ROK

./i/slide20.jpg ./i/slide_22.jpg ./i/slide_25.jpg ./i/slide27.jpg ./i/slide_21.jpg

Tajniki muzykowania na harmoni pedałowej 2024 - zapisy.

Regionalny Ośrodek Kultur w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego przeprowadza bezpłatne warsztaty nauki gry (od podstaw) na harmonii pedałowej oraz na akordeonie. Program warsztatów: nauka kurpiowskich melodii ludowych – tradycyjnych tańców kurpiowskich, zapoznanie się z zasadami muzyki, nauka tradycyjnego muzykowania - ze słuchu (cześć zajęć warsztatowych prowadzona będzie z zachowaniem elementów tradycji, czyli ze słuchu, pozwoli to uczestnikom poczuć się jak dawny instrumentalista, kiedy nauka gry na pedałówce przybierała takie właśnie formy).

Warsztaty prowadzane są bezpłatnie, przez okres siedmiu miesięcy, a poprowadzi je nasz Mistrz Tradycji - Czesław Grzegorz Chorążewicz.

To solista, założyciel kapeli kurpiowskiej Kapela Grzesia z Suska Nowego. Laureat wielu nagród ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych festiwali muzyki ludowej m.in. Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, Prezentacji Artystycznych w Myszyńcu, Jarmarku Kurpiowskiego w Myszyńcu, Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia, odbywać się będą w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Organizator: Regionalny Osrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Współorganizator: Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Zapisy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża, tel. 86 219 02 00, 86 219 01 11 e-mail: rok@4lomza.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna, tel. 86 214 00 38
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

2024-04-25 15:20 Opublikował: Administrator

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży organizuje szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jest to Kurs Pierwszej pomocy szkolenie szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków. Ponadto szkolenie to dla osób, które prowadzą różne zajęcia z niepełnoletnimi podopiecznymi, np. trenerów, instruktorów, pilotów wycieczek oraz dla pracowników wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pomocy przedmedycznej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej a także przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
ul. Małachowskiego 4 w dniu 14 maja 2024 roku w godzinach 9.00-15.00.

Koszt szkolenia 130 zł od osoby.

Termin zgłoszeń do 30 kwietnia 2024 roku.

Tematyka szkolenia: UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
1. Organizacja zintegrowanego systemu ratownictwa – łańcuch przeżycia, złota godzina - 0,5 godziny.
2. Zasady prawidłowego zachowania się na miejscu wypadku i wzywania pierwszej pomocy  - 0,5 godziny.
3. Zasady postępowania z poszkodowanym – dorosłym i dzieckiem - 1 godzina.
4. Ćwiczenia na manekinie ratunkowym - 2 godziny.
5. Zabezpieczenie złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń i drobnych zranień  - 1 godzina.
6. Praktyczne postępowanie z ofiarami wypadków drogowych - 1 godzina.
7. Omówienie schematu postępowania w najczęstszych wypadkach: omdlenia, zadławienia, krwotok z nosa, zwichnięcie kończyny, guz głowy, padaczka, itp.  - 2 godziny.
Razem 8 godzin edukacyjnych.


Organizator:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża,
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00, rok@4lomza.pl www.rok.4lomza.pl

2024-04-17 12:57 Opublikował: Administrator

Warsztaty z produkcji muzycznej z elementami miksowania

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na warsztaty z produkcji muzycznej z elementami miksowania.
Termin warsztatów 19-20 października 2017r.
Koszt szkolenia 300 zł za dwa dni.

Warsztaty produkcji muzycznej „Zabrzmij w Łomży”
Program i zagadnienia warsztatów produkcji muzycznej z elementami miksowania

 

Dwudniowe zajęcia z produkcji muzycznej dla początkujących z elementami miksowania.

Zajęcia skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zacząć wykorzystywać komputer do tworzenia muzyki. Działania są zorganizowane w taki sposób, żeby możliwie przystępnie przedstawić uczestnikom podstawy pracy producenta muzycznego. W zajęciach może wziąć udział każda osoba zainteresowana szczerze muzyką, która posiada laptopa i słuchawki.

Wcześniejsze doświadczenia z grą na instrumencie są przydatne ale nie niezbędne.

W ramach zajęć uczestnicy otrzymują podstawowe narzędzia producenta muzycznego, tak, żeby po skończeniu programu zajęć mogli, w możliwie szerokim zakresie tworzyć muzykę, kontynuować naukę w ramach podobnych zajęć i samodzielnie eksplorować szerokie pole produkcji muzycznej.

Istotą programu jest możliwie praktyczne podejście do zagadnienia, zminimalizowanie teorii i zachęcenie do dalszych, samodzielnych działań. Część warsztatów poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym miksowania muzyki (przede wszystkim w odniesieniu do twórczego użycia korektorów parametrycznych, panoramowania, głośności etc).

Zajęcia dla początkujących realizowane w dwóch pięciogodzinnych blokach obejmują:

- podstawy działania sekwencerów programowych

- wykorzystanie sampli w produkcji i sampling

- podstawy pracy z MIDI

- wstęp do programowania automatów perkusyjnych

- podstawy wykorzystania wtyczek natywnych i VST

- wstęp do wykorzystania efektów przestrzennych i procesorów dźwięku w procesie miksowania.

Wiedzę zdobytą podczas realizacji pierwszego modułu można rozbudować o kolejne moduły, poszerzać samodzielnie, wykorzystywać materiały z Internetu etc.

Wszystkie materiały niezbędne do zajęć zapewnia prowadzący. Dotyczy to zarówno

wykorzystywanego oprogramowania (sekwencer/DAW) właściwych wtyczek programowych i bazy sampli. Uczestnicy muszą się jedynie zaopatrzyć w laptopy i możliwie dobre słuchawki nauszne.

Czas trwania zajęć: Dwa pięciogodzinne bloki (+ przerwy) realizowane w czasie dwóch dni.
PROFIL PROWADZĄCEGO WARSZTATY PRODUKCJI MUZYCZNEJ

Wikson Szczygieł – główny prowadzący zajęcia produkcji muzycznej w ramach edukacyjnych projektów „#Zabrzmij”.

Producent muzyczny i popularyzator wiedzy z zakresu produkcji muzycznej. Związany m.in. z podlaskimi projektami VSHOOD i Griot Groove. Tworzył muzykę przy okazji niezliczonych, krajowych i zagranicznych przedsięwzięć muzycznych. Wśród artystów, z którymi pracował należy wymienić Tomka Bagińskiego, Agnieszkę Glińską, Karolinę Czarnecką, Cheebę, Miss God, Nataszę Topor i wielu innych/

Autor, aranżer i producent kompozycji, które zyskiwały status „power play” w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych i były odtworzone miliony razy w popularnych serwisach internetowych.

Produkował muzykę m.in. dla TVP, Platige Image, Studio Buffo, teatrów, współpracował z takimi wydawnictwami jak Karrot Kommando, Sony Music Polska czy Awesome Music Place.

Absolwent mistrzowskich kursów z zakresu produkcji muzycznej (m.in.BilkisStudio (Londyn), NLC London Studios), słuchacz kursu Critical Listening for Music Production na University of Belfast. Laureat i zwycięzca ogólnopolskiego konkursu muzycznego T-Mobile Electronic Beats.

Wieloletni pracownik edukacyjny i animator kultury w Dorożkarni – jednym z warszawskich centrów artystycznych.

 

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik wpłaci w/w kwotę na konto organizatora.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Termin dokonania wpłaty 13.10.2017r. Po uiszczeniu opłaty uczestnik z dowodem wpłaty powinien zgłosić się w dniu przyjazdu na miejsce szkolenia.

 1. Konto nr: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Odbiorca: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży; ul. Małachowskiego 4; 18-403 Łomża

Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu - Zabrzmij w Łomży.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,

 • obiad, kawa, herbata,

 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: roklomza@4lomza.pl do dnia 09.10.2017r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4; 18-403 Łomża, e-mail: roklomza@4lomza.pl, tel. 86 219 01 11

Prowadzący: Wikson Szczygieł

Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży ul. Małachowskiego 4; 18-400 Łomża

Limit miejsc: 15 osób

Termin: 19-20.10.2017r

Cena: 300zł brutto/osoba

Fotografia Jakub Piotrowicz

2017-09-13 12:04 Opublikował: Administrator

UWAGA Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży ODWOŁANY!

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
Młodzi ludzie bardzo często chcą zarobić „parę groszy” podczas wakacji.
Tradycyjnie jednym z najpopularniejszych sposobów na wakacyjną pracę jest zatrudnienie się w charakterze wychowawcy na koloniach, półkoloniach, obozach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
Również osoby dorosłe, wykonujące na co dzień inny zawód, chcą poświęcić część swojego wolnego czasu na wyjazd z grupą dzieci na wypoczynek letni lub zimowy.
Aby spełnić wymogi polskiego prawa wszystkie zatrudniane w placówkach wypoczynku osoby muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jednym ze sposobów nabycia uprawnień do tego rodzaju pracy jest ukończenie stosownego kursu.

 

KD - KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DZIECI
I
MŁODZIEŻY

36 – godzinny kurs dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze wychowawcy na obozach, koloniach, półkoloniach itp.

Prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem MEN dot. organizacji wypoczynku oraz na podstawie zgody wydanej przez Kuratora Oświaty.

Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim (ewentualnie uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą zostać zatrudnieni w charakterze wychowawców dopiero po ukończeniu szkoły).

 

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego, ul. Małachowskiego 4; 18-403 Łomża, e-mail: roklomza@4lomza.pl, 86 2190111

Terminy w których odbędą się zajęcia:

14.05.2016r-15.05.2016r od godz. 08.15 do godz.17.15

21.05.2016r – 22.05.2016r od godz. 08.15 do godz.17.15

razem 36 godzin

Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży ;pl. Kościuszki 2

Limit miejsc: 30 osób

Cena:

 • zgłoszenia indywidualne 150zł brutto/osoba

 • opłata za szkolenie pokryta ze środków publicznych (zwolnione z VAT) 120zł brutto/osoba

Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik wpłaci w/w kwotę na konto organizatora.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w kursie. Termin dokonania wpłaty 09.05.2016r . Po uiszczeniu opłaty uczestnik z dowodem wpłaty powinien zgłosić się w dniu przyjazdu na miejsce szkolenia.

 1. Konto nr: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Odbiorca: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży; ul. Małachowskiego 4; 18-403 Łomża

Tytułem: Opłata za udział w kursie dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży .

 

Program kursu:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.

 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

 • Ruch i rekreacja.

 • Turystyka i krajoznawstwo.

 • Zajęcia kulturalno-oświatowe.

 • Zajęcia praktyczno-techniczne.

 • Prace społecznie użyteczne.

 • Bezpieczeństwo.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest :

 • 100 % frekwencja na zajęciach,

 • aktywne uczestnictwo w warsztatach i ćwiczeniach praktycznych,

 • zaliczenie testu sprawdzającego.

Kurs zakończony jest egzaminem testowym. Po jego ukończeniu każdy
z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie, posiadające swój indywidualny numer (wg wzoru Ministerstwa Edukacji), a dane uczestników kursu są ewidencjonowane i archiwizowane.

 

Podsumujmy jeszcze, dlaczego WARTO zdobyć uprawnienia wychowawcy kolonijnego?

 • praca dla wychowawców dostępna jest zawsze – bo dzieci zawsze będą wyjeżdżać na kolonie i obozy,

 • uprawnienia, które zdobędziesz teraz ważne są dożywotnio – wystarczy, że raz zdasz testy,

 • pracując jako wychowawca kolonijny zyskujesz podwójnie – wyjeżdżasz za darmo na wczasy…. i dodatkowo otrzymujesz za to pieniądze,

 • po ukończeniu kursu na wychowawcę kolonijnego (opiekun kolonijny) możesz legalnie zarabiać na koloniach, obozach, zimowiskach, zielonych szkołach, itd.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Załączniki

 1. Pobierz załącznik
2016-04-22 15:28 Opublikował: Administrator

Warsztaty telewizyjne i filmowe - Telewizja internetowa – od pomysłu po realizację. ODWOŁANE

Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza na Warsztaty telewizyjne i filmowe - Telewizja internetowa – od pomysłu po realizację.

Każdy z nas w dzisiejszych czasach ma dostęp do urządzeń nagrywających filmy - telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, kamer internetowych czy też coraz tańszych kamer HD. Na popularnych serwisach takich jak YouTube pojawia się każdego dnia mnóstwo nowych kanałów filmowych. Niestety w większości materiały realizowane są w mało przemyślany, niezbyt atrakcyjny sposób, słabe pod względem merytorycznym i technicznym.

 


Celem projektu -Telewizja internetowa - od pomysłu po realizację, jest stworzenie z uczestnikami warsztatów od podstaw profesjonalnego i ciekawego kanału filmowego i umieszczenie go w serwisie YouTube. Podczas warsztatów nauczymy się jak skutecznie planować prowadzenie swojego kanału, jak poprawnie realizować zdjęcia filmowe, jak nagrać profesjonalnie dźwięk, skąd pozyskać darmową muzykę, jak zrobić animację komputerową i jak ciekawie zmontować materiał filmowy tak, żeby efekt końcowy był w pełni profesjonalnym.

Podczas warsztatów stworzymy od podstaw telewizję internetową np.: kanał filmowy Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury.


Prowadzący szkolenie na co dzień zajmują się realizacją filmową dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych takich jak TVP1, TVP2, TV POLONIA, DISCOVERY, PLANETTE. Produkują materiały informacyjne, spoty reklamowe, filmy promocyjne i animacje komputerowe 2D i 3D. Warsztaty filmowe i telewizyjne prowadzą od 8 lat, łącznie wzięło w nich udział ponad 2000 osób. Referencje, które otrzymali są dowodem na to, że warsztaty prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Odnośniki poniżej prowadzą do listów referencyjnych, zrealizowanych warsztatów i do szerszego opisu osób prowadzących warsztaty:

www.warsztatyfilmowe.eu/referencje/listy-referencyjne,

www.warsztatyfilmowe.eu/zrealizowane-warsztaty,

kadra: www.warsztatyfilmowe.eu/kadra.

 

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego, ul. Małachowskiego 4; 18-403 Łomża, e-mail: roklomza@4lomza.pl,
86 2190111

 

Prowadzący: Michał Baranowski, Marek Mikielewicz

Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Limit miejsc: 25 osób

Termin: 21.04.2016 r. – 22.04.2016 r.

Cena: 440 zł brutto/osoba

 

Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik wpłaci w/w kwotę na konto organizatora.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach. Termin dokonania wpłaty 05.04.2016 r. Po uiszczeniu opłaty uczestnik z dowodem wpłaty powinien zgłosić się w dniu przyjazdu na miejsce szkolenia.

2. Konto nr: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Odbiorca: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży; ul. Małachowskiego 4; 18-403 Łomża

Tytułem: Opłata za udział w warsztatach -Telewizja Internetowa – od pomysłu po realizację.

 

W cenę warsztatów wliczone są:
- udział w zajęciach,
- obiad, kawa, herbata,
- zaświadczenie o udziale w warsztatach.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: roklomza@4lomza.pl do dnia 04.04.2016 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień 1.

Rozgrzewka (ćwiczenia mające za zadanie zintegrować uczestników).

Wideo do sieci – omówienie gatunków (wideo blog, e-kabaret, wirusowe wideo, gameplay, poradniki wideo, materiały informacyjne).

Zarządzanie produkcją (jak napisać scenariusz, organizacja zdjęć filmowych, postprodukcja).

Różne kamery, różne możliwości (filmowanie z automatyką czyli manualnie, kiedy używać statywu).

Dźwięk (jak nagrać poprawnie dźwięk, jakich używać mikrofonów).

Sztuka operatorska (poprawne kadrowanie, balans bieli, oświetlenie planu).

ABC dziennikarstwa (jak nagrywać wywiad, konstrukcja materiału informacyjnego).

Próbne realizacje różnych gatunków filmowych (vbolg, e-kabaret, virtal video, poradnik wideo, program informacyjny).

Montaż filmowy (techniki montażu, triki montażowe, efekty specjalne, green box).

Animacja komputerowa (projektowanie czołówek, animacji, napisów).

Przygotowanie kanału filmowego (wymyślamy nazwę, planujemy strategię).

Zadanie domowe (przygotować pomysły na film).

 

Dzień 2.

Omówienie przygotowanych pomysłów/scenariuszy.

Podział na grupy i realizacja materiałów tematycznych (materiał informacyjny, vblog, e-kabaret, gameplay).

Montaż materiałów (obsługa oprogramowania Adobe, montaż, oprawa graficzna, udźwiękowienie).

Wgranie materiałów na serwer (słowa kluczowe, promocja e-mail, facebook).

17.00 startuje nasza internetowa telewizja :-)

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
2016-03-11 11:14 Opublikował: Administrator

Warsztaty akustyków i realizatorów dźwięku Scena - bez tajemnic - fotorelacja

W dniach 9-10 grudnia 2015 roku odbyło się organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży szkolenie dla akustyków ot. Scena bez tajemnic! Były to warsztaty z zakresu realizacji dźwięku oraz cyfrowych technik nagłośnieniowych. Warsztatowe zagadnienia poparte były teorią, prezentacjami multimedialnymi oraz częścią praktyczną - pracą na konsolecie. Warsztaty skierowane były głównie do realizatorów dźwięku, osób które w codziennej pracy stykają się z problemami związanymi z nagłośnieniem, które chciały podnieść swoją wiedzę i kwalifikacje.
Warsztaty trwały 2 dni. Wzięło w nich udział 15 osób.
Zajęcia poprowadzili profesjonalni dźwiękowcy: Marek Witkowski oraz Marcin Płoński.
Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego i Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.
2015-12-15 12:44 Opublikował: Administrator

Warsztaty akustyków i realizatorów dźwięku Scena - bez tajemnic

Szkolenie dla akustyków Scena bez tajemnic! Planowany termin warsztatów to 9-10 grudnia 2015 roku.
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na warsztaty z zakresu realizacji dźwięku oraz cyfrowych technik nagłośnieniowych. Warsztatowe zagadnienia poparte będą teorią, prezentacjami multimedialnymi oraz częścią praktyczną - pracą na konsolecie. Przewidujemy również możliwość pracy z materiałem wielośladowym.
Warsztaty skierowane są głównie realizatorów dźwięku, osób które w codziennej pracy stykają się z problemami związanymi z nagłośnieniem, które chciałyby podnieść swoją wiedzę i kwalifikacje.
Warsztaty będą trwały 2 dni.

Chcemy żeby było jak najwięcej praktyki i zagadnień związanych z codzienną pracą uczestników.

Koszt szkolenia 450zł za dwa dni

 

WARSZTATY SCENA – BEZ TAJEMNIC!

program i zagadnienia Łomża 2015

Szkolenie skierowane jest do akustyków, realizatorów dźwięku, pracowników instytucji kultury i muzyków, pragnących rozszerzyć swój warsztat w codziennej pracy zawodowej. Proponowane zajęcia to warsztaty praktyczne, uzupełnione rzetelną podbudową teoretyczną.


Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,
e-mail:rok@4lomza.pl, 86 219 01 11

Prowadzący: Marek Witkowski, Marcin, Marcel, Płoński
Miejsce: Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich Łomża ul. Sadowa 12a
Limit miejsc: 15 osób
Termin: 9-10 grudnia 2015
Cena: 450zł brutto/osoba

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik wpłaci w/w kwotę na konto organizatora.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Termin dokonania wpłaty: 25 listopada 2015. Po uiszczeniu opłaty uczestnik z dowodem wpłat powinien zgłosić się w dniu przyjazdu na miejsce szkolenia.
2. Konto nr: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010
Odbiorca:
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu - Scena bez tajemnic

W cenę szkolenia wliczone są:

- udział w zajęciach,

- obiad, kawa, herbata,

- zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rok@4lomza.pl do 15.11.2015.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty będą składać się z kilku godzinnych spotkań, na których uczestnicy zgłębią tajniki dźwięku. Formuła wykładu będzie połączona z ćwiczeniami praktycznymi.


Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

I. Rys historyczny – tworzenie się przemysłu nagłośnieniowego.
1. Pierwsze systemy nagłośnieniowe.
2. Kierunki rozwoju:

- klasyczne systemy nagłośnieniowe.

- systemy aktywne z pokładową elektroniką.

- systemy typu: line array.
3. Wady i zalety omówionych systemów – przykłady.
4. Technologia cyfrowa – podstawy.
5. Konsolety mikserskie analogowe i cyfrowe – to co przemawia za i przeciw.
6. Korekcja, filtry, dynamika, efekty.
7. Przygotowanie systemu do pracy – podstawowe założenia i najczęściej popełniane błędy.

 

II. Omówienie pracy realizatora.
1. Omówienie podstawowych założeń w pracy realizatora.
2. Współpracy z wykonawcami. Omówienie możliwości kreowania brzmienia za pomocą urządzeń elektronicznych - efekty przestrzenne, modulacyjne, pitch shifter, wykorzystanie sampli.
3. Zwrócenie szczególnej uwagi na olbrzymie możliwości wpływania w sposób pozytywny ale i negatywny na prezentowany przez wykonawcę materiał.
4. Omówienie realiów dzisiejszej sceny, koncerty z udziałem wielu wykonawców, współpraca z realizatorami poszczególnych wykonawców.
5. Rider techniczny - czym jest, jak go napisać, jakie informacje powinny się w nim znajdować, kiedy jest konieczny, a kiedy można z jego przygotowania zrezygnować.

Omówienie zagadnień pracy z rożnymi rodzajami mikrofonów i mikroportów, czego się wystrzegać na co zwracać uwagę jakich błędów nie popełniać etc.


III. Realizacja odsłuchu scenicznego.

1. Jak powstały systemy odsłuchowe – historia.

2. Rodzaje odsłuchów.

3. Paca z odsłuchami – korekcja, dynamika, efekty.

4. Co zrobić aby odsłuchy pomagały a nie przeszkadzały, wykonawcom i realizatorowi z przodu.

5. Systemy odsłuchu osobistego – przewodowe i bezprzewodowe.

6. Rodzaje słuchawek, higiena i bezpieczne korzystanie.


IV. Technika sceniczna.

1. Higiena pracy na scenie – podział obowiązków – czyli kto za co odpowiada.

2. Przygotowanie źródeł zasilania na scenie.

3. Dystrybucja sygnałów audio – przydatne rozwiązania.

4. Połączenia symetryczne i niesymetryczne.
5. Rodzaje D.I. Boxów – czym są i do czego służą.

6. Dbałość o estetykę sceny.

7. Rodzaje mikrofonów i ich przeznaczenie.

8. Technika mikrofonowania źródeł sygnału.

9. Technika pracy z mikrofonem wokalowym.

10. Mikrofony bezprzewodowe.


V. Część praktyczna.


VI. Odpowiedzi na pytania uczestników.


Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni realizatorzy dźwięku (w tym

Marek Witkowski – realizator dźwięku w branży od 1983 r.

 

Doświadczenie:

1983 - 1989 ,,Estrada Ziemi Lubuskiej” - Zielona Góra.

1989 - 1990 Scandinavian Audio & Lighting (Sweden).

Od 1991 - wolny strzelec.

Od 1993 - współpraca z firmą Fotis Sound w Poznaniu.

Od 2000 – stała współpraca z magazynem ,,Estrada I Studio”, a od 2007 z magazynem ,,Live Sound & Instalation”.

2001 - 2006 – członek Audio Engineering Society.

2004 - 2006 – współpraca z lokalnym dystrybutorem Klark Teknik / MIDAS.

2006 Certyfikaty: Telex Communications PA System Operator.

2007 Certified Midas Digital System Engineer.

Przykładowe samodzielne realizacje odsłuchów lub asystowanie realizatorom wykonawców:

1. Pojedyncze koncerty:

Bryan ADAMS, Jeff BECK, James BROWN, BJORK, BLACK SABBATH, Eric CLAPTON, Joe COCKER, DEEP PURPLE, Katie MELUA, PET SHOP BOYS, RAMMSTEIN, THIN LIZZY, Roger WATERS (Ca Ira), Bobby MC FERIN, Andreas VOLLENWEIDER I wielu innych…

2. Festiwale:

Jazz Fair Festival (1998 – 2003 Poland).

Jazz Jamboree/JVC Festival (1998 – 2011 Poland).

Ladies Jazz Festival (2003 – 2011 Poland).

Visalginas Country Festival (2001 Lithuania).

Warsaw Summer Jazz Days (1999 – 2011 Poland).

3. Trasy:

Star Entertainment - various artists (2007 – 2010 Europa).

Mireille Mathieu (2011 Lithuania, Latvia, Estonia).

4. Inne wydarzenia:

John Paul II visit (1999 and 2002 Poland).

Cinema For Peace (2009 Germany).

 

Marcin ,,Marcel" Płoński - od ponad 17 lat w branży audio. Początek działalności to praca w największej wówczas w regionie firmie nagłośnieniowej współzałożyciel, współwłaściciel oraz realizator w studiu nagraniowym. Do tej pory realizuje nagrania i koncerty, zajmuję się miksami oraz masteringiem nagrań. Od ponad 11 lat jestem realizatorem zespołu HUNTER oraz od ponad 3 lat brytyjskiej formacji RED BOX. Współpracował z grupą POGODNO, JACKIEM KLEYFFEM i ORKIESTRĄ NA ZDROWIE, DODĄ, STANISŁAWEM SOJKĄ, EWĄ BEM, RYSZARDEM RYNKOWSKIM oraz wieloma innymi artystami. PW swoim dorobku posiada szereg nagrań live z orkiestrami symfonicznymi min SINFONIA VARSOVIA oraz NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA jak również wielośladowe rejestracje koncertowe i postprodukcja w formacie sourround 5.1 min z zespołem HUNTER, itd..

Warsztaty mogą zostać poszerzone o kolejne spotkania – szczegółowo omawiające różne zagadnienia z zakresu realizacji dźwięku – jeśli uczestnicy będą zainteresowani dalszym poszerzaniem swojej wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności.


Karta uczestnictwa do pobrania.

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
2015-09-21 09:05 Opublikował: Administrator

Kurs wychowawców wypoczynku

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, zaprasza na kurs wychowawców wypoczynku.
W kursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, które upoważnia do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy.

 

Kurs odbywał się będzie w dniach od 18 do 24 czerwca 2012 roku.
Kurs obejmie 36 godzin.
Spotkanie organizacyjne oraz 4 godziny zajęć odbędzie się 18 czerwca 2012 r. o godzinie 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.
Natomiast zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113.

Cena kursu uzależniona jest od liczebności grupy: jeśli grupa 15 os. - 170 zł od osoby, jeśli grupa 20 os. - 120 zł od osoby.

Zapisy w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Dodatkowe informacje - pani Zofia Kuczyńska, pokój nr 7, tel. 86 219 01 11, tel. kom. 504 893 134. Zapraszamy!

 

2012-05-30 09:17 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110