ROK

./i/slide_29.jpg ./i/slide_21.jpg ./i/slide_26.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide_23.jpg

Regionalny Konkurs Kolędniczy Kolędowanie po kurpiowsku 2021. Prezentacja laureatów.

Konkurs Kolędowanie po Kurpiowsku miał formę konkursu on-line. Konkurs miał zasięg regionalny. Celem konkursu była ochrona tradycji ludowego kolędowania na Kurpiach.
2021-02-24 09:41 Opublikował: Administrator

Protokół Konkursu Kolędniczego - Kolędowanie po kurpiowsku 2021

Protokół
Konkursu Kolędniczego Kolędowanie po kurpiowsku 2021
Jury w składzie:
1. Jarosław Cholewicki – dyrektor ROK Łomża
2. Michał Olchowik – instruktor ds muzyki ludowej ROK Łomża
3. Agnieszka Żemek–Pawczyńska – instruktor kulturalno-wychowawczy ds muzyki i tańca ROK
Łomża
4. Izabela Cierpikowska – instruktor ds folkloru ROK Łomża
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia

W kategorii kolędujących grup śpiewaczych:
I nagroda Zespół Śpiewaczy z Turośli
II nagroda Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
III nagroda Grupa Kolędnicza z Kuzi

W kategorii kolędników śpiewających:
II NagrodaHanna Ksepka z Kuzi

W kategorii grajków kolędujących ze skrzypcami:
I nagrodaKornelia Bielska z Turośli
II nagroda Julia Lemańska z Turośli
III nagroda Natalia Zadroga z Turośli
Wyróżnienie:
Karolina Nicewicz z Turośli
Zofia Muzyk z Turośli

W kategorii grajków kolędujących z harmonią pedałową:
I nagrodanie przyznano
II nagroda Adam Sadłowski z Turośli
Karol Saciłowski z Turośli
Karol Sadłowski z Turośli
III nagrodaMateusz Dziczek z Dobrego Lasu


Łomża dn. 08.02.2021 r.

2021-02-18 10:42 Opublikował: Administrator

Konkurs Kolędowanie po kurpiowsku - zaproszenie do udziału

Konkurs Kolędowanie po Kurpiowsku ma formę konkursu on-line. Konkurs ma zasięg regionalny, a ma na celu ochronę tradycji ludowego kolędowania na Kurpiach.
Regulamin Konkursu Kolędowanie po Kurpiowsku

 

Organizator:

  Regionalny Ośrodek Kultury - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

  adres: 18-400 Łomża, Małachowskiego 4, tel. (86) 2190200,

  e-mail: roklomza@4lomza.pl

  www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl

  Instruktor do kontaktu: Izabela Cierpikowska

 1. Terminy:

  Nadsyłanie zgłoszeń mailowych: do 1.02.2021 r.

  Wyniki jury i zamieszczenie nagrań na stronie www i FB: do 11.02.2021 r.

 2. Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs Kolędowanie po Kurpiowsku ma formę konkursu on-line. Konkurs ma zasięg regionalny. Udział w nim mogą wziąć osoby pochodzące:

  - z powiatu łomżyńskiego,

  - z powiatu kolneńskiego,

  - z powiatu zambrowskiego,

  - z powiatu grajewskiego,

  - z powiatu wysokomazowieckiego.

  2. Kategorie wiekowe:

  I – dzieci i młodzież

  II – dorośli

  3. Kategorie konkursowe/formy prezentacji kolęd:

  - solista śpiewak,

  - grupa kolędnicza

  - grajkowie (solo lub w grupie)

  Zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

  4. Zgłoszenie do konkursu wymaga:

  - linku do nagranego filmu ze śpiewaną lub graną kolędą, który nie został wcześniej udostępniony publicznie (szczegóły dot. nagrań dalsza część niniejszego regulaminu)

  - karty zgłoszenia

  - oświadczenia

  Karta zgłoszenia i oświadczenie stanowią załącznik do regulaminu konkursu.

  Zgłoszenia wypełnione, podpisane i sfotografowane lub skanowane, należy przesłać wraz z linkiem do filmu zamieszczonego na serwisie internetowym YouTube, na adres e - mail organizatora: roklomza@4lomza.pl w nieprzekraczalnym terminie regulaminowym, tzn. do 1 lutego 2021 r.

   

  5. Wymagania dot. nagrań filmowych:

  - każdy uczestnik ma samodzielnie zaśpiewać lub zagrać polską kolędę (minimum 2 zwrotki utworu),

  - grajkowie: gra na tradycyjnych instrumentach (jak to kiedyś z kolędowaniem chadzano: skrzypce, basetla, klarnet, bębenek, dopuszczamy do udziału harmonię i akordeon), w wielkości grup do 3 osób,

  - soliści śpiewacy i grupy kolędnicze: śpiew w gwarze kurpiowskiej bez towarzyszenia instrumentalnego (a capella);

  - nagrany film ma przedstawiać wykonawcę podczas wykonywania utworu (widoczna postać i instrumenty). Można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy jedynie o dobrą jakość nagrania – w wyższej rozdzielczości, proponowany przez nas to minimum1200x1024);

  - nagranie należy zamieścić na kanale YouTube wygenerować link do nagrania i przesłać go organizatorowi na adres mailowy: roklomza@4lomza.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. Ważne jest, aby przesyłany film nie był publiczny (przydatny link do pomocy YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl ).

  Korzystając z platform do zdalnego przesyłania danych, należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców wybranych usług.

  - dopuszczone do konkursu będą jedynie filmy bez montażu, dodatkowej edycji, przeróbek itp

 3. Ocena:

  - nadesłane filmiki oceniać będzie komisja powołana przez organizatora,

  - decyzja komisji jest ostateczna,

  - ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, zgodność wykonania z autentyczną gwarą (tereny Kurpi Zielonych), oceniana będzie także intonacja i ogólny wyraz artystyczny, mile widziane nagrania w strojach zbliżonych do autentycznych, jeżeli takowych brak prosimy o nagrania w strojach ogólnie uznawanych za odświętne.

 4. Nagrody:

  Jury przewiduje przyznać 3 nagrody i 3 wyróżnienia w każdej kategorii wykonawców (soliści, grupy kolędnicze, grajkowie) z podziałem na kategorie wiekowe (wykonawcy dorośli i dzieci oceniani oddzielnie).

  O wynikach konkursu laureaci poinformowani zostaną indywidualnie oraz za pomocą profili FB organizatora oraz stron jego www.

 

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin konkursu
2021-01-08 14:39 Opublikował: Administrator

Protokół Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży 22.02.2020

Jury w składzie:
1. Dariusz Kryszpiniuk – przewodniczący, kierownik Działu Muzyczno-Teatralnego Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
2. Agnieszka Brzóska-Wieczorek – członek jury, starszy instruktor kostiumograf Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
3. Izabela Cierpikowska – członek jury, instruktor ds. folkloru Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

w grupie wiekowej dzieci i młodzieży
I miejsce – Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
II miejsce – Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży
III miejsce – Zespół ,,Herody' ze Zbójnej
Wyróżnienie – Zespół ,,Mali szczuczyniacy' ze Szczuczyna

w grupie wiekowej dorośli
w kategorii teatrów obrzędowych:
I miejsce – Zespół ,,Malinki' z Malinnik
II miejsce – Zespół ,,Tęcza' z Trzciannego
III miejsce – Zespół ,,Trzciannanki' z Trzciannego

w kategorii ,,Herody', ,,Z gwiazdą', ,,Z kozą'
I miejsce – Zespół Kolędniczy ,,Podlasie' z Wyszonek Błoni
II miejsce – Zespół Kolędniczy ,,Herody' z Czyżewa
III miejsce – Zespół ,,Nowina' z Moszczony Królewskiej
Wyróżnienie – Zespół ,,Maryna' z Łomży
Wyróżnienie – Zespół ,,Kalin' z Żurobic


Na tym protokół zakończono.

 

2020-02-26 11:21 Opublikował: Administrator

Kolejność występów Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

Kolejność występów
Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
22.02.20202 r.

 

Godzina

 

10.00

- Rozpoczęcie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

10.10

- „Z gwiazdą” - Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu,

10.20

- Zespół HERODY ze Zbójnej

10.30

- „Kolędowanie z kozą” - Zespół „MARYNA” z Łomży

11.00

- „Pieczenie korowaja”- Zespół TĘCZA z Trzciannego

11.40

- „Herody” - Zespół BARWIANKA z Dobrzyniówki

12.00

- „Noc Betlejemska” - Klub Seniora z Turośni Kościelnej

12.20

- „Na szczęście, na zdrowie na ten rok” - Zespół „KALINA” z Żurobic

12.50

- „Herody” - Zespół Kolędniczy „PODLASIE” z Wyszonek Błoni

13.10

- ”Kolędowanie z gwiazdą” - Zespół”NOWINA” z Moszczony Królewskiej

13.35

- „Kiszenie kapusty” - Zespół TRZCIANNANKI z Trzciannego

14.05

- ”Z gwiazdą” - Zespół „MALI SZCZUCZYNIACY”ze Szczuczyna

14.20

- „Z kozą” - Zespół Kolędniczy „PODLASIE” z Wyszonek Błoni

14.40

-"Co można wyrabiać z lnu?" - Zespół MALINKI z Malinnik

15.05

- „Kolędowanie z kozą”- Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży

15.20

- „Herody” - Zespół Kolędniczy HERODY z Czyżewa

15.45

- zakończenie przesłuchań

ok. 16. 30

- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 

2020-02-18 11:36 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2020

Termin Przeglądu: 22.02.2020 r. (sobota), początek godz.10.00.
Zgłoszenia (w nieprzekraczalnym terminie) do 31.01.2020 r.
Przegląd organizowany jest przez naszą placówkę od ponad 30 lat. Nadrzędnym celem naszego przedsięwzięcia jest integracja różnych grup kulturowych i wiekowych, propagowanie różnorodności form teatrów ludowych oraz prezentacja wielokulturowości województwa podlaskiego. Laureaci tego przeglądu będą mieli możliwość reprezentowania województwa podlaskiego na imprezach ogólnopolskich o podobnym charakterze.

Zapraszamy!

Przegląd odbędzie się 22 lutego 2020 roku, początek 10.00, w sali kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.

Patronat honorowy: Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego zorganizowany jest dzięki pomocy:
Starostwa Powiatu Łomżyńskiego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa PodlaskiegoPodlaskiego Instytutu Kultury


Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00, rok@4lomza.pl, www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl

Załączniki

 1. Pobierz załącznik
2019-12-20 16:32 Opublikował: Administrator

Dawne zwyczaje ciągle żywe

Grupy dziecięco-młodzieżowe ze Zbójnej oraz z Nowogrodu zdobyły cztery nagrody w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego. – Zdajemy sobie sprawę, że trzeba te tradycje kultywować, bo jest to cenne i należy do naszej kultury! – mówi Paulina Chaberek z grupy Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, wykonawców nagrodzonych jasełek. W zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury imprezie uczestniczyło 19 zespołów teatralnych i około 250 osób. Najmłodsi wykonawcy liczyli zaledwie siedem, a najstarszy 84 lata.

 

Tradycje przeglądów teatralnych tego typu sięgają w Łomży początku lat 80. Od stycznia 1988 roku regularnie odbywają się tu również przeglądy wojewódzkie, organizowane najpierw przez Wojewódzki Dom Kultury, a od roku 1992 przez jego sukcesora, ROK Łomża. 
- Regionalny Ośrodek Kultury od lat troszczy się o to, żeby kultura tradycyjna przetrwała – mówi dyrektor Jarosław Cholewicki. – Taki przegląd wojewódzki organizujemy raz na dwa lata i przyjeżdżają do nas amatorzy z wielu miejscowości, kultywujący dawne zwyczaje i tradycje. 
W tym roku również dopisali, tak więc jury w składzie: folklorysta Teresa Pardo z Łomży oraz Ewa Jakubaszek i Józef Zyśk z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, miało pełne ręce roboty, dzieląc pulę nagród w wysokości trzech tysięcy złotych. W kategorii grup dziecięco-młodzieżowych miejscem pierwszym podzieliły się: zespół „Antrakt” z Bielskiego Domu Kultury, przybliżający „Wesele Bielskie”, a także dwie grupy ze Zbójnej, wykonawcy „Z gwiazdą” oraz „Herodów”. II nagroda przypadła zespołowi „Herody” z Turośli za „Król Herod na Kurpiach” oraz uczniom Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie za „Jasełka Bożonarodzeniowe”.
– W ubiegłym roku graliśmy jasełka w naszej szkole i wszystkim bardzo się spodobały – mówi Aleksandra Ziarno. – Dlatego postanowiliśmy, że weźmiemy udział w tym przeglądzie!
– Na początku byliśmy zestresowani, baliśmy się, że zapomnimy naszych ról, ale próby z panią Marią Dąbrowską dały nam bardzo dużo i utwierdziły w przekonaniu, że damy radę – dodaje Aleksandra Chojnowska. – Podczas prób było też dużo śmiechu i zabawy, bo wszyscy chętnie bierzemy w tym udział, bez żadnego przymusu! – podsumowuje Izabela Szewczyk.
Więcej nagrodzonych było też w przypadku III miejsca, gdzie jury doceniło: „Przyszliśmy tu po kolędzie” zespołu „Nowogrodzianki”, grupę Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, „Jak nie wierzyć szeptuchom” zespołu „Dzwonki” z Hajnówki oraz widowisko „Wesoła nowina” zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 z Siemiatycz.
Dorosłym uczestnikom jury też nie żałowało nagród. Pierwsza przypadła zespołowi kolędniczemu „Z szopką” z Wąsosza, zespołowi kolędniczemu „Z Kozą” z Wyszonek Błoni  oraz „Herodom” zespołu z tej samej miejscowości. II miejscem podzieliły się: zespół „Król Herod” ze Szczuczyna, zespół „Herody” gminy Czyżew oraz Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Białostockiej, a III Regionalny Zespół „Malinki” z Malinnik, grupa „Herody” z Perlejewa, zespół „Barwianka” z Dobrzyniówki oraz zespół „Kalina” z Żurobic.
– Było to dla mnie szczególne przeżycie, bo wcześniej bywałam już na tych przeglądach w Łomży, ale przyjeżdżałam ze swoimi grupami – mówi przewodnicząca jury Ewa Jakubaszek. – Dzisiaj musiałam oceniać i jestem pod ogromnym wrażeniem zespołów tradycyjnych, przede wszystkim z Wyszonek Błoni. Bardzo podobało mi się również sięganie do tradycji, że instruktorzy zespołów dziecięcych wykorzystują stare teksty, przekazując te dawne tradycje młodym ludziom. Mam nadzieję, że dzięki temu będą one istniały nadal, będą kultywowane i będziemy o nich pamiętać.
– Przegląd realizujemy wspólnie z Fundacją Sztuk i Dialogu i Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, gdzie dyrektor Cezary Mielko dofinansowuje nas co do nagród, podobnie jak starosta łomżyński – podkreśla dyrektor Cholewicki. – Mogliśmy też liczyć na pomoc Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7, gdzie przygotowano tradycyjny bigos dla naszych gości. Cieszy nas liczny udział dzieci i młodzieży w przeglądzie oraz fakt, że autentyczny folklor i regionalne tradycje są kultywowane przez kolejne pokolenia, dzięki czemu nie zaginą!

Wojciech Chamryk

Fot. Regionalny Ośrodek Kultury

 

2018-02-13 09:27 Opublikował: Administrator

Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2018 - protokół jury

Protokół Jury Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2018

 

Protokół komisji

Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

W dniu 10 lutego 2018 r.

 

Komisja składzie:

1. Ewa Jakubaszek
2. Teresa Pardo
3. Józef Zyśk

 

Po obejrzeniu 19 zespołów teatralnych postanowiła przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii grup dziecięco- młodzieżowych

I nagroda

-Teatrzyk Form Różnych „ANTRAKT” z Bileskiego Domu Kultury

-Grupa „Z gwiazdą” ze Zbójnej

-Grupa „Herody” ze Zbójnej


II nagroda

-Grupa Jasełkowa Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

-Zespół „Herody z Turośli”


III nagroda

-Zespół „Nowogrodzianki” z Nowogrodu

-Grupa Zespołu Szkół specjalnych w Grajewie

-Zespół „Dzwonki” z Hajnówki

-Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 z Siemiatycz

 

W kategorii grup dorosłych

I nagroda

-Zespół Kolędniczy „Z szopką” z Wąsosza

-Zespół Kolędniczy „Podlasie” z Wyszonek Błoni „Herody”

-Zespół Kolędniczy z Wyszonek Błoni „Z kozą”


II nagroda

-Zespół „Król Herod” ze Szczuczyna

-Zespół „Herody z gminy Czyżew”

-Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Białostockiej


III nagroda

-Zespół „Malinki” z Malinnik

-Grupa „Herody” z Perlejewa

-Zespół „Barwianka” z Dobrzyniówki

-Zespół „Kalina” z Żurobic

 

 

2018-02-12 10:15 Opublikował: Administrator

Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2018 - kolejność występów

Kolejność występów zespołów biorących udział w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w dniu 10 lutego 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.
Początek występów godzina 10.00.

 

Sobota, godz. 10.00
10.00 - Rozpoczęcie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
10.05 - Zespół Król Herod ze Szczuczyna
10.20 - Grupa z Zespołu Szkół specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie
10.50 - Zespół Kolędniczy Z szopką z Wąsosza
11.05 - Zespół Nowogrodzianki - Przyszliśmy tu po kolędzie
11.30 – Zespół Dzwonki z Hajnówki - Jak nie wierzyć szeptuchom
11.50 - Zespół SP nr 1 z Siemiatycz – widowisko Wesoła nowina
12.30 - Grupa Herody z Perlejewa
12.55 - Zespół Barwianka z Dobrzyniówki
13.15 - Zespół Herody z Turośli - Król Herod na Kurpiach
13.40 - Teatrzyk Form Różnych Zryw z Czarnej Białostockiej
14.00 - Zespół Teatralny Antrakt Bielskiego Domu Kultury - Wesele Bielskie. Wyjazd do ślubu
14.20 - Grupa Herody ze Zbójnej
14.30 - Zespół Kolędniczy z Wyszonek Błoni - Z Kozą
14.50 - Regionalny Zespół Malinki z Malinnik - Obrzęd kolędniczy dawniej
15.15 - Z gwiazdą ze Zbójnej
15.25 - Zespół Herody Gminy Czyżew
16.05 - Zespół Kalina z Żurobic - Na psa urok
16.35 - Zespół Kolędniczy Podlasie z Wyszonek Błoni - Herody
16.45 - Grupa Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie Jasełka Bożonarodzeniowe
17.00 - zakończenie przeglądu

 

 

2018-02-05 14:11 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2018

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego odbędzie się 10 lutego 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.
Przegląd organizowany jest przez naszą placówkę od prawie 30 lat. Nadrzędnym celem naszego przedsięwzięcia jest integracja różnych grup kulturowych i wiekowych, propagowanie różnorodności form teatrów ludowych oraz prezentacja wielokulturowości województwa podlaskiego. Laureaci tego przeglądu będą mieli możliwość reprezentowania województwa podlaskiego na imprezach ogólnopolskich o podobnym charakterze.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Impreza odbywa się dzięki pomocy:Starostwa Powiatowego w Łomży

Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku


Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

 

Załączniki

 1. Regulamin Przeglądu
2018-01-03 14:05 Opublikował: Administrator

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2017

Przegląd to prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia (np. kolędowanie Z gwiazdą, Z szopką, Herody oraz Jasełka); to
upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego, a przede wszystkim konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia działających na terenie powiatu łomżyńskiego.

 


I. Cele Przeglądu

1. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia (np. kolędowanie ,,Z gwiazdą', ,,Z szopką', ,,Herody' oraz ,,Jasełka')

2. Wytypowanie zespołów kolędniczych, które będą reprezentować pow. Łomża na XXIX Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych w Hajnówce .

3. Upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.

4. Konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia.

II. Organizator:

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Współorganizatorzy:

– Instytucje Kultury Powiatu Łomżyńskiego

– Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

– Starostwo Powiatowe w Łomży

 

III. Termin i miejsce

21 stycznia 2017 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, Małachowskiego 4

Przyjazd zespołów do godz. 900

Początek imprezy o godz. 930

IV. Zasady regulaminowe

1. W Przeglądzie biorą udział:

Zespoły prezentujące tradycyjne i współczesne formy teatru ludowego nawiązującego do:

– świąt Bożego Narodzenia,

2. Warunkiem uczestnictwa jest:

– przygotowanie programu,

– przesłanie karty zgłoszenia oraz scenariusza widowiska na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, 18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, do dnia 9 stycznia 2017 roku.

3. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 20 min.

Spektakle oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów.

4. Kryteria oceny:

– poziom ogólny i artystyczny,

– rekwizyty i przebrania,

– zgodność z tradycją.

5. Najlepsze zespoły kolędnicze zostaną wytypowane na XXIX Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych w Hajnówce.

6. Przegląd dla teatrów obrzędowych w tym jasełkowych odbędzie się w 2018 roku.

7. Transport zapewniają placówki delegujące.

8. Dodatkowe informacje p. Izabela Cierpikowska, tel. 086 219 01 11.

 

 

2016-12-12 13:00 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2016 - werdykt Jury

Protokół z obrad komisji oceniającej występy
Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego,
w dniach 12 i 13 lutego 2016 roku

Komisja w składzie
1. Andrzej Dyrdał – Przewodniczący Jury
2. Józef Zyśk – Członek Jury
3. Teresa Pardo – Członek jury

po obejrzeniu i wysłuchaniu 20 zespołów teatralnych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

 

W kategorii tradycyjnej – grupa dziecięco- młodzieżowa:


I nagroda:

– Zespół „Herody” ze Zbójnej

– Zespół Teatralny „Antrakt” z Bielska Podlaskiego – ,,Dzieci i bieżeństwo”


II nagroda:

– Zespół „Z Gwiazdą” ze Zbójnej

– Zespół „Żeużyki” z Bielska Podlaskiego – „Jak to było so lnom”


III nagroda:

– Zespół „Herody” z Turośli – „Król Herod na Kurpiach”

– Zespół ,,Dzwonki" z Hajnowskiego Domu Kultury – ,,Pakudzielle–uspaminy Bieżeństwa"

 

W kategorii w oparciu o tradycje – grupa dziecięco- młodzieżowa:


I nagroda:

– Grupa Młodzieżowa ,,Czarnownice” z Czarnej Wsi Kościelnej – ,,Przedstawienie na Boże Narodzenie”


II nagroda:

– Uczniowie z Gimnazjum w Nowogrodzie – „Jasełka”

– Zespół Światowych Dni Młodzieży z Wąsosza – „Dla niego nie było miejsca”


III nagroda:

– Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – „Jasełka na wesoło”

 

W kategorii tradycyjnej – grupa dorosłych:


I nagroda:

– Zespół „Herody Gminy Czyżew” z Czyżewa

– Zespół „Herody” z Wyszonek Błoni


II nagroda:

– Zespół „Z kozą” z Wyszonek Błoni

– Zespół „Knyszynianki” z Knyszyna – „Pieczenie chleba”

– Zespół folklorystyczny „ Malinki” z Malinnik – ,,Wyprowadzenie panny młodej”

– Zespół „Pogodna jesień” z Moniek – ,,Odwietki”

– Zespół „Szczuczyniacy”ze Szczuczyna – ,,Jasełka”

– Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej – „Herody”

III nagroda:

– Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska – ,,Pastorałka na Boże Narodzenie”

– Zespół Ludowy „Kalina”z Żurobic – „Na szczęście na zdrowie, na ten Nowy Rok”

 

2016-02-15 12:25 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - kolejność

Kolejność występów w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego.

 

Piątek, 12.02.2016

10.00 – Rozpoczęcie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

10.05 – Zespół „Z Gwiazdą” ze Zbójnej

10.15 – Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, „Jasełka na wesoło”

10.45 – Zespół „Herody” ze Zbójnej

11.00 – Zespół „Szczuczyniacy”ze Szczuczyna-”Jasełka”

11.15 – Uczniowie z Gimnazjum w Nowogrodzie – „Jasełka”

11.40 – Zespół „Herody Gminy Czyżew” z Czyżewa

12.10 – Zespół „Z kozą” z Wyszonek Błoni

12.35 – Zespół Światowych Dni Młodzieży z Wąsosza, „Dla niego nie było miejsca”

13.05 – Zespół „Herody” z Wyszonek Błoni,

13.30 – Zespół ,,Jacy Tacy' z Łomży, „Betlejem Polskie”

13.45 – Zespół „Herody” z Turośli – „Król Herod na Kurpiach”,

14.00 – zakończenie

 

Sobota – 13.02.2016

10.00 – Rozpoczęcie Przeglądu

10.05 – Grupa Młodzieżowa ,,Czarnownice” z Czarnej Wsi Kościelnej – ,,Przedstawienie na Boże Narodzenie”

10.30 – Zespół Ludowy „Kalina” z Żurobic – „Na szczęście na zdrowie, na ten Nowy Rok”

11.00 – Zespół ,,Dzwonki" z Hajnowskiego Domu Kultury – ,,Pakudzielle-uspaminy Bieżeństwa"

11.15 – Zespół „Zeużyki” z Bielska Podlaskiego – „Jak to było so lnom”

11.40 – Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska – ,,Pastorałka na Boże Narodzenie”

12.10 – Zespół „Knyszynianki” z Knyszyna – „Pieczenie chleba”

12.35 – Zespół Teatralny „Antrakt” z Bielska Podlaskiego – ,,Dzieci i bieżeństwo”

12.55 – Zespół folklorystyczny „Malinki” z Malinnik – ,,Wyprowadzenie panny młodej”

13.25 – Zespół „Pogodna jesień” z Moniek – ,,Odwietki”

13.55 – Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej – „Herody”

14.05 – zakończenie Przeglądu/obrady jury

ok.15.30 – Wręczenie dyplomów i nagród laureatom

 

2016-02-08 13:23 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2016

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego odbędzie się w dniach 12 – 13 lutego 2016 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.


Przegląd organizowany jest przez naszą placówkę od prawie 30 lat. Nadrzędnym celem naszego przedsięwzięcia jest integracja różnych grup kulturowych i wiekowych, propagowanie różnorodności form teatrów ludowych oraz prezentacja wielokulturowości województwa podlaskiego. Laureaci tego przeglądu będą mieli możliwość reprezentowania województwa podlaskiego na imprezach ogólnopolskich o podobnym charakterze.
Zapraszamy!

 

Organizatorzy:


Fundacja Sztuk i DialoguRegionalny Ośrodek Kultury w Łomży

 

Celem przeglądu jest prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do:
- świąt (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc),
- uroczystości rodzinnych (wesele, chrzciny, rajby),
- zwyczajów związanych z pracą na roli i w gospodarstwie domowym (kiszenie kapusty, dożynki).
oraz upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.

 

Patronat honorowy:
Starosta Łomżyński - Elżbieta Parzych

Impreza odbywa się dzięki pomocy:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Starostwa Powiatowego w Łomży
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Termin: 12 - 13 lutego 2016 roku.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lutego 2016 roku.

Początek imprezy: piątek - 12 lutego 2016 roku godzina 10.00, sobota (drugi dzień imprezy) - 13 lutego 2016 roku o godzinie 10.00.
Wstęp wolny.

 

 

Załączniki

 1. Regulamin Przeglądu i karta zgłoszenia
2016-01-11 08:56 Opublikował: Administrator

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2015 - wyniki

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych
Łomża 2015


Jury w składzie:
Dariusz Kryszpiniuk – przewodniczący Jury, instruktor WOAK Białystok
Agnieszka Brzóska - Wieczorek – instruktor ROK Łomża
Izabela Cierpikowska – instruktor ROK Łomża

 


Po obejrzeniu 6 zespołów biorących udział w Przeglądzie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii zespołów kolędniczych:

I Nagroda:,,Z Gwiazdą'' , Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
II Nagroda – ,,Z Gwiazdą'' Zespół ze Zbójnej
II Nagroda – ,,Z gwiazdą” , Zespół „Dziewcoki z Nowogrodu” z Zespołu Szkół Samorządowych

w Nowogrodzie

 

w kategorii zespołów jasełkowych:

I Nagroda: „Jasełka”, Uczniowie Gimnazjum w Nowogrodzie

wyróżnienie: „Nie było miejsca dla ciebie”Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu

wyróżnienie: „ Kolędnicy z gwiazdą”, Zespół „Misyjne serduszka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży

 


Na XXVIII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce (1.02.2015 r.) zakwalifikowano:
– ,,Z Gwiazdą'', Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
– ,,Z Gwiazdą'', Zespół ze Zbójnej
- „Z gwiazdą”, Zespół „Dziewcoki z Nowogrodu” z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie


Jury gratuluje wszystkim wykonawcom występującym na dzisiejszym Przeglądzie jak również ich opiekunom za przygotowanie zespołów. Za nagrody dla wykonawców, dziękujemy: Staroście Łomżyńskiemu, Prezydentowi Miasta Łomża i Kierownikowi Klubu Wojskowego w Łomży.

Współorganizatorami przeglądu byli: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku i Starostwo Powiatowe w Łomży.


Na tym protokół zakończono.

Łomża, 17. 01.2015 r.

 

2015-01-17 13:36 Opublikował: Administrator

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2015 - kolejność występów

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2015 - kolejność

 

9.35 – ,,Z Gwiazdą'', Zespół ze Zbójnej
9.55 - „Jasełka”, Uczniowie Gimnazjum w Nowogrodzie

10.10 -„Z gwiazdą”, Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

10.30 - „ Kolędnicy z gwiazdą”, Zespół „Misyjne serduszka”Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży

10.40 – „Nie było miejsca dla ciebie”Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu

11.00 -„Z gwiazdą”, Zespół „Dziewcoki z Nowogrodu”z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

2015-01-12 17:49 Opublikował: Administrator

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych wszystkie grupy kolędnicze i teatralne. Zwycięzcy wezmą udział w XXVIII Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Hajnówce. Przegląd kwalifikujący odbędzie się w siedzibie organizatora, czyli w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, dnia 17 stycznia 2015 roku.

Regulamin przeglądu i karta zgłoszenia w załączniku.

Załączniki

 1. Regulamin i karta zgłoszenia
2014-12-08 13:59 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzdowych Województwa Podlaskiego - wyniki

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

w dniach 21-22 lutego 2014

Komisja w składzie:
Teresa Pardo
Józef Zyśk
Małgorzata Sawicka - Kujawa

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

w kategorii grup teatralnych tradycyjnych- DOROŚLI

I nagroda

Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Zespół „Król Herod” z MDK w Szczuczynie

Zespół "Knyszynianki" z Knyszyna

Zespół "Herody" z Gminy Czyżew

Zespół „Laskowianki” z Laskowca Starego

 

II nagroda

Zespół „Dzwonki” z Hajnówki

Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska

Zespół kolędniczy z Perlejewa

Teatrzyk Form Różnych „ZRYW” z Czarnej Wsi Kościelnej

 

III nagroda

Zespół „Jarzębina” z Karakul

Zespół „Pogodna Jesień” z Moniek

Zespół „Modry Len” z Nowinki

Zespół Folklorystyczny „Malinki” z Malinnik

 

Wyróżnienie

Zespół „Wrzosy” z Moniek

 

w kategorii grup teatralnych tradycyjnych- DZIECI I MŁODZIEŻ

I nagroda

Zespół „ANTRAKT” z Bielskiego Domu Kultury

 

II nagroda

Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Zespół „Urwisy” ze Szkoły Podstawowej w Konopkach Monetach

 

III nagroda

Koło Teatralne „Chochliki” ze Sławca

 

w kategorii grup prezentujących współczesne formy teatrów nawiązujących do tradycji:

I nagroda

Zespół „Patałaszki” z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku

Zespół „Jutrzenka” ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie

 

II nagroda

Grupa Teatralna z Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży

III nagroda

Koło Teatralne „Wesołe Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie

Teatr Zespołu Szkół w Niećkowie

Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowogrodzie

 

Wyróżnienie

Gimnazjum im. JP II w Nowogrodzie

 

 

2014-02-24 10:16 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2014 - kolejność występów

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - kolejność występów.

 

Kolejność występów w dniu 21.02.2014 (piątek)

 

10.00 –Rozpoczęcie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

10.00 -”Ożenek M. Gogola”-Teatralna Grupa Seniorów „ Seniorzy w działaniu” z Gminy Korycin

10.30 – „Wesele żydowskie w Korycinie”- Grupa Teatralna Osób Niepełnosprawnych z „Domu Gościnnego” w Dzięciołówce

11.00- „Po kolędzie chodzimy” – Zespół „Patałaszki” z Przedszk. Samorząd. nr 1 w Białymstoku

11.30 - „ Bogaty wieczór na wsi, czyli sylwester naszego dzieciństwa” - Zespół „Jarzębina” z Karakul

11.55 – „Witajmy Jezusa”- Zespół „Małe słoneczne promyki” z Przed.”Wesołe Słoneczko” w Łomży

12.20 –„ Jek dawniej oryle po Norzi pływali”- Uczniowie z SP w Nowogrodzie

13.10 - „Zapusty, zapusty”- Koło Teatralne „Wesołe Skrzaty” ze SP nr 4 w Zambrowie

13.40 -„Z gwiazdą”-Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

13.50 –„Herody”- Zespół „ Urwisy”ze SP w Konopkach Monetach

14.10 – przerwa (ok.40 min)

14.45–„Chleb święta rzecz”- Zespół „Dzwonki”z Hajnówki

15.10 – „Po kolędzie” - Koło Teatralne „ Chochliki” ze Sławca

15.20 -”Z gwiazdą”- Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

15.30 –„Leśna historia o narodzinach Chrystusa”- Grupa Teatralna z Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży

15.50 -”Miłość na świecie” - Teatr Zespołu Szkół w Niećkowie

16.15 – „Jasełka”- Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach

16. 20 -„Nie było miejsca dla ciebie”- Zespół „ Jutrzenka” ze SP w Szczuczynie

16.50 – „ Rajki”- Zespół Knyszynianki z Knyszyna

17.20- „Dzień Wigilii”- Zespół „Pogodna jesień” z Moniek

17.55- „Darcie pierza”- Zespół Wrzosy z Moniek

18.30 - Zakończenie pierwszego dnia Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

 

 

 

Kolejność występów w dniu 22.02.2014 (sobota)

 

10.00- „ Kolędowanie z gwiazdą”- Zespół Regionalny „Lipsk”z Lipska

10.15 - Herody” - Zespół „ Król Herod” z MDK w Szczuczynie

10.40 – „Chodzenie z gwiazdą” - Zespół „ Modry Len” z Nowinki

10.50 - „Na tratwach” - Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie

11.20- „ Herody” - Zespół Kolędniczy Herody z Perlejewa

11.35- „ Herody”-Teatrzyk Form Różnych „ZRYW” z Czarnej Wsi Kościelnej

11.55 –„Święte wieczory” - Zespół Ludowy „ Laskowianki” z Laskowca Starego

12.30 –„Maslena” - Zespół Folklorystyczny „Malinki”z Malinnik

12.55 - „ Herody” - Zespół „ Herody” Gminy Czyżew

13.30 – „Rohulki” - Zespół Teatralny „ Antrakt” Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

14.50 – „Jasełka” - Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie

15.15- Zakończenie przesłuchań, obrady jury.

ok.17-30 – Ogłoszenie wyników Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

 

 

2014-02-17 13:59 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2014

Celem przeglądu jest prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do:
- świąt (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc),
- uroczystości rodzinnych (wesele, chrzciny, rajby),
- zwyczajów związanych z pracą na roli i w gospodarstwie domowym (kiszenie kapusty, dożynki).
oraz upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.

Patronat honorowy:
Starosta Łomżyński -Lech Marek Szabłowski

Impreza odbywa się dzięki pomocy:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Starostwa Powiatowego w Łomży
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Termin: 21 - 22 lutego 2014 roku.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 lutego 2014 roku. Zgłoszenia dostaczone po terminie nie wezmą udziału w Przeglądzie.

Początek imprezy: piątek - 21 lutego 2014 roku godzina 10.00, sobota (drugi dzień imprezy) - 22 lutego 2014 roku o godzinie 10.00.
Wstęp wolny.

Regulamin i karta zgłoszenia w załącznikach do pobrania.

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin Przeglądu
2013-12-11 14:17 Opublikował: Administrator

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2013 - wyniki

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych
Łomża 2013

Jury w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący Jury, instr. ds. folkloru, kier. Działu Dziedzictwa Kulturowego
i Inicjatyw Artystycznych WOAK Białystok
Agnieszka Brzóska - Wieczorek – instruktor ROK Łomża
Justyna Wawrzyniak – instruktor ROK Łomża

 


Po obejrzeniu 7 zespołów biorących udział w Przeglądzie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Nagroda – ,,Z Gwiazdą'' Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

Nagroda – ,,Z Gwiazdą'' Zespół ze Zbójnej

Nagroda – ,,Kolędowanie z kozą'' Koło Teatralne ,,Chochliki'' ze Szkoły Podstawowej w Sławcu

Wyróżnienie:
– ,,Z kolędą w domu'' Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży
– ,,Jasełka'' uczniowie Gimnazjum w Nowogrodzie
– ,,Poszukiwanie miłości z Małym Księciem'' uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu
– Jasełka ,,Święta noc'' Zespół ,,Wesoła piąteczka'' z Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży

 

Na XXVII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce zakwalifikowano:
– ,,Z Gwiazdą'' Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

– ,,Z Gwiazdą'' Zespół ze Zbójnej

– ,,Kolędowanie z kozą'' Koło Teatralne ,,Chochliki'' ze Szkoły Podstawowej w Sławcu

Jury dziękuje wszystkim wykonawcom występującym na dzisiejszym Przeglądzie. Dziękuje również opiekunom za przygotowanie zespołów.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Łomża, 12.01.2013. r.

 

2013-01-12 13:01 Opublikował: Administrator

Kolejność występów - Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2013

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych – Łomża
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
12 stycznia 2013 r.

 

9.30 – rozpoczęcie Przeglądu

9.35 – Jasełka „Święta noc”, Zespół Wesoła Piąteczka z Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży

10.00 - „Z kolędą w domu”, Kolędnicy Misyjni” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży

10.10 – „Poszukiwanie miłości z Małym Księciem”, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu
10.35–„Kolędowanie z kozą”, Koło Teatralne „ Chochliki” ze Szkoły Podstawowej w Sławcu

10.45 – Jasełka „Blask nadziei”, Szkoła Podstawowa w Rutkach

11.05 – „Z gwiazdą”, Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

11.15 - „Jasełka”, Uczniowie Gimnazjum w Nowogrodzie

11.35 - ,,Z Gwiazdą'', Zespół ze Zbójnej

ok. 11.50 – Zakończenie przesłuchań konkursowych (obrady jury)
ok. 12.50 – Podsumowanie Przeglądu, wręczenie dyplomów laureatom

W Programie (podczas obrad jury) gościnnie wystąpią wokaliści ze Studia ROK.

 

2013-01-08 12:38 Opublikował: Administrator

Regulamin Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych Łomża 2013

Przegląd skierowany jest do zespołów i grup kolędniczych z terenu powiatu łomżyńskiego. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Przegląd odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, dnia 12 stycznia 2013 r. Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN

PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH I JASEŁKOWYCH

Łomża 2013

 

I. Cele Przeglądu

1. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia (np. kolędowanie ,,Z gwiazdą'', ,,Z szopką'', ,,Herody'' oraz ,,Jasełka'')

2. Wytypowanie zespołów kolędniczych, które będą reprezentować pow. Łomża na XXVII Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów Kolędniczych w Hajnówce (03.02.2013).

3. Upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.

4. Konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia.

II. Organizator:

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Współorganizatorzy:

– Instytucje Kultury Powiatu Łomżyńskiego

– Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

– Starostwo Powiatowe w Łomży

III. Termin i miejsce

12 stycznia 2013 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w  Łomży, Małachowskiego 4

Przyjazd zespołów do godz. 900

Początek imprezy o godz. 930

IV. Zasady regulaminowe

1. W Przeglądzie biorą udział:

Zespoły prezentujące tradycyjne i współczesne formy teatru ludowego nawiązującego do:

– świąt Bożego Narodzenia,

2. Warunkiem uczestnictwa jest:

– przygotowanie programu,

– przesłanie karty zgłoszenia oraz scenariusza widowiska na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, 18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4 do dnia 4 stycznia 2013 roku.

3. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 20 min.

Spektakle oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów.

4. Kryteria oceny:

– poziom ogólny i artystyczny,

– rekwizyty i przebrania,

– zgodność z tradycją.

5. Najlepsze zespoły kolędnicze zostaną wytypowane na XXVII Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych w Hajnówce (03.02.2013).

6. Przegląd dla teatrów obrzędowych w tym jasełkowych odbędzie się w 2014 roku.

7. Transport zapewniają placówki delegujące.

8. Zgłoszenia do 4 stycznia 2013 r.

9. Dodatkowych informacji udziela p. Izabela Cierpikowska, instruktor folkloru, nr. tel. 86 2190111

 

2013-01-04 08:56 Opublikował: Administrator

Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych - protokół jury

Protokół
z posiedzenia Jury Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego Łomża 2012

 

W dniach 17-18 lutego 2012 r. komisja w składzie:

prof.dr hab. Piotr Dahlig – profesor w Zakładzie Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniw. Warszawskiego

Józef Zyśk –instruktor  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Izabela Cierpikowska – instruktor, ROK Łomża

 

Po obejrzeniu 23 przedstawień z dziedziny teatru wiejskiego i obrzędowego i kierując się regulaminem przeglądu przyznała następujące nagrody:

 

Kategoria teatrów obrzędowego wiernego tradycji:


I miejsce
,,Przede gody'' – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

,,Kiszenie kapusty'' – Teatr Form Różnych z Zambrowa
,,Wesele sieroty'' – Zespół Ludowy ,,Malinki'' z Malinnik


II miejsce

,,Wianki – na oktawę Bożego Ciała'' – Zespół Ludowy Knyszynianki z Knyszyna

,,Sianokosy na ziemi bielskiej'' – Zespół Teatralny ,,Antrakt'' z Bielska Podlaskiego

,,Darcie pierza'' – Zespół ,,Płonkowianie'' z Płonki Kościelnej
,,Półpoście'' – Zespół ,,Wrzosy'' z Moniek


III miejsce

Jasełka ,,Szopka z szopek'' – Teatrzyk Form Różnych Zryw z Czarnej Wsi Kościelnej

 

Kategoria tradycyjnych zespołów kolędniczych:


I miejsce

,,Herody'' – Zespół Kolędniczy ,,Podlasie'' z Wyszonek Błoni

II miejsce

,,Kolędowanie z szopka'' – Zespół Kolędniczy z Wąsosza

,,Herody'' – Zespół ,,Herody'' ze Zbójnej

,,Z gwiazdą'' – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

III miejsce

,,Herody'' – młodzieżowa grupa obrzędowa z MGOK w Lisku

,,Król Herod na Kurpiach'' – Zespół z Turośli
,,Z gwiazdą'' – Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej

Zespoły jasełkowe i inne:

I miejsce

,,Jasełka'' – Zespół z Gimnazjum w Nowogrodzie
,,Święta noc'' – Zespół ,,Iskierki'' z Ławska

,,Obrończy karpia I'' – Teatr Sporadyczny z Białegostoku

II miejsce

,,W grocie betlejemskiej'' – Zespół ,,Jutrzenka'' ze Szczuczyna

 

III miejsce

,,Kolędnicy z gwiazdą'' – Zespół ,,Patałaszki'' Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku

,,Poszukiwanie Nowonarodzonego'' – Zespół ,,Urwisy'' ze Szkoły Podstawowej w Konopkach Monetach

 

Komisja podkreśla, że poziom przygotowań i wykonań był wysoki, a walory estetyczne, etnograficzne i artystyczne są niezmiennie w regionie podlaskim godne najwyższego uznania.

Zachęcamy do przykładania większej uwagi do poprawności śpiewu wśród młodego pokolenia i do zachowywania tam, gdzie to możliwe miejscowych gwar. Ponadto uważamy, że stosowanie playbacków powinno być bardzo oszczędne i w miejscach niezbędnych. Biorąc pod uwagę wielkie znaczenie nurtu teatru wiejskiego i obrzędowego dla tożsamości kultury polskiej, komisja stale apeluje o właściwe, wyższe honorowanie pracy w dziedzinie kultury.

Patronat honorowy nad imprezą objął

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński

Starosta Łomżyński  Lech Marek Szabłowski

Fundatorami nagród byli:

Marszałek Województwa Podlaskiego

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Starosta Łomżyński  Lech Marek Szabłowski

Fundacja Narwiańska

Na tym protokół zakończono.

 

2012-02-18 17:57 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - kolejność występów

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - kolejność występów

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
Kolejność występów w dniu 17.02.2012 (piątek)


11.00 –Rozpoczęcie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
11.05 - „Herody” – Młodzieżowa Grupa Obrzędowa z M-GOK w Lipsku
11.25 – „W grocie Betlejemskiej” – Zespół Jutrzenka” ze Szczuczyna
11.50- „ Kolędowanie z szopką”- Zespół kolędniczy z Wąsosza
12.05 - „Jasełka” – Zespół „Motylki” z Przedszkola „Wesołe Słoneczko” w Łomży
12.25 – „ Poszukiwanie Nowonarodzonego” – Zespół „ Urwisy” z SP Konopkach Monetach
12.50 – „ Wianki na oktawę Bożego Ciała” - Zespół Ludowy Knyszynianki z Knyszyna
13.20 - „ Półpoście”- Zespół „Wrzosy” z Moniek
13.50 –.„Święta noc” – Zespół „Iskierki” z Ławska
14.10 – „ Jasełka” Zespół z Gimnazjum w Nowogrodzie
14.45 –„ Darcie pierza” - Zespół „Płonkowianie” z Płonki Kościelnej
15.10 – Zakończenie pierwszego dnia Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego


Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego Łomża 2012
Kolejność występów w dniu 18.02.2012 (sobota)


9.20 –„ Kiszenie kapusty" - Teatr Form Różnych z Zambrowa
10.00- „Kolędnicy z gwiazdą” – Zespół „Patałaszki” Przedszkole Samorządowe nr1 w Białymstoku
10.25 - „ Obrońcy Karpia I”- Teatr Sporadyczny z Białegostoku
10.55 –„ KrólHerod na Kurpiach”- Zespół z Turośli
11.05- „ Jasełka na wesoło”- Grupa ze Szkoły Podstawowej w Netcie Pierwszej
11.30 –„ Herody” – Zespół „Herody” ze Zbójnej
11.40- „ Wesele sieroty”- Zespół Ludowy „ Malinki” z Malinnik
12.15 –„ Z gwiazdą” – Zespół Młodzieżowy ze Zbójnej
12.30 - „Gwiazda Betlejemska”- Zespół „Mały Aktor” ze SP w Czartajewie
13.30 – „ Przede gody” –Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
14.15 – „ Sianokosy na ziemi Bielskiej” - Zespół Teatralny „ Antrakt” z Bielska Podlaskiego
14.50- „ Z gwiazdą” – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
15.10- „Herody”- Zespół Kolędniczy „Podlasie” z Wyszonek Błoni
15.40 - Jasełka„Szopka z Szopek”- Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej
16.00 – Zakończenie części konkursowej
ok.17.30- uroczyste wręczenie nagród laureatom, zakończenie Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych

2012-02-08 10:30 Opublikował: Administrator

Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2012

Celem przeglądu jest prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do:
- świąt (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc),
- uroczystości rodzinnych (wesele, chrzciny, rajby),
- zwyczajów związanych z pracą na roli i w gospodarstwie domowym (kiszenie kapusty, dożynki).
oraz upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.

Patronat honorowy:
Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski
Starosta Łomżyński -Lech Marek Szabłowski

Impreza odbywa się dzięki pomocy finansowej Marszałka Województwa Podlaskiego.Termin: 17 - 18 lutego 2012 roku.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2012 roku. Zgłoszenia dostaczone po terminie nie wezmą udziału w Przeglądzie.

Początek imprezy: piątek - 17 lutego 2012 roku godzina 11.00, sobota (drugi dzień imprezy) - 18 ;utego 2012 roku o godzinie 9.20.
Wstęp wolny.

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin Przeglądu
2012-01-10 11:46 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110