatnie przekazuje 2 prace na rzecz Organizatora,

 • uczestnicy zobowiązani są do użyczenia na czas wystawy prac wybranych przez Organizatora pleneru,

 • uczestnicy zobowiązani są do stawienia się w/w terminach w miejscu organizacji pleneru i wystawy poplenerowej,

 • warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularzu zgłoszenia i akceptacja regulaminu pleneru,

 • ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i zaproszeniu do uczestnictwa w Plenerze podejmuje Organizator,

 • lista uczestników pleneru zostanie ogłoszenia 6 sierpnia 2015 na stronie Organizatora,

 • uczestnik Pleneru wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych Pleneru,

 • prace pozostawione i nieodebrane w terminie do 10 października 2015 r. przechodzą na własność Organizatora.

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin
2015-07-01 15:04 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin