ROK

./i/slide_29.jpg ./i/slide_20.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide_11.jpg ./i/slide_28.jpg

Zakup strojów ludowych - podsumowanie

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży kończy realizację zadania Zakup strojów ludowych dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu udało się zakupić, uszyć 99 elementów strojów regionu Puszczy Zielonej.
Do kostiumerni ROK trafiły nowe kurpiowskie wystki, koszule, spódnice, czółka, fartuchy, chusty wełniane.
Zakupiono też nowe obuwie ludowe damskie, męskie i chłopięce.
ROK wzbogacił się też o rekwizyt, gwiazdę kurpiowską, dzięki czemu grupy działające w Regionalnym Ośrodku Kultury poszerzą swoje tradycyjne działania.
Zakupione elementy strojów kurpiowskich wzbogacą jakość prezentowanych tradycyjnych wartości, przyczynią się do kontynuowania
i poszerzania działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej.

Parnerzy zadania:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu2023-10-12 10:12 Opublikował: Administrator

EtnoPolska Edycja 2023 - zakup gwiazdy kurpiowskiej

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu na zakup strojów ludowych w ramach programu EtnoPolska Edycja 2023, pozyskał gwiazdę kurpiowską. Nasza instytucja od lat prowadzi edukację zarówno muzyczną jak i taneczną. Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej.

Zakupiony rekwizyt w postaci gwiazdy kurpiowskiej przyczyni się do poznania tradycyjnego obrzędu, utrzymania lokalnego patriotyzmu, a co za tym idzie utrzymania tozsamości regionalnej.

Partnerzy zadania:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu


2023-09-18 13:10 Opublikował: Administrator

Zakup strojów ludowych

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego realizuje projekt pn. Zakup strojów ludowych

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2023, nasza kostiumernia wzbogaci się o nowe elementy strojów kurpiowskich, rekwizyt i obuwie ludowe.
Twórczynie ludowe - ekspertki w swojej dziedzinie, znawczynie rękodzieła kurpiowskiego tworzą m.in. czółka, koszule, fartuchy, piękne wełniane chusty wg własnych autorskich wzorów. W pracowni krawieckiej powstają m.in. nowe wystki i spódnice.

Partnerzy zadania:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu

2023-06-14 12:55 Opublikował: Administrator

Doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - podsumowanie

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego w bieżącym roku realizował zadanie pn. Doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie polegało na:

1. Wyposażeniu szatni i przebieralni. Zakupiono zestaw szafek i ławek do 4 przebieralni / szatni Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Dzięki temu stroje są w należyty sposób zabezpieczone na czas prób, imprez itp. Doposażenie sal pozwala prowadzić zajęcia i imprezy, z dziećmi i młodzieżą, z osobami dorosłymi, w których wymagana jest zmiana strojów.

2. Doposażono małą salę baletową. Zakupiono zestaw luster w ramie odpornych na uderzenia, drążek baletowy wolno-stojący, zestaw mat treningowych fitness, zestaw wieszaków na maty. Zakup zestawu luster, drążka wieszaków pozwoliło wykorzystać małą salę taneczną i wzbogaciło ją o nowe możliwości pracy w małych grupach oraz rozszerzyło ofertę o nowy rodzaj zajęć baletowych.

3. Zakupiono zestaw instalacji antywłamaniowej, który umożliwił wymianę instalacji antywłamaniowej na nowoczesną. Nowa instalacja zapewnia bezpieczeństwo przed włamaniem jak również posiada czujki przeciwpożarowe sygnalizujące dym. Zapewnia bezpieczeństwo dzieci, młodzieży biorących udział w zajęciach oraz pracowników ośrodka.

4. Wyposażenie sali wystaw Studio atelier dobrego smaku. Polegało na zakupie zestawu mebli, szafek, szuflad, kanap, stolików, krzeseł, zestawu oświetlenia, zestawu wystawienniczego, które będą służyły do ekspozycji prac plastycznych oraz ekranu multimedialnego. Dzięki tym zakupom stworzono nowe uniwersalne pomieszczenie, które łączy funkcję małej sali wystaw, miejsca spotkań i wernisaży.

5. Zakupiono zestawy komputerowe-graficzne i fotograficzny. Polegało na zakupie zestawów komputerowych, (jednostki centralnej, monitora, itp.), laptopa graficznego, tabletu graficznego, skanera i ekranu, zestawu fotograficznego (obiektywy, filtry, do posiadanego już aparatu fotograficznego). Zakupiony nowy sprzęt służy do oprawy fotograficznej, multimedialnej, graficznej i filmowej działalności naszej instytucji. Zakup pozwala w pełni wykorzystać posiadany sprzęt, dostosowuje go wobec stale zmieniających się standardów. Zakup przyczynił się do poprawy archiwizowania i dokumentowania działalności ośrodka, dokumentowania koncertów, imprez, wydarzeń związanych z działalnością grup artystycznych istniejących przy ośrodku.

6. Zakupiono zestaw urządzeń audio do studio nagrań. Polegał, który polegał na zakupie zestawu mikrofonów bezprzewodowych, zestawu mikrofonu pojemnościowego, zestawu odsłuchów nausznych, zestawu efektów świetlnych, zakup wokalizera. Zakupione zestawy i urządzenia służą do rejestracji nagrań, koncertów, ułatwiają organizację i prowadzenie i nagłośnienie imprez, zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży.

7. Zakupiono zestaw modułowych mebli na korytarz / poczekalnię, które zapewniają poprawne funkcjonowanie ośrodka poprzez zorganizowanie przestrzeni korytarzy i dostosowania ich funkcji wygodnej poczekalni dla rodziców lub też uczestników zajęć ośrodka.

8. Zakupiono zestaw prasowalnicy z funkcją prasowania pionowego. Zakup umożliwia prasowanie posiadanych strojów narodowych, latynoamerykańskich czy klasycznych empire. Zapewnia sprawne przygotowanie strojów do występów zespołów działających przy ROK w Łomży.

9. Zakupiono zestawu żaluzji i wertikali do 2 sal tanecznych, sali wystaw Studio Atelier, pracowni administracji, pracowni finansów, kostiumerni tańców latynoamerykańskich. Zakupione rolety zastąpiły stare, zużyte, zapewnią komfort pracy w pracowniach.

Koszty projektu ogółem to 133.510 zł, z czego 101.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


2021-12-13 14:49 Opublikował: Administrator

Kultura w zasięgu ręki - podsumowanie zadania

We wtorkowy wieczór w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży – Instytucji Powiatu Łomżyńskiego nastąpiło podsumowanie zadania - Kultura w zasięgu ręki, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA 2021.

Uczestnicy biorący udział w projekcie obejrzeli prezentację multimedialną dokumentującą realizację międzypokoleniowego zadania, którego celem była integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność kulturalną i artystyczną.

Przez kilka miesięcy odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, kilkudniowe warsztaty artystyczne w Nowogrodzie, wyjazdy do teatrów, muzeum, warsztaty taneczno – wokalne.
Uczestnicy zadania zwiedzili Zamek Królewski w Warszawie i obejrzeli musical Metro w Studio Buffo, uczestniczyli we wspaniałym wieczorze baletowym w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej
i wybrali się na musical Piotruś Pan. Prezentacja przypomniała cenne chwile na najwyższym poziomie artystycznym. W programie wydarzenia były też popisy wokalne i taneczne osób zaangażowanych w projekt.
Tematyka pokazu była bardzo zróżnicowana, od regionalnych tańców lubelskich, przyśpiewek i oberka, po współczesne i integracyjne formy taneczne i wokalne.
Mogliśmy też podziwiać wystawę powarsztatową, piękne obrazy przedstawiały różnorodne interpretacje nazwy zadania, Kultura w zasięgu ręki. Młodzi adepci wykazali się dużą wyobraźnią i talentem.

Partnerami zadania, którzy w znaczący sposób przyczynili się do możliwości jego realizacji byli Starostwo Powiatowe w Łomży, Fundacja Sztuk i Dialogu i Zespół Szkól Specjalnych w Łomży.

Dziękujemy za pomoc finansową Starostwu Powiatowemu w Łomży.
Dzięki przychylności Pana Marka Lecha Szabłowskiego, Starosty Powiatu Łomżyńskiego i Wicestarosty Pani Marii Dziekońskiej udział w naszych działaniach był całkowicie bezpłatny.

Dziękujemy pani Lucynie Anteckiej, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, dzięki której mogliśmy dotrzeć z naszymi działaniami do uczniów szkoły, osób z reguły mających ograniczony dostęp do ofert kulturalnych, osób niepełnosprawnych intelektualnie, czy ruchowo. Dziękujemy pani Katarzynie Modzelewskiej, która od lat wspiera nas w naszych pomysłach, dziękujemy za zaangażowanie, nie tylko przy tym zadaniu, ale też wielu innych realizowanych wspólnie przez wiele lat.

Dziękujemy pani Bogumile Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży, która to szkoła współpracuje z ROKiem od kilku lat.
Uczniowie tej szkoły w wielu przypadkach pochodzą z mniejszych miejscowości, wielu z nich mieszka w bursie, a udział w artystycznych, kulturalnych wydarzeniach jest dla nich doskonałą okazją do wszechstronnego rozwoju i integracji.

Za współpracę dziękujemy serdecznie nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych pani Renacie Orchowskiej – Kowalczyk i pani Małgorzacie Dobkowskiej z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Organizator:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu

Pomocy finansowej udzieliło Starostwo Powiatowe w Łomży.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.2021-12-08 10:50 Opublikował: Administrator

Warsztaty taneczno-wokalne w ROK w ramach zadania - Kultura w zasięgu ręki

W sobotni dzień w Regionalnym Ośrodku Kultury słychać było muzykę i śpiew, rozbrzmiewały dostojne dźwięki poloneza, tradycyjna muzyka ludowa, jak też nowoczesne brzmienia lubiane przez uczestników. Tego dnia odbyły się warsztaty taneczne i wokalne zorganizowane w ramach zadania Kultura w zasięgu ręki.

W warsztatach wzięło udział około 50 osób, głównie dzieci i młodzież. Spotkania odbywały się w kilku grupach, w podziałach na taniec i śpiew.
Uczestnicy brali udział również w indywidualnych konsultacjach, w czasie których pracowali nad wybranymi piosenkami i choreografiami tanecznymi.
Uczestnicy mieli okazję poznać różne style taneczne.
W pierwszej części dominowały tańce narodowe i regionalne, natomiast druga skupiała się na współczesnych formach tanecznych.
Istotna była praca nad świadomością ruchu, orientacją ciała w przestrzeni, pamięcią ruchową i koordynacją ciała.
Warsztaty były okazją, aby doskonalić swoje umiejętności taneczne i wokalne, poznać nowe osoby, przełamywać nieśmiałość, integrować grupę, co ważne w przypadku udziału osób niepełnosprawnych oraz miło spędzić wolny dzień.
Warsztaty zostały zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego w ramach zadania Kultura w zasięgu ręki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Pomocy finansowej udzieliło również Starostwo Powiatowe w Łomży.

 

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu

Pomocy finansowej udzieliło Starostwo Powiatowe w Łomży.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.2021-11-21 10:22 Opublikował: Administrator

Piotruś Pan - wyjazd do Nibylandii

Musical Piotruś Pan był ostatnim spektaklem, na który wybrali się uczestnicy zadania Kultura w zasięgu ręki. Była to rozrywka na wysokim poziomie artystycznym, zarówno dla najmłodszych, jak i starszych widzów. Zabawny, energetyczny, z niezwykłymi rozwiązaniami scenicznymi i nowoczesnej technice. Na scenie Teatru Studio Buffo zobaczyliśmy statek piracki, krokodyla, bohaterów spektaklu latających nad głowami widzów i wyspę, na której przeżywają niezwykłe przygody Piotruś Pan, Wendy i Zagubieni Chłopcy.

Bajeczna podróż w szczególności zachwyciła dzieci i osoby niepełnosprawne, które bardzo żywo i entuzjastycznie uczestniczyły w wydarzeniu.
Piotruś Pan to efektowny spektakl z dynamiczną choreografią, piękną muzyką i kostiumami.
Wyjazd został zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego w ramach zadania Kultura w zasięgu ręki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Organizator:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu

Pomocy finansowej udzieliło Starostwo Powiatowe w Łomży.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.2021-11-08 15:32 Opublikował: Administrator

Wieczór baletowy w Teatrze Wielkim

Balet dla przeciętnego widza wielokrotnie ogranicza się do sztandarowych scen Jeziora łabędziego. Dzięki Kulturze w zasięgu ręki dofinansowanej ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury młodsi i starsi, w tym osoby niepełnosprawne mogli uczestniczyć we wspaniałym wieczorze baletowym w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Korsarz Legrisa to przepiękne sceny, obrazy, kompozycje i choreografie w wykonaniu zespołu baletowego, ale również niezwykłe układy duetów i popisów solowych.

Ekspresyjna muzyka przeplatana była nostalgicznymi kompozycjami. Tworzyła ona świetne tło dla wspaniałego przedstawienia.
Zarówno główni soliści, jak i pozostali wykonawcy byli doskonali, zostali docenieni za mistrzostwo oraz umiejętności taneczne.
Spotkanie z tańcem klasycznym dla większości było pierwszą wizytą w baletowym świecie, mamy nadzieję, że po takim spotkaniu, powroty do teatru będą gwarantowane. Balet Korsarz był wspaniałą lekcją i nauką szacunku dla tradycji tańca.
Piękne chwile i wspaniałe układy taneczne pozostaną w pamięci.

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu

Pomocy finansowej udzieliło Starostwo Powiatowe w Łomży.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.2021-10-04 13:07 Opublikował: Administrator

Zamek Królewski w Warszawie i Studio Buffo w ramach Kultury w zasięgu ręki

Opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, o pasji i zdradzie, o młodzieńczych ideałach i władzy pieniądza – to wszystko mogli przeżyć, zobaczyć i wysłuchać uczestnicy zadania Kultura w zasięgu ręki realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Na scenie teatru muzycznego Studio Buffo królował entuzjazm, żywiołowy taniec, stanowiący integralną część przedstawienia i oczywiście śpiew. Musical Metro od blisko 30 lat cieszy się popularnością widzów, zyskał też uznanie wśród uczestników zadania.

Udział w wieczornym widowisku poprzedziła doskonała lekcja historii. Międzypokoleniowa wycieczka, młodsi, starsi, a także uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, partnera zadania, podziwiali wspaniałe komnaty, wyposażenie i znajdujące się obrazy, mijane podczas zwiedzanej Trasy Królewskiej w Zamku Królewskim w Warszawie. Uczestnicy mogli posłuchać wielu interesujących informacji i ciekawostek, a wspaniała wrześniowa pogoda sprawiła, że spacer ulicami Warszawy był przyjemny i sprzyjał integracji całej grupy.

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Partnerzy:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Fundacja Sztuk i Dialogu

Pomocy finansowej udzieliło Starostwo Powiatowe w Łomży.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2021-09-27 13:05 Opublikował: Administrator

Warsztaty artystyczne w Nowogrodzie

Wyjazdowe warsztaty artystyczne to pierwszy punkt zadania Kultura w zasięgu ręki w ramach programu Kultura Dostępna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego. W Hotelu Kurpia Arte w Nowogrodzie przez kilka dni rozbrzmiewała muzyka i śpiew. Doskonałe warunki, duży parkiet na świeżym powietrzu i fantastyczna wrześniowa pogoda sprawiły, że zajęcia taneczne były przyjemnością.

Ponad 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w różnorodnych warsztatach: wokalnych, tanecznych i plastycznych.
Pod okiem profesjonalnych instruktorów powstały piękne obrazy przedstawiające temat zadania, różnorodne interpretacje Kultury w zasięgu ręki. Przeprowadzone intensywne warsztaty wokalne to zajęcia z emisji głosu, interpretacji piosenki, improwizacji, rytmu, pracy z mikrofonem i przygotowanie do wokalnych występów.
Działania na warsztatach inspirowane były narodowymi i regionalnymi pieśniami, tańcami, a także współczesnymi formami.
Uczestnictwo w warsztatach osób niepełnosprawnych i zajęcia animacyjne przyczyniły się do integracji, budowania wzajemnych pozytywnych relacji, otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa.
Dzieci i młodzież miały też okazję uczestniczyć w wydarzeniu przygotowanym przez grupy rekonstrukcyjne.
Inscenizacja walk o Nowogród z kampanii wrześniowej 1939 była przykładem bohaterskich walk Polaków.

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury przy udziale Starostwa Powiatowego w Łomży, odbędą się też wyjazdy do miejsc kultury, opery i teatru.
W Regionalnym Ośrodku Kultury zorganizowane zostaną warsztaty taneczno-wokalne i integracyjne spotkanie podsumowujące zadanie.

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu

Pomocy finansowej udzieliło Starostwo Powiatowe w Łomży

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2021-09-14 09:10 Opublikował: Administrator

Kultura w zasięgu ręki

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację międzypokoleniowego zadania Kultura w zasięgu ręki. Celem zadania jest integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej i osób niepełnosprawnych w działalność kulturalną, ułatwienie dostępu do oferty kulturalnej na najwyższym poziomie artystycznym.

W ramach zadania odbędą się:
- w dniach 9-12 września 2021 roku odbędą się warsztaty artystyczne w Nowogrodzie.
- integracyjne wyjazdy do miejsc oferujących wydarzenia kulturalne na wysokim poziomie artystycznym np., opera, balet, teatr.
- jednodniowe warsztaty taneczno-wokalne w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży
- spotkanie integracyjne uczestników z prezentacją multimedialną podsumowującą etapy zadania.

Partnerzy zadania:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Pomocy finansowej udzieliło Starostwo Powiatowe w Łomży

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2021-08-06 10:57 Opublikował: Administrator

Doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
to zadanie, które Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
realizuje dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach
Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie polega na modernizacji infrastruktury
i wprowadzeniu nowoczesnych standardów działalności i oferty ROK w Łomży.

Zadanie składa się z poszczególnych części. W jego ramach będą realizowane:

1. Wyposażenie szatni i przebieralni.
2. Wyposażenie małej sali baletowej.
3. Zakup zestawu instalacji antywłamaniowej.
4. Wyposażenie sali wystaw Studio atelier dobrego smaku.
5. Zakup zestawów komputerowych, graficznych, fotograficznych.
6. Zakup zestawu urządzeń do studio nagrań.
7. Zakup zestawu modułowych mebli na korytarz / poczekalnię.
8. Zakup zestawu prasowalnicy z funkcją prasowania pionowego.
9. Zestaw żaluzji i wertikali do 2 sal tanecznych, sali wystaw Studio Atelier, pracowni administracji, pracowni finansów, kostiumerni tańców latynoamerykańskich.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

2021-06-02 12:05 Opublikował: Administrator

Laureaci Regionalnego Konkursu Gwarowego Kurpiowski zew.

Prezentujemy nagrodzone gadki w Regionalnym Konkursie Gwarowym - Kurpiowski zew realizowanego w ramach zadania Okno na kulturę.

 

I nagroda:

- Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej

 

II nagroda:

- Bartosz Ksepka z Kuzi

- Kacper Konopka z Mątwicy

- Maria Cierpikowska z Łomży

 

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

2020-10-20 18:32 Opublikował: Administrator

Pogodny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny on line - folder laureatów

Pogodny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny on line - pokonkursowy folder prac laureatów.Załączniki

 1. Katalog
2020-10-12 17:23 Opublikował: Administrator

Protokół Ogólnopolskiego Pogodnego ogólnopolskiego konkursu plastycznego - on line

Protokół

Ogólnopolskiego Pogodnego konkursu plastycznego – on line


Jury w składzie:

Jarosław Cholewicki – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Ewa Skłodowska – art. plast. PLSP im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Gabriela Horosz – art. plast. wicedyrektor PLSP im. Wojciecha Kossaka w Łomży


po obejrzeniu 107 prac plastycznych postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

 


w kategorii szkoły podstawowe, klasy I-IV
Nagrody
– Julia Sadowska, Włocławek, kl. III, Wakacyjna wyprawa
– Natalia Stanek, Tuchola, kl. II, Na opak
– Miłosz Urban, Korycin, kl. II, Niedziela z rodziną

Wyróżnienia
– Amelia Muca, Tomaszów Lubelski, kl. II, Rodzinna wyprawa do parku
– Katarzyna Theus, Tuchola, kl. I, Wśród przyrody
– Zuzanna Rudzka, Biała Podlaska, kl. IV, Rowerowa wycieczka z babcią
– Julia Gac, Tuchola, kl. I, Co w trawie piszczy?

w kategorii szkoły podstawowe, klasy V-VIII
Nagrody
– Alicja Marczyk, Tychy, kl. VI, Odpoczynek na łące
– Justyna Kraśnicka, Kuźnica, kl. VII, Tęczowy spacer
– Mateusz Smyk, Nowe Stojło, kl. V, Bujanie w obłokach
– Andżelika Przeździecka, Supraśl, kl. VI, Pogodny świat Andżeliki

Wyróżnienia
– Izabela Kowejsza, Racewo, kl. VII, Beztroskie zabawy
– Sławomir Dubiło, Szuszalewo, kl. VII, Puszczanie latawca

w kategorii szkół ponadpodstawowych
Nagrody – Marcela Kiestrzyn, Witunia, kl. II, Pogodne spotkanie
– Joanna Krysiuk, Sokółka, kl. III, Mój pogodny świat

Na tym protokół zakończono.
Łomża, dn. 07.10.2020 r.

 

 

Ogólnopolski Pozytywny konkurs plastyczny on linerealizowany jest przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego w ramach zadania Okno na kulturę który odbywa się w ramach programu Kultura w sieci.

Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

2020-10-08 18:46 Opublikował: Administrator

Regionalny Konkurs Gwarowy Kurpiowski zew - wyniki

Konkurs organizowany był przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży- Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego w formie on-line, w ramach projektu Okno na kulturę, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura w sieci. W konkursie mogły wziąć osoby do 18 r.ż. pochodzące z terenów:

powiatu łomżyńskiego,
powiatu kolneńskiego,
powiatu zambrowskiego,
powiatu grajewskiego,
powiatu wysokomazowieckiego.

 

Protokół Regionalnego Konkursu Gwarowego Kurpiowski zew 2020

 

Jury w składzie:

Teresa Pardo - przewodnicząca, folklorystka, sp.ds. folkloru kurpiowskiego i gwary,

Michał Olchowik- członek jury, instruktor ds muzyki i folkloru ROK Łomża,

Agnieszka Brzóska - Wieczorek - członek jury, starszy instruktor ds poradnictwa kostiumowego i tańca ludowego ROK Łomża

 

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia

I nagroda:

- Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej

 

 

II nagroda:

- Bartosz Ksepka z Kuzi

- Kacper Konopka z Mątwicy

- Maria Cierpikowska z Łomży

 

Komisja dostrzega drobne błędy gwarowe, ale docenia zainteresowanie uczestników językiem kurpiowskim i zachęca organizatorów do dalszej pracy w tej dziedzinie. Gratuluje również uczestnikom i sugeruje dalsze zainteresowanie kulturą kurpiowską.

 

Łomża, dn. 28.09.2020 r.

 


 

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-02 14:32 Opublikował: Administrator

Warsztaty plastyczne - decoupage.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci.
W tej części przedstawiamy ciekawą technikę decoupage.


 

 

Warsztaty prowadzi - Justyna Kryszpin-Żmuda

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

 

2020-09-30 12:43 Opublikował: Administrator

Bioacoustic - koncert

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci.
W tej części prezentujemy koncert zespołu Bioacoustic.Zespół Bioacoustic wystąpił w składzie:
Michał Olchowik – akordeon
Mateusz Bakun – kontrabas
Marek Kunda – cajon

 


Okno na kulturę
, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

2020-09-30 12:43 Opublikował: Administrator

Warsztaty plastyczne - kalkografia.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci.
W tej części będzie to prezentacja ciekawej techniki graficznej - kalkografii.


 

Warsztaty prowadzi - Justyna Kryszpin-Żmuda

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

 

 

2020-09-30 12:43 Opublikował: Administrator

Warsztaty plastyczne - ceramika.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci.
W tej części będą to warsztaty z ceramiki.


 

Warsztaty prowadzi - Justyna Kryszpin-Żmuda

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

2020-09-29 19:17 Opublikował: Administrator

Warsztaty plastyczne. Papieroplastyka.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci.
W tej części przedstawiamy papieroplastykę.


Warsztaty prowadzi - Justyna Kryszpin-Żmuda

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

2020-09-29 19:11 Opublikował: Administrator

Grzegorz Sekmistrz - koncert

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci. Zapraszamy na kolejną prezentację wiedzy o folklorze.


Prezentujemy koncert Grzegorza Sekmistrza w ramach zadania Okno na kulturę.

Instrumenty klawiszowe, aranżacje - Grzegorz Sekmistrz.

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

2020-09-29 19:07 Opublikował: Administrator

Wiedza o folklorze. Stroje łowickie.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci. Zapraszamy na kolejną prezentację wiedzy o folklorze.
W tej części przedstawiamy stroje łowickie.


 

 

 

 

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

 

 

2020-09-29 17:57 Opublikował: Administrator

Skiela Kapela - koncert on line.

Prezentujemy koncert zespołu Skiela Kapela.

Skład zespołu:
Agnieszka Żemek-Pawczyńska – śpiew
Janusz Korsan – gitara basowa
Adam Mordasiewicz – perkusja
Grzegorz Sekmistrz – instrumenty klawiszowe, aranżacje.

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

2020-09-28 16:03 Opublikował: Administrator

Wiedza o folklorze. Stroje lubelskie - krzczonowski.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci. Zapraszamy na kolejną prezentację wiedzy o folklorze.
W tej części przedstawiamy stroje lubelskie - strój krzczonowski. 

 

 

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

 

2020-09-24 17:04 Opublikował: Administrator

Wiedza o folklorze - strój krakowski

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci. Zapraszamy na kolejną prezentację wiedzy o folklorze.
W tej części przedstawiamy stroje krakowskie.


 

 

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

2020-09-16 16:57 Opublikował: Administrator

II Letni Festiwal Piosenki Pozytywnej online - wyniki

Protokół
II Letniego Festiwalu Piosenki Pozytywnej on line 2020


Jury w składzie:

dr nauk wokalnych Jacek Szymański – tenor

Jarosław Cholewicki – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Grzegorz Sekmistrz – instr. do spraw muzyki ROK w Łomży

Michał Olchowik – instr. do spraw muzyki ROK w Łomży

 

po wysłuchaniu 91 wykonawców postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

w kategorii 7-12 lat
I Miejsce – Julia Stefanowska, Wrocław
II Miejsce – Oliwia Golańska, Zalasewo
III Miejsce – Natan Gryga, Brzeźnio

Wyróżnienia
– Aleksandra Sokołowska, Stawiski
– Szymon Bożek, Świdnik
– Ewelina Matejko, Międzyrzec Podlaski
– Anna Sobkowicz, Legnica

w kategorii 13-19 lat
I Miejsce – Julia Gąska, Rokietnica
II Miejsce – Wojciech Stefanowski, Wrocław
II Miejsce – Kacper Żmuda, Łomża
III Miejsce – Zuzanna Złotnicka, Bielawa

Wyróżnienia
– Maria Sawicka, Białystok
– Gabriela Borys, Gdynia
– Karolina Najdek, Bielawa
– Oliwia Moczydłowska, Zambrów

Na tym protokół zakończono.
Łomża, dn. 14.09.2020 r.

 

 

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego, 18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, e-mail: rok@4lomza.pl

 

 

II Letni Festiwal Piosenki Pozytywnej on line realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego jako część zadania Okno na kulturę który odbywa się w ramach programu Kultura w sieci.

Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

2020-09-14 10:28 Opublikował: Administrator

Podróż przez kurpie

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Okno na kulturę w ramach programu Kultura w sieci. Realizowane przez nas audycje zapoznają odbiorców z tradycyjnym kulturą ludową danego regionu. Tym razem zapraszamy do podróży po regionie kurpiowskim - Puszcza Zielona.

 

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.


Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

2020-09-01 13:52 Opublikował: Administrator

Ogólnopolski Pogodny konkurs plastyczny - on line

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Pogodnym konkursie plastycznym on line. Ogólnopolski Pogodny konkurs plastyczny on line skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres ośrodka do 18 września 2020 r. wypełnionej karty uczestnictwa/klauzuli RODO oraz pracy plastycznej.
Tematyka konkursu to pogodne, pozytywne, twórcze, wspólne spędzanie wolnego czasu, aktywności z rodziną, przyjaciółmi itp.
Zapraszamy!

 

Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę. Praca powinna być wykonana samodzielnie. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Wysłane prace nie podlegają zwrotowi. Nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej prace posłużą do wykonania folderu, który będzie opublikowany na stronie internetowej i mediach społecznościowych w formie elektronicznej.

 

Organizator:
1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, e-mail: rok@4lomza.pl

 

Format: A3 – dowolna płaska technika plastyczna.

Nagrody:
Jury składające się z plastyków i instruktorów przyzna nagrody*. Dyplomy wysyłamy wyłącznie mailowo w formacie pdf.
*Odbiór nagród w siedzibie organizatora. Istnieje możliwość wysyłki ,,za pobraniem'.


VII.
Kryteria oceny:
- trafności doboru tematu, zgodność pracy z hasłem ,,pogodny', estetyka wykonania pracy, oryginalności wykonania pracy.

1. Praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
2. Wyniki obrad Jury będą dostępne na stronie internetowej www.rok.4lomza.pl 28 września 2020.

Nadesłanie lub przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z prac na organizatora konkursu, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do upubliczniania na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez ROK Łomża. Przeniesienie praw wywiera skutek w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia danej pracy w Konkursie, co jest równoznaczne z akceptacją przeniesienia praw przez Organizatora Konkursu.


Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży jako organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania danymi osobowymi oraz wizerunkiem uczestników na potrzeby promocyjne w/w konkursu.


Udział w konkursie po zaakceptowaniu i wypełnieniu regulaminu i formularza RODO dostępnego na stronie.

 

Ogólnopolski Pozytywny konkurs plastyczny on linerealizowany jest przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego jako część zadania Okno na kulturę który odbywa się w ramach programu Kultura w sieci.

Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

Załączniki

 1. Regulamin, karta zgłoszenia i metryczka
2020-08-01 20:00 Opublikował: Administrator

II Letni Festiwal Piosenki Pozytywnej - on line.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w II Letnim Festiwalu Piosenki Pozytywnej - on line. Festiwal Piosenki Pozytywnej jest przeznaczony dla wszystkich osób kochających muzykę i śpiew, które mają ochotę w radosny sposób podzielić się pozytywną energią.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie online za pomocą strony internetowej https://www.transfernow.net/pl/ lub strony www.wetransfer.com na adres rok@4lomza.pl do 24 sierpnia 2020 r. wypełnionej karty uczestnictwa/klauzuli RODO oraz nagrania w formacie wyłącznie audiowizualnym mp4 (film można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy o dobrą jakość nagrania). Nagranie nie może być obrabiane (przerabiane dźwiękowo i obrazowo, montowane studyjnie). Piosenka nagrana w warunkach domowych, w dowolnym języku, cover lub utwór własny ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego jej przekazu w treści i formie. Festiwal Zapraszamy!

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

 

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego, 18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, e-mail: rok@4lomza.pl

 

 

II Letni Festiwal Piosenki Pozytywnej on line realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego jako część zadania Okno na kulturę który odbywa się w ramach programu Kultura w sieci.

Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

Załączniki

 1. Regulamin konkursu
2020-07-23 15:06 Opublikował: Administrator

Regionalny Konkurs Gwarowy - Kurpiowski zew

W naszym konkursie może wziąć udział każdy niepełnoletni fan kultury kurpiowskiej z terenu regionu łomżyńskiego, tzn. z obszaru byłego województwa łomżyńskiego:
z powiatu łomżyńskiego,
z powiatu kolneńskiego,
z powiatu zambrowskiego,
z powiatu grajewskiego,
z powiatu wysokomazowieckiego.

 

Wystarczy przesłać do nas nagranie z obrazem i dźwiękiem jak recytujecie gwarowy tekst. My to ocenimy i przyznamy nagrody dla najlepszych. Szczegóły w regulaminie. Na zgłoszenia czekamy do dnia 22.09.2020 r. W październiku 2020 r. ogłosimy listę zwycięzców. Najlepsze wykonania zaprezentujemy na naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych FB (m.in. Folklor&art ROK Łomża). Laureaci otrzymają nagrody.

Regulamin:

I. Organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

adres: 18-400 Łomża, Małachowskiego 4, tel. (86) 2190200, (86) 2158266

e-mail: roklomza@4lomza.pl

www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl

Współpraca:

- Starostwo Powiatowe w Łomży,

- Fundacja Sztuk i Dialogu

II. Terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń mailowych: do 22 września 2020 r.

Wyniki jury i zamieszczenie nagrań na stronie i FB: październik 2020 r.

III. Warunki uczestnictwa:

Nasz On line-owy konkurs gwarowy "Kurpiowski zew" organizowany jest w formie elektronicznej. Oznacza to, że zgłoszenia do konkursu, komunikacja ws konkursu, cały proces regulaminowy odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

1. Zgłoszenie do konkursu wymaga:

- karty zgłoszenia

- oświadczenia

Wszystkie powyższe stanowią załącznik do regulaminu konkursu.

Zgłoszenia wypełnione, podpisane i sfotografowane lub skanowane, należy przesłać wraz z plikiem filmowym na e - mail organizatora: roklomza@4lomza.pl w nieprzekraczalnym terminie regulaminowym.

Należy również wraz ze zgłoszeniem przesłać recytowany w gwarze tekst.

2. Kto może wziąć udział w konkursie?:

W konkursie mogą wziąć osoby niepełnoletnie, w wieku od 6 do 18 lat, które samodzielnie zaprezentują tekst w gwarze kurpiowskiej i pochodzą z terenu byłego województwa łomżyńskiego, tzn.:

- z powiatu łomżyńskiego,

- z powiatu kolneńskiego,

- z powiatu zambrowskiego,

- z powiatu grajewskiego,

- z powiatu wysokomazowieckiego.

3. Wymagania dot. nagrań filmowych tekstów gwarowych:

- każdy uczestnik ma samodzielnie wyrecytować tekst gwarowy (tzn.nagrany film ma przedstawiać wykonawcę podczas recytowania tekstu. Można nagrywać np. telefonem komórkowym, prosimy jedynie o dobrą jakość nagrania – w wyższej rozdzielczości, proponowany przez nas to minimum 1200x1024);

- długość tekstu gwarowego: nie krótszy niż 5 minut, nie dłuższy niż 7 minut

- dozwolone pliki: mp 4

IV. Ocena:

- nadesłane filmiki oceniać bedzie komisja powołana przez organizatora,

- decyzja komisji jest ostateczna,

- ocenie podlegać będzie dobór repertuaru do wieku uczestnika, zgodność  wykonania z autentyczną gwarą (tereny Kurpi Zielonych), mile widziane nagrania w strojach zbliżonych do autentycznych, oceniana będzie także intonacja, aktorstwo i ogólny wyraz artystyczny.

 

V. Nagrody:

Jury przewiduje przyznać od 3 do 6 nagród głównych. Na laureatów czekać będą również  nagrody rzeczowe.

Najlepsze wykonania zaprezentujemy na naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych FB ( m.in. Folklor&art ROK Łomża).

 


Regionalny Konkurs Gwarowy Kurpiowski zew realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego w ramach programu Kultura w sieci.

Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

 

 

Załączniki

 1. Karta zgłoszenia
2020-07-07 14:38 Opublikował: Administrator

Okno na kulturę

Okno na kulturę, to cykl działań mających na celu zwiększenie dostępności i udziału w kulturze za pomocą nowoczesnych, internetowych środków komunikacji. Przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców; dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Na zadanie złożą się zarówno segmenty aktywizujące, angażujące bezpośrednio odbiorów, m.in. konkurs wokalny, plastyczny, gwarowy oraz mające charakter edukacyjny warsztaty, audycje i koncerty ukazujące działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

Zadanie realizowane od czerwca do października 2020 roku składa się z kilku działań:
1. Letni Festiwal Piosenki Pozytywnej on line part. 2. Dla osób, które mają ochotę w radosny sposób podzielić się pozytywną energią.
2. Koncerty on-line z kameralnej sceny ROK. Na zadanie złożą się koncerty autorskie wokalne, wokalno-instrumentalne oraz akordeonowe w wykonaniu instruktorów ROK w Łomży.
3. Pogodny Konkurs plastyczny on line i prezentacja technik plastycznych. Konkurs przeznaczony dla osób w wieku 7-19 lat. Prezentacje technik plastycznych.
4. Konkurs gwarowy – kurpiowski zew on line. Konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu terenu regionu łomżyńskiego.
5. Prezentacje wiedzy o folklorze z wykorzystaniem kostiumów (on- line), dla wybranych regionów Polski. Zainteresowanie odbiorców szeroko pojętą tradycją i folklorem polskim.

Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

Współpraca:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

 

Fundacja Sztuk i Dialogu

 

 

 

2020-07-05 16:54 Opublikował: Administrator

Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – podsumowanie projektu.

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego w bieżącym roku realizował zadanie pn. Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie polegało na modernizacji infrastruktury i wprowadzeniu nowoczesnych standardów działalności i oferty ROK w Łomży.

1. Zakup wyposażenia sali baletowej - I piętro. Zakup klimatyzatora i zestawu nagłośnienia do sali baletowej (pierwsze piętro). Zakup sprzętu podwyższył standard pracy tancerzy i instruktorów KTT AKAT oraz ZPiT Łomża.

2. Zakup wyposażenia sali koncertowej – parter. Zakup zestawu wytwornic mgły, zestawu świetlnych głów scenicznych, zestawu reflektorów scenicznych, zakup zestawu nagłośnienia sali, zestawu podestu tanecznego, projektora multimedialnego unowocześnił bazę techniczną, pozwolił prowadzić imprezy ośrodka (przeglądy, konkursy, festiwale), zajęcia stałe zespołów (ZPiT Łomża, KTT AKAT, Dziecięce Studio Tańca, Grupa taneczna - Tacy sami), unowocześnił salę, zapewnił bezpieczeństwo pracy z dziećmi i młodzieżą.

3. Zakup wyposażenia studia nagrań. Zakup zestawu mebli, zestawu pianina mobilnego, mikrofonu nagraniowego, zestawu krótkofalówek, zestawu przenośnych odtwarzaczy muzyki, zestawu przenośnych głośników multimedialnych, służy rejestracji nagrań, ułatwia organizację i prowadzenie i nagłośnienie imprez, zajęć stałych i imprez organizowanych przez ROK Łomża oraz organizowanych przez inne podmioty współpracujące z ośrodkiem.

4. Zakup wyposażenia pracowni administracji. Zakup zestawu mebli, zestawów komputerowych, dysku zewnętrznego, ksero oraz drukarki sieciowej poprawił funkcjonowanie pracowni administracyjnej i dostosował ją do stale zmieniających się standardów.

5. Zakup wyposażenia pracowni graficznej. Zakup zestawu fotograficznego, dysku zewnętrznego, zakup zestawu tła i świateł fotograficznych przyczynił się do poprawy archiwizowania i dokumentowania działalności ośrodka, dokumentowania koncertów, imprez, wydarzeń związanych z działalnością grup artystycznych istniejących przy ośrodku. Unowocześnił posiadane wyposażenie o nowe zmieniające się standardy techniczne.

6. Zakup wyposażenia pracowni technicznej. Zakup zestawu mebli, maszyny czyszczącej, odkurzacza przemysłowego poprawiło funkcjonowanie pracowni i dostosowanie jej działalności wobec stale zmieniających się standardów, przyczyniło się do ułatwienia bardzo ciężkiej, odpowiedzialnej fizycznej pracy - sprzątania dużego budynku ośrodka.

7. Zakup wyposażenia pracowni dozorcy/portiera. Zakup zestawu mebli poprawił funkcjonowanie pracowni.


Koszty projektu ogółem to 153.000 zł, z czego 122.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny został zabezpieczony m.in. ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

2019-12-27 14:15 Opublikował: Administrator

Finał i podsumowanie zadania - Wkręcamy w kulturę

18 listopada 2019 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich odbył się koncert Ścieżkami kultury, który był finałem i podsumowaniem zadania Wkręcamy w kulturę dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Barwne, wokalno-taneczne widowisko przedstawiało narodową kulturę i historię, w nowej, specjalnej oprawie na miarę XXI wieku. Program koncertu inspirowany narodowymi i regionalnymi pieśniami, tańcami, strojami, które są prawdziwymi arcydziełami sztuki ludowej zobaczyliśmy w dwóch odsłonach: tradycyjnej, pielęgnowanej przez naszych dziadków i ojców i współczesnej formie, przystępnej dla międzypokoleniowych uczestników. Nowe odsłony, często zaskakujące aranżacje znanych ludowych pieśni przygotował ceniony muzyk Grzegorz Sekmistrz. Uczestnicy zadania wspomagani przez tancerzy i wokalistów Zespołu Pieśni i Tańca Łomża, Studia Wokalnego ROK i Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT zaprezentowali przepiękny koncert doceniony przez licznie zgromadzoną publiczność.

Przygotowania do finału prowadzone były już od czerwca. Przez kilka miesięcy w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży odbywał się cykl warsztatów artystycznych, tanecznych i wokalnych, których głównym założeniem była integracja, wkręcenie w kulturę osób z różnych środowisk. W warsztatach brały udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe i niepełnosprawne, a tematyką były pieśni i tańce bezpośrednio nawiązujące do narodowej i regionalnej tradycji, jak również współczesne formy taneczne i muzyczne.

W ramach zadania odbyły się warsztaty tańca klasycznego i narodowego poprowadzone przez pedagoga i choreografa Zespołu Pieśni i Tańca Kuźnia Artystyczna w Wilanowie, na co dzień zatrudnionego w Zespole Pieśni i Tańca UW Warszawianka Piotra Skawskiego. Taniec współczesny poprowadziła trenerka Magdalena Pardo Baczewska, która przygotowała energetyczny układ choreograficzny z zapałem i wielką radością ćwiczony przez uczestników warsztatów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wokalne z Mariką Martą Kosakowską - wokalistką muzyki rozrywkowej, prezenterką telewizyjną chociażby takiego programu jak The Voice of Poland. Wartościowe warsztaty poprowadziła Paulina Grochowska Stekla, wokalistka, aktorka, trener wokalny, absolwentka Studium Wokalno - Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni i Akademii Muzycznej w Gdańsku - jazz i muzyka estradowa, która udzieliła szeregu wskazówek związanych z rozwojem wokalnym. Podczas warsztatów z Agnieszką Żemek Pawczyńską uczestnicy zadania poznali zarówno tradycyjne, narodowe i regionalne pieśni, jak również w wersji folk, którą prezentuje artystka, będąc członkiem znanej kapeli Skiela Kapela.

Organizatorzy zadania oprócz szeregu działań umożliwiających aktywne uczestnictwo w zajęciach tanecznych i wokalnych zadbali też o integrację różnych środowisk, grup społecznych i pokoleń. W sierpniu, w Centrum Wypoczynkowo - Rekreacyjnego Proserwy koło Augustowa odbyło się kilkudniowe zgrupowanie mające na celu interdyscyplinarną pracę oraz możliwość aktywnego zintegrowania grupy. Doskonałą okazją do integracji był też wyjazd na spektakl muzyczny Aida do Teatru Roma w Warszawie. Uczestnicy zadania mogli obcować z kulturą na najwyższym poziomie, co przyczyniło się do bardziej świadomego współtworzenia kultury.

Zadanie Wkręcamy w kulturę było mostem międzypokoleniowym, które zarówno w pośredni jak i bezpośredni sposób łączyło osoby reprezentujące nie tylko różny wiek, ale także różne grupy społeczne, status materialny czy niepełnosprawność. Było to zadanie kompleksowe, nowoczesne, zakładające przede wszystkim możliwość aktywnego w nim uczestnictwa.

Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.
Współpraca:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Zadanie realizowane w ramach programu Kultura dostępna
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 

 

2019-11-21 11:31 Opublikował: Administrator

Ścieżkami kultury - zaproszenie na koncert podsumowujący zadanie - Wkręcamy w kulturę

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza na koncert Ścieżkami kultury, finał i podsumowanie zadania Wkręcamy w kulturę dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przez kilka miesięcy uczestnicy zadania brali udział w warsztatach tanecznych i wokalnych, uczestniczyli w zgrupowaniu w Serwach, a także mieli okazję zobaczyć spektakl muzyczny Aida w Teatrze Roma w Warszawie. Podczas koncertu zaprezentują tradycyjne i nowoczesne aranżacje pieśni i tańców różnych regionów Polski. Uczestnicy zadania wspólnie wystąpią z tancerzami i wokalistami Studia Wokalnego ROK, Zespołu Pieśni i Tańca Łomża: grupy dziecięcej i grupy młodzieżowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych, zespołu Tacy Sami i Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT z Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

18 listopada 2019 roku godz. 11.00.
Sala widowiskowa Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich godz. 11.00. Wstęp wolny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-11-10 11:03 Opublikował: Administrator

Wkręcamy w kulturę - wizyta w teatrze ROMA

Uczestnicy zadania Wkręcamy w kulturę mieli okazję obcować z kulturą na najwyższym poziomie. Przepiękny spektakl Aida, którego premiera odbyła się 26 października 2019, z muzyką Eltona Johna zachwycił wszystkich, był również doskonałą lekcją wyrazu i obycia scenicznego. Aktorzy, wokaliści i tancerze teatru muzycznego ROMA zostali bardzo entuzjastycznie przyjęci przez naszą grupę, udało się nam zrobić zdjęcie z odtwórczynią jednej z głównych ról.

 

Dzięki udziałowi w zadaniu Wkręcamy w kulturę w ramach programu Kultura Dostępna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uczestnicy mogli podziwiać spektakl bezpłatnie.


Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

Współpraca:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży


Zadanie realizowane w ramach programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-11-02 14:44 Opublikował: Administrator

Wkręcamy w kulturę - warsztaty wokalne z Pauliną Grochowską

Wartościowe warsztaty poprowadziła Paulina Grochowska-Stekla, wokalistka, aktorka, trener wokalny, absolwentka Studium Wokalno - Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni i Akademii Muzycznej w Gdańsku - jazz i muzyka estradowa. Ponad trzydziestoosobowa grupa dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych miała okazję bezpłatnie skorzystać z cennych wskazówek i rad związanych z rozwojem wokalnym.
Warsztaty odbyły się 26 października 2020 roku w ramach zadania Wkręcamy w kulturę programu Kultura Dostępna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

Współpraca:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży


Zadanie realizowane w ramach programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-10-28 14:54 Opublikował: Administrator

Wkręcamy w kulturę - warsztatowo

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży od maja bierze udział w zadaniu Wkręcamy w Kulturę. To szereg działań na rzecz dzieci, młodzieży osób dorosłych, czy osób z dysfunkcjami. Wakacyjne zgrupowanie w Serwach rozpoczęły procedurę wkręcania w kulturę. Jednak ostatnie dwa miesiące to intensywna warsztatowa praca nad głosem, ruchem i tworzeniem programu artystycznego. W siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy ulicy Małachowskiego 4 zaproszeni goście, artyści, zawodowi tancerze dzielili się swoją wiedzą z uczestnikami zadania.

 

Piotr Skawski – wieloletni tancerz, choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Warszawianka przybliżał tajniki technik tanecznych oraz kroków tańców wybranych regionów.

Gościem specjalnym - prowadzącym warsztaty wokalne była Marika Marta Kosakowska - wokalistka muzyki rozrywkowej, prezenterka telewizyjna chociażby takiego programu jak The Voice of Poland. Na spotkanie z Martą Kosakowską przybyła liczna grupa fanów, ale przede wszystkim osób pragnących zgłębić wiedzę związaną z rozwojem wokalnym. Marika podzieliła się swoimi spostrzeżeniami z występów scenicznych, wskazała kilka patentów i sposobów radzenia sobie ze stresem. Wysłuchując indywidualnie uczestników dawała wskazówki i dopasowywała ćwiczenia.

Wkręcanie w kulturę musi być wielobarwne i różnorodne. Dlatego organizatorzy pokusili się też o warsztat tańca współczesnego. Magdalena Pardo – Baczewska, instruktor, trener tańca sportowego Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT żywiołowością, temperamentem i charyzmą, porwała beneficjentów i opracowała układ taneczny dla wszystkich osób przybyłych na to taneczne spotkanie.

Przed organizatorami jeszcze kilka zadań min. wyjazd do teatru muzycznego ROMA czy finałowy koncert z udziałem osób biorących udział w warsztatach stacjonarnych w ROK Łomża, na który serdecznie zapraszamy już w listopadzie. Szczegóły wkrótce.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-10-23 20:01 Opublikował: Administrator

Wkręcamy w kulturę - warsztaty taneczne z choreografem Piotrem Skawskim

Wkręcamy w kulturę to zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży w ramach programu Kultura Dostępna. Ponad 30 osób udało się wkręcić w warsztaty taneczne poprowadzone przez instruktora tańca ludowego Piotra Skawskiego. Pan Piotr to również pedagog i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Kuźnia Artystyczna w Wilanowie, na co dzień zatrudniony w Zespole Pieśni i Tańca UW Warszawianka, współrealizator wielu wydawnictw kulturotwórczych i współorganizator wielkich produkcji scenicznych.

4 października w sali baletowej ROKu adepci tańca, amatorzy, osoby niepełnosprawne, dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję uczestniczyć w profesjonalnej rozgrzewce, a także poznać techniki tańca klasycznego i narodowego na wspólnych zajęciach tanecznych. Warsztaty były wprowadzeniem w świat tańca i muzyki, zachętą na ciekawą edukację i rozwijanie tanecznej pasji, która zapewni wszechstronny rozwój.
W ramach zadania zapraszamy też na warsztaty wokalne, które już 18 października 2019 odbędą się w naszym ośrodku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-10-08 13:49 Opublikował: Administrator

Marika - zaproszenie na warsztaty wokalne

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na warsztaty wokalne z Mariką – Martą Kosakowską. Warsztaty odbędą się 18.10.2019 roku, o godzinie 17.00 w sali nr 4, ul. Małachowskiego 4 w Łomży.
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy – informacje: ROK Łomża, tel. 86 219 01 11, 219 02 00, rok@4lomza.pl

 

Marika – Marta Kosakowska
Drogę artystyczną rozpoczęła w 2002 roku zajmując się muzykę z pogranicza reggae i soulu.
W swoim dorobku ma 5 albumów, nominację do Fryderyków i SuperJedynek, pracowała też w radiu i telewizji (m.in. jako prowadząca program Voice of Poland).

Marika występowała na największych polskich i zagranicznych festiwalach – zagrała koncerty m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, w Indiach, Szanghaju i Ankarze. Dzieliła scenę
ze światowymi gwiazdami – m.in. Erykah Badu, Macy Gray.

Jej ostatni album Marta Kosakowska to nowy rozdział w karierze artystki, związany
ze zmianą stylistyki na elektroniczny pop. W roli gości wystąpili m.in. Xxanaxx, Skubas, Buslav i Grubson. Singlowy utwór A jeśli to ja znalazł się na Liście Przebojów Trójki.

Występ na żywo łączy osobiste teksty z intensywnym brzmieniem muzyki elektronicznej
i angażującą oprawą wizualną.

www.formusic.pl/marika
www.facebook.com/MarikaOfficial

Warsztaty wokalne realizowane są w ramach zadania Wkręcamy w kulturę w ramach programu Kultura dostępna
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-10-08 10:10 Opublikował: Administrator

Wkręcamy w kulturę - warsztaty tańca współczesnego

Pani Magdalena Pardo-Baczewska poprowadziła warsztaty taneczne z uczestnikami zadania Wkręcamy w kulturę realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży w ramach programu Kultura Dostępna. Zajęcia taneczne były czasem spotkania kilku pokoleń, dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a także niepełnosprawnych, przez co była to doskonała okazja do integracji, nawiązania nowych znajomości i oczywiście dobrej zabawy. Adepci tańca odrywali energetyczną muzykę i uczyli się wspólnego układu choreograficznego, specjalnie przygotowanego przez instruktorkę. Trenerka i prowadząca warsztaty była otwarta i kreatywna, swoimi metodami zachęcała do pracy nad świadomością swojego ciała, poszukiwania nowych form ekspresji, odnalezienia przyjemności i rozluźnienia, przy jednoczesnej dynamice ruchu.

Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

Współpraca:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Zadanie realizowane w ramach programu Kultura dostępna
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-09-24 12:19 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 3

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę i montaż klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

 

Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

2019-09-24 11:01 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 3 – klimatyzator

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy klimatyzator (rok produkcji 2019) o parametrach wskazanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy, montażu, uruchomienia oraz serwisowania w okresie gwarancji klimatyzatora:

a) klimatyzator
- moc 15 kW lub więcej
- montaż klimatyzatora przez wykwalifikowany personel w uzgodnieniu z zamawiającym
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji chłodniczej oraz sterowniczej
- dostarczenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego
- zdalne sterowanie parametrami za pomocą pilota
- wykonanie zleconych robót potwierdzonych protokołem odbioru
- wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty tj. kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz udzieli zamawiającemu niezbędnego instruktarzu obsługi zainstalowanego klimatyzatora
- wymagana gwarancja – min. 36 miesięcy

IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i dacie podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 19 września 2019 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Pytania i odpowiedzi:

Proszę o doprecyzowywanie wymagań:
1) Czy chodzi o klimatyzator kasetonowy, w systemie multisplit (3 jednostki wewnętrzne + 1 jednostka zewnętrzna), czy w systemie pojedynczym (3 klimatyzatory wewnętrzne i 3 zewnętrzne)?
2) Czy prąd jest dostarczający przez Zamawiającego, czy jest wymagane doprowadzenie prądu przez Wykonawcę (gdzie nastąpi wpięcie)?
3) Sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego, czy za pomocą sterownika/pilota przewodowego (naściennego)?
4) Proszę o wskazanie miejsca jednostek zewnętrznych.

Odpowiedzi:
Ad.1. Chodzi o klimatyzator kasetonowy, 1 jednostka wewnętrzna + 1 jednostka zewnętrzna.
Ad. 2. Wymagane jest doprowadzenie prądu przez wykonawcę. Źródło prądu znajduje się na parterze piętro niżej, odległość ok.35m.
Ad.3. Sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego.
Ad.4. W 2017 roku zamontowany został klimatyzator w sali tanecznej piętro niżej. Jednostkę zewnętrzną należy umieść nad tą montowaną wcześniej. Jednostka wewnętrzna - centrum stropu, odległość od jednostki zewnętrznej ok. 18 m.

 

 

Załączniki

 1. Pobierz załącznik
2019-09-11 14:29 Opublikował: Administrator

Dotyczny zapytania ofertowego nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zapytanie ofertowe nr 2 - na udzielenie zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Zamawiający unieważnia postępowanie - zapytanie ofertowe nr 2, z dnia 27.08.2019 r. na udzielenie zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, bez podania przyczyny.

Jarosław Cholewicki
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Kultury
w Łomży

2019-09-10 15:37 Opublikował: Administrator

Zapraszamy na warsztaty taneczne i wokalne

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dzieci, młodzież, osoby dorosłe i niepełnosprawne na cykl warsztatów tanecznych i wokalnych ze specjalistami w swoich dziedzinach. Warsztaty realizowane są w ramach zadania Wkręcamy w kulturę w ramach programu Kultura dostępna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Harmonogram warsztatów:
- 21 września 2019 r. - warsztaty tańca współczesnego z Magdaleną Pardo-Baczewską – instruktorem tańca, trenerem Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT.
- 24 września 2019 r. - wokalne warsztaty muzyki folkowej z Agnieszką Żemek Pawczyńską, wokalistką zespołu Skiela Kapela, instruktorem i trenerem wokalnym.
- 04 października 2019 r. -warsztaty tańca klasycznego i narodowego z choreografem Piotrem Skawskim - pedagogiem i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca Kuźnia Artystyczna w Wilanowie, na co dzień zatrudnionym w Zespole Pieśni i Tańca UW Warszawianka.
- 18 października 2019 r. - wokalne warsztaty muzyki rozrywkowej z Mariką Martą Kosakowską - wokalistką muzyki rozrywkowej, prezenterką telewizyjną chociażby takiego programu jak The Voice of Poland.
- 26 października 2019 r. - wokalne warsztaty z Pauliną Grochowską, wokalistką, aktorką, trenerem wokalnym, absolwentką Studium Wokalno - Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni i Akademii Muzycznej w Gdańsku - jazz i muzyka estradowa.

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy i szczegółowe informacje: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego, ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00, rok@4lomza.pl, www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl

Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

Współpraca:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży


Zadanie realizowane w ramach programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

2019-09-02 11:43 Opublikował: Administrator

Wkręcamy w kulturę

Obcowanie z kulturą wcale nie musi być nudne. O tym mieli okazję przekonać się uczestnicy zadania Wkręcamy w kulturę, dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne.
Pierwszym wkrętem inicjatorów działania był udział w kilkudniowym zgrupowaniu mającym na celu interdyscyplinarną pracę oraz możliwość aktywnego zintegrowania się. Doskonały klimat, pogoda i malownicze tereny Centrum Wypoczynkowo - Rekreacyjnego Proserwy koło Augustowa sprzyjały intensywnemu i twórczemu działaniu.

 


Uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w warsztacie śpiewu, tańca i plastyki. Dzieci i młodzież pozytywnie zaskoczyły kadrę swoją kreatywnością, żywiołowością, energią i empatią.

Zgrupowanie było doskonałym wprowadzeniem do dalszych działań, które czekają na uczestników zadania w najbliższym czasie. Przed nami jeszcze kilka wkrętów: warsztaty artystyczne w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży z zaproszonymi gośćmi, specjalistami w dziedzinach wokalnych i tanecznych, integracyjny wyjazd do teatru i finałowy koncert, który będzie podsumowaniem wszystkich działań.

 

Zadanie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 


Zadanie realizowane w ramach programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zadanie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2019-08-30 12:13 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 1

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż mobilnego podestu scenicznego, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 


Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2019-08-29 08:38 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 2 – klimatyzator

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu klimatyzatora do sali baletowej na I piętrze ROK Łomża, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy klimatyzator (rok produkcji 2019) o parametrach wskazanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy, montażu, uruchomienia oraz serwisowania w okresie gwarancji klimatyzatora:

a) klimatyzator
- moc 10-12 kW
- montaż klimatyzatora przez wykwalifikowany personel w uzgodnieniu z zamawiającym
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji chłodniczej oraz sterowniczej
- dostarczenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego
- zdalne sterowanie parametrami za pomocą pilota
- wykonanie zleconych robót potwierdzonych protokołem odbioru
- wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty tj. kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz udzieli zamawiającemu niezbędnego instruktarzu obsługi zainstalowanego klimatyzatora
- wymagana gwarancja – min. 36 miesięcy

IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i dacie podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 10 września 2019 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Załączniki

 1. Formularz oferty
2019-08-27 15:00 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 1 - podest sceniczny

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, dostawy i montażu mobilnego podestu scenicznego, w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 


I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy, aluminiowy podest scenicznego (rok produkcji 2019) o parametrach wskazanych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia w ramach projektu: Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Specyfikacja mobilnego aluminiowego podest scenicznego wg załączonego schematu

1. Podest sceniczny:
- płyta antypoślizgowa, 100x200cm, 15 szt.
- płyta antypoślizgowa, 70x200cm, 1 szt.
- płyta antypoślizgowa, 50x170cm, 1 szt.
- płyta antypoślizgowa, 30x150cm, 1 szt.
- płyta antypoślizgowa, stopnie, 4 szt.

2. Nogi o stałej długości:
- komplet 4 sztuki, 14,6 cm, 2 szt.
- komplet 4 sztuki, 29,2 cm, 2 szt.
- komplet 4 sztuki, 44 cm, 18 szt.
3. Podwójne klamry łączące, 60 x 60 mm, 22 szt.

4. Akcesoria:
- osłona drewniana, wysokość 40 cm, 14 szt.
- szybkozłączka, 40 szt.
- klucz do szybkozłaczek, 2 szt.
- oferent zobowiązany jest do organizacji 1-dniowej sesji szkoleniowej w zakresie obsługi urządzenia.


IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Załączniki

 1. Formularz oferty
 2. Szkic podestu
2019-08-07 09:33 Opublikował: Administrator

Wkręcamy w kulturę

Wkręcamy w kulturę to międzypokoleniowe zadanie, którego głównym celem jest integracja i zaangażowanie środowisk osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej w działalność kulturalną oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty opartej na naszej tradycji.
Nasze zadanie to działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym w formie warsztatów i wydarzeń kulturalnych, inspiruje się pieśniami, tańcami bezpośrednio nawiązującymi do narodowej i regionalnej tradycji kulturalnej, a także współczesnymi formami tanecznymi i muzycznymi.

 

Zadanie realizowane od maja do grudnia 2019 roku składa się z kilku działań:
- pięciodniowe artystyczne zgrupowanie wyjazdowe w okresie letnim, integrujące środowisko osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
- warsztaty artystyczne w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży ze specjalistami w danej dziedzinie: wokalne warsztaty jazzowe, rozrywkowe i folkowe, taneczne warsztaty narodowe i współczesne,
- integracyjny wyjazd uczestników do teatru,
- Ścieżkami kultury finałowy koncert uczestników.
Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego.

Współpraca:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Fundacja Sztuk i Dialogu
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży


Zadanie realizowane w ramach programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2019-06-25 12:08 Opublikował: Administrator

Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie
pn. Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

jest to zadanie, które Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomzyńskiego realizuje dzięki pozyskanym środkom

finansowym w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie polega na modernizacji infrastruktury

i wprowadzeniu nowoczesnych standardów działalności i oferty ROK w Łomży.

1. Zakup wyposażenia sali baletowej - I piętro.

2. Zakup wyposażenia sali koncertowej - parter.

3. Zakup wyposażenia studia nagrań.

4. Zakup wyposażenia pracowni administracji.

5. Zakup wyposażenia pracowni graficznej.

6. Zakup wyposażenia pracowni technicznej.

7. Zakup wyposażenia pracowni dozorcy/portiera.


Zadanie Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

2019-06-16 14:26 Opublikował: Administrator

Modernizacja infrastruktury i wyposażenia ROK w Łomży - podsumowanie projektu

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego w br. realizował zadanie pn. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Zadanie realizowane było dzięki dofinansowaniu zadań w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz współfinansowane ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zadanie polegało na następujących działaniach.
1. Zakupiono zestaw mebli do pracowni kostiumologicznej tańców latynoamerykańskich i standardowych, który zapewnienia bezpieczeństwo przechowywania strojów estradowych grup artystycznych działających przy ośrodku.

2. Zakupiono zestaw wyposażenia studia nagrań i nagłośnienia imprez (zakup zestawu audio, scenicznego i komputerowego). Zakupione zestawy służą do rejestracji nagrań, obróbki audio i obsługi imprez organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz imprez organizowanych przez inne podmioty współpracujące z ośrodkiem.

3. Zakupiono wyposażenie biurowe pracowni finansów i księgowości (zestaw mebli), który zapewnia jej poprawne funkcjonowanie i dostosowanie jej działalności wobec stale zmieniających się standardów.

4. Zakupiono zestaw mebli do pracowni plastycznej. Zakupione meble służą do przechowywania materiałów i prac plastycznych, umożliwiają ergonomiczne dysponowanie małą przestrzenią pracowni, zmodernizowały stare umeblowanie, poprawiły bezpieczeństwo i jakość pracy w pracowni.

5. Zakupiono zestaw piec garncarski i oprzyrządowaniem, które rozszerzyły ofertę edukacyjną ośrodka o ciekawą formę plastyczną. Zestaw umożliwia wykonywanie i utrwalanie prac ceramicznych.

6. Zakupiono zestaw stolików i krzeseł do celów koncertowych. Zakup poprawił strukturę
organizacyjną i ofertę koncertową ośrodka. Zakupiony zestaw jest używany w czasie koncertów i imprez ośrodka.

7. Zakupiono wewnętrzny i zewnętrzny systemu ekspozycji (zestaw ram plakatowych, gablot, szyn galeryjnych). Zestaw umożliwia organizowanie wystaw wewnątrz i na zewnątrz ośrodka. Umożliwia ergonomiczne zarządzanie przestrzenią ośrodka.

Dzięki projektowi ośrodek został wzbogacony o nowoczesne wyposażenie służące realizacji zadań statutowych. Dzięki niemu rozszerzono i podniesiono jakość oferty statutowej, poprawiono standard działalności, polepszono bazę techniczno-lokalową potrzebną do prowadzenia zajęć i szkoleń, unowocześniono ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprawiono stan infrastruktury kultury, atrakcyjność oferty kulturalnej oraz stworzono warunki do rozwijania aktywnej twórczości.

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

2018-12-18 17:20 Opublikował: Administrator

Tacy sami w kulturze - koncert finałowy

9 listopada 2018 roku uczestnicy zadania „Tacy sami w kulturze” dostarczyli wielu wzruszeń prezentując w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich taneczno-wokalną opowieść patriotyczną. Finał i jednocześnie podsumowanie projektu to dwuczęściowe widowisko, w pierwszej części wielu emocji i wzruszeń dostarczyły utwory z okresów, które w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Druga część koncertu należała do polskiej przedwojennej rewii i kabaretu, pokazano ponadczasowy urok piosenek sceny i ekranu dwudziestolecia międzywojennego, zachowując styl tych melodii. Całość spektaklu uatrakcyjniły barwne kostiumy, scenki aktorskie czy układy choreograficzne przygotowane przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe i niepełnosprawne.

 

W ten sposób uczestnicy zadania chcieli uczcić 100 lecie Wolnej Polski, a wszystko odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu Kultura Dostępna.

Głównym celem realizowanego zadania była jednak integracja środowisk osób niepełnosprawnych i w pełni zdrowych, dlatego uczestnicy projektu brali już udział w letnim zgrupowaniu artystycznym i warsztatach wokalnych przeprowadzonych przez wybitnego tenora, doktora sztuki wokalnej, Jacka Szymańskiego, a także w trzymiesięcznych warsztatach tanecznych i wokalnych odbywających się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. Ciekawym, pouczającym i integracyjnym wydarzeniem projektu była wycieczka do Warszawy, której głównymi punktami były Centrum Nauki Kopernik, Planetarium Niebo Kopernika i Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

2018-11-10 13:26 Opublikował: Administrator

Tacy sami w kulturze - dla Niepodległej

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na taneczno-wokalną opowieść patriotyczną „Tacy sami w kulturze dla Niepodległej”. Finał i jednocześnie podsumowanie projektu to dwuczęściowe widowisko prezentujące piosenki związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i okresu dwudziestolecia międzywojennego, którym towarzyszyć będą układy choreograficzne wykonywane przez dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne. W ten sposób uczestnicy zadania chcą uczcić 100 lecie Wolnej Polski, a wszystko odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu Kultura Dostępna

 

Koncert odbędzie się 9 listopada 2018 roku, o godzinie 9.50 w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12. Serdecznie zapraszamy.

 

2018-11-08 09:02 Opublikował: Administrator

Tacy sami w kulturze - w Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik to główne punkty wycieczki uczestników projektu „Tacy sami w kulturze” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. 31 października pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych, poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach, wspólnie poznawała prawa przyrody. Poświęcona człowiekowi i przyrodzie eksperymentalna strefa jest ogromna, uczestnicy z zachwytem odkrywali zjawiska fizyczne oraz wszystko, co otacza człowieka i wokół niego funkcjonuje. Ciekawym punktem wyjazdu było planetarium Niebo Kopernika, w którym prezenterzy w interesujący sposób przedstawiali zjawiska astronomiczne. Jednak głównym celem wycieczki było Muzeum Powstania Warszawskiego, które przybliżyło młodemu pokoleniu bohaterską walkę naszych przodków o wolną Warszawę i Polskę.

 

Najmłodsi zafascynowani byli interaktywnymi elementami wystawy oraz Salą Małego Powstańca. Starsi z zapartym tchem słuchali przewodników, którzy opowiadali o heroicznej walce okupowanej stolicy, podziwiali zgromadzone pamiątki, słuchali wspomnień powstańców i przechodzili kanałami w podziemiach sali pod Liberatorem.

Bardzo pouczająca wycieczka była tylko częścią projektu, który realizuje Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Uczestnicy projektu brali już udział w letnim zgrupowaniu artystycznym i warsztatach wokalnych przeprowadzonych przez wybitnego tenora, doktora sztuki wokalnej, Jacka Szymańskiego. W ramach zadania, od września trwają też warsztaty taneczne i wokalne, a efekty pracy będzie można zobaczyć i usłyszeć już 9 listopada w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na taneczno-wokalną opowieść patriotyczną „Tacy sami w kulturze dla Niepodległej”. Finał i jednocześnie podsumowanie projektu to dwuczęściowe widowisko prezentujące piosenki związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i okresu dwudziestolecia międzywojennego, zabarwione tanecznymi choreografiami wykonywanymi przez dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne. W ten sposób uczestnicy zadania chcą uczcić 100 lecie Wolnej Polski, a wszystko odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu Kultura Dostępna.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-11-07 10:14 Opublikował: Administrator

Radujmy się... Wolna Polsko! - fotorelacja

W miniony czwartek (25.10.2018) miało miejsce podsumowanie zadania ,,Radujmy się... Wolna Polsko! Koncert o tej samej nazwie był hołdem dla wolnej Polski, podczas którego uczestnicy projektu zaprezentowali piosenki i tańce z lat 20-tych ubiegłego wieku. Poprzedzające koncert warsztaty przygotowały dzieci i młodzież do widowiska taneczno-wokalnego. Wypełniona sala kameralna Regionalnego Ośrodka Kultury rozbrzmiewała znanymi przebojami takimi jak: Ada, to nie wypada, Już taki jestem zimny drań czy Ja się boję sama spać. Skoczne poleczki, inscenizacje folkloru miejskiego lat 20-tych zaciekawiły ponad stuosobową publiczność.

 

Zadanie realizowane był w ramach programu Pomost dla Niepodległej, finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, a głównym organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

 


 

2018-10-26 14:03 Opublikował: Administrator

Warsztaty wokalne z Panem Jackiem Szymańskim

Warsztaty wokalne z Panem Jackiem Szymańskim, opracowane według autorskiej koncepcji prowadzącego, odbyły się we wtorkowy dzień w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.
Otwarte zajęcia w ramach zadania „Tacy sami w kulturze” programu Kultura Dostępna skupiły kilkadziesiąt osób, dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnikami były także osoby niepełnosprawne, które wspólnie zgłębiły teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat technik wokalnych, emisji i higieny głosu.

 

Pan Jacek Szymański – doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka, wybitny śpiewak operowy i dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża poprowadził interesujące zajęcia, które były wprowadzeniem do pracy nad głosem i ciałem. Indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu pomogły w odnalezieniu własnego głosu, uwolnieniu możliwości w nim drzemiących i odkryciu jego siły. Jednym z założeń warsztatów, było dążenie do stworzenia spójnie brzmiącego organizmu poprzez osiągnięcie harmonii ciała i głosu.

Warsztaty były dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

2018-10-18 10:07 Opublikował: Administrator

Warsztaty z Panem Jackiem Szymańskim

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na warsztaty wokalne z Panem Jackiem Szymańskim, realizowane w ramach zadania ,,Tacy sami w kulturze'.
Warsztaty odbędą się dn. 16 października 2018 roku o godzinie 16.30.
Pan Jacek Szymański - doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka, wybitny śpiewak operowy, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.
Ilość miejsc ograniczona.

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-10-15 11:33 Opublikował: Administrator

Radujmy się... wolna Polsko!

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza na przedstawienie taneczno-wokalne pt. ,,Radujmy się... wolna Polsko!, który odbędzie się 25.10.2018 roku, o godz. 10.00, w siedzibie ośrodka na ul. Małachowskiego 4, w Łomży.
Zadanie realizowane w ramach programu ,,Pomost dla Niepodległej’’. Wstęp wolny. Zapraszamy.


2018-10-12 08:24 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 3

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-08-31 14:28 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 2

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-08-31 12:39 Opublikował: Administrator

„Od słowa do działań” na zakończenie wakacji

Dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby niepełnosprawne spotkały się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. Dwa dni intensywnej pracy zarówno podczas warsztatów artystycznych z tańcem jak i aktywne pogadanki na temat niepełnosprawności oraz tolerancji wypełniły wakacyjny czas oraz podniosły świadomość uczestników spotkania. Miniprojekt Od słowa do działań, w ramach programu wzmacniania działań obywatelskich W Różnorodności siła! 2018 jest współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego. Podczas pierwszego dnia uczestnicy spotkali się z Panią Katarzyną Kuklińską – Prezes Stowarzyszenia JA i TY, która jako osoba niepełnosprawna, opowiedziała o swoich doświadczeniach, różnorodności społecznej i problemach osób niepełnosprawnych.

 

Dzień drugi należał do Pana Gustavo Cuellar, który urodził się i znaczną część swego życia spędził w Meksyku. Zaprezentował w ciekawy sposób różnice i podobieństwa pomiędzy krajami takimi jak Polska i Meksyk, podzielił się swoimi odczuciami w kwestii tolerancji i akceptacji obcokrajowców w naszym kraju. Od słowa do działań to zadanie, które ma na celu także wprowadzić uczestników w aktywną integrację i współdziałanie poprzez ruch i taniec. Znaczna część projektu poświęcona została tworzeniu układu artystycznego, który przygotowała Pani Justyna Wawrzyniak. Dzięki życzliwej atmosferze i serdeczności, która panowała podczas dwóch dni kilkugodzinnej pracy, uczestnicy zadania odczuli pełną satysfakcję.

2018-08-29 13:33 Opublikował: Administrator

Protokół postępowania ofertowego - zapytanie ofertowe nr 1

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1.

Protokół postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-08-27 14:01 Opublikował: Administrator

Aktywne wakacje dzieci i młodzieży w Serwach

Czterdziestoosobowa grupa dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych uczestniczyła w artystycznym zgrupowaniu w Ośrodku Proserwy koło Augustowa. W dniach 7 – 11 sierpnia 2018 roku w malowniczych terenach miejscowości Serwy uczestnicy kreatywnie i aktywnie spędzili kilka wakacyjnych dni. Podczas wielogodzinnych zajęć uczestnicy zgrupowania doskonalili techniki taneczne, wokalne i plastyczne, poznali i ćwiczyli program tańców i pieśni narodowych oraz patriotycznych. Podczas zgrupowania odbyło się również wiele zajęć rekreacyjnych, licznych gier, konkursów i zabaw. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych przyczyniło się do integracji obu środowisk, budowania pozytywnych wzajemnych relacji młodych ludzi.

 

Zgrupowanie w Serwach było pierwszym etapem projektu „Tacy sami w kulturze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Kultura Dostępna”. Uczestnicy projektu wezmą również udział w warsztatach artystycznych, taneczno-wokalnych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży w ramach których emisję głosu, interpretację i liczne ćwiczenia wokalne poprowadzi znany tenor Pan Jacek Szymański. Powstanie program patriotyczny, który będzie można zobaczyć i usłyszeć podczas koncertu w listopadzie 2018 roku w sali Centrum Kultury na ul. Sadowej 12. Szczegóły już niebawem. Szukajcie na stronie www.rok.4lomza.pl. W ramach projektu odbędzie się także wyjazd uczestników warsztatów do Warszawy, będzie to doskonała okazja do integracji, ale przede wszystkim okazja do obcowania z kulturą na najwyższym poziomie, która przyczyni się do bardziej świadomego współtworzenia kultury.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2018-08-20 13:11 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.


I. Zamawiający
1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.


II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kupno sprzętu nagłośnieniowego w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego – systemów mikrofonów bezprzewodowych i wzmacniacza słuchawkowego.

a). Podwójny bezprzewodowy system UHF - 1 szt.
-
dwa mikrofony bezprzewodowe (transmitery) BETA 58
- obsługa do 3 systemów jednocześnie
- Funkcja szybkiego skanowania wykrywania częstotliwości
- Dynamiczne mikrofony Beta58: 50 - 16.000 Hz
- Plastikowy odbiornik
- Zintegrowane anteny
- Wyjścia XLR i jack
- Diody LED stanu audio
- Zakres częstotliwości: S8 (823 - 832 MHz)

b.) System bezprzewodowy UHF – 1 szt.

- nadajnik doręczny (Handheld)
- Wkładka mikrofonowa Beta 58
- Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED
- Regulowana kontrola wzmocnienia
- Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości
- Do 14 godzin ciągłej pracy (Baterie AA)
- Zakres pracy 100 m (w linii wzroku)
- pojedynczy odbiornik Diversity
- Do 12 kompatybilnych radiowo systemów
- Sterowane mikroprocesorem wewnętrzne anteny diversity
- Funkcja One Touch QuickScan lokalizująca najlepszą wolną częstotliwość radiową
- Wyjścia audio 1/4” Jack i XLR
- Dwukolorowy wskaźnik LED poziomu dźwięku

c). 4-kanałowy wzmacniacz słuchawkowy – 1 szt.

- Czterokanałowy mikser i wzmacniacz słuchawkowy
- Dwa wejścia master stereo oraz wyjście stereo link
- 8-segmentowy miernik LED poziomu sygnału dla każdego kanału oraz toru master
- Dwupasmowy korektor barwy dla każdego kanału
- Trzy wyjścia słuchawek dla każdego kanału (jedno na ścianie przedniej i dwa na ścianie tylnej)
- Wejście pomocnicze z kontrolerem balansu dla każdego kanału, które pozwala na indywidualne miksowanie sygnałów
- Przełączniki wyciszenia oraz trybu Stereo/2 Channel dla każdego kanału
- Maksymalna moc wyjściowa w każdym kanale (w zależności od impedancji słuchawek)

 

 

 

 

IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • mailowo na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

 1. Formularz ofertowy
2018-08-13 10:00 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.


I. Zamawiający
1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.


II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kupno sprzętu nagłośnieniowego w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego - zestaw kolumn - głośników aktywnych, stojaki i torby do noszenia.

a). Aktywny głośnik 2-kierunkowy pełnozakresowy wraz z pokrowcami - 2 szt.
-
1000 W moc wyjściowa wzmacniacza klasy D,
- 2000 W moc wyjściowa, szczytowa wzmacniacza,
- 12" głośniki niskotonowe (woofery) i 1.75" cewki,
- dyspersja (-6 dB): 75° w osi symetrii,
- zakres częstotliwości: (-10 dB): 50 - 20 000 Hz,
- maksymalny poziom dźwięku (1m): 131 dB,
- wbudowany dwukanałowy mikser,
- kanał A wejście: XLR / jack combo jack, Mic / Liniowe przełączalne wejście: Mic 24dB / 36dB z MIC LED oraz: 0dB / 12dB, kontrola gaina, sygnał LED,
- kanał A wyjście: XLR,
- kanał B wejście: XLR / jack combo gniazdo oraz 2 x RCA jack L / R, wejście liniowe, kontrola gaina, sygnał LED,
- kanał B Wyjście: XLR,
- kanał A + B Wyjście: XLR,
- DSP rozbudowany układ przetwarzania sygnału,
- tryby EQ: DEEP dla uzyskania bogatego basu bez suba i ,,vocal" dla precyzyjnej reprodukcji głosu,
- 6 x punktów mocujących M10 w celu zawieszenia w powietrzu,
- antypoślizgowe nóżki,
- blokowalny kabel zasilania, długość 3 metry,
- pobór prądu: do 8 kW przy zasilaniu 10 A / 230 V,
- automatyczny tryb czuwania,
- dopasowany, ochronny pokrowiec (cover) – 2 szt.

b.) Stojaki do głośników aktywnych i torba do noszenia stojaka głośnikowego
-
2x stojaki głośnikowe
- 1x torba do noszenia stojaka głośnikowego
- materiał: aluminium
- ergonomiczna dźwignia mocująca o regulowanej wysokości
- dodatkowa szyna zabezpieczająca do bezpiecznego trzymania
- średnica rury: Ø 35 mm
- obciążenie centryczne do 50 kg
- regulowana wysokość

2. Aktywny subwoofer wraz z pokrowcem – 2 szt.

- Moc: 2000 W
- Moc RMS: 1000 W
- Maks. SPL: 135 dB
- Przetwornik niskich częstotliwości: 18
- Pasmo przenoszenia: 40 - 112 Hz (-6 dB), 37 - 129 Hz (-10 dB),
- Kanał A wejście liniowe: gniazdo combi XLR / Jack
- Wyjście kanału A: XLR
- Wejście liniowe kanału B: gniazdo combi XLR / Jack
- Wyjście kanału B: XLR
- Zabezpieczenie: termiczne, wyjściowe przeciążeniowe, wyciszenie przy przekroczeniu temperatury wzmacniacza,
- Siatka ochronna stalowa
- Kółka transportowe
- Antypoślizgowe stopy
- Możliwość układania w stosy
- pokrowce – 2 szt.

 

 

IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • mailowo na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

 1. Formularz ofertowy
2018-08-09 10:11 Opublikował: Administrator

Modernizacja infrastruktury i wyposażenia ROK w Łomży

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje zadanie pn. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

jest to zadanie, które Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje dzięki pozyskanym środkom

finansowym w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie polega na modernizacji infrastruktury

i wprowadzeniu nowoczesnych standardów działalności i oferty ROK w Łomży.

1. Zakup wyposażenia kostiumerni tańców latynoamerykańskich i standardowych (zestaw mebli).

2. Zakup wyposażenia studia nagrań i nagłośnienia imprez

(zakup zestawu audio, scenicznego i komputerowego).

3. Wyposażenie biurowe pracowni finansów i księgowości (zestaw mebli, zestaw komputerowy).

4. Doposażenie pracowni plastycznej (zestaw mebli).

5. Doposażenie pracowni ceramiki (zestaw piec garncarski i oprzyrządowanie).

6. Zakup zestawu stolików i krzeseł do celów koncertowych.

7. Zakup wewnętrznego i zewnętrznego systemu ekspozycji.
Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

2018-08-06 16:22 Opublikował: Administrator

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy nagłośnienia, sprzętu, w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.


I. Zamawiający

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego z siedzibą, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.


II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kupno sprzętu nagłośnieniowego w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Specyfikacja sprzętu nagłośnieniowego

1.Mikser cyfrowy– 1 szt.
-
16 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych,
- 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem ,
- wbudowany, dwukierunkowy 32 śladowy interfejs nagrywający FireWire / USB 2.0,
- wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor,
- kolorowy ekran TFT 7 cali o wysokiej rozdzielczości, z regulacją oraz podświetlane w kolorach RGB wyświetlacze LCD na każdym kanale
- złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego
- możliwość współpracy z osobistym systemem odsłuchowym, cyfrowe wyjście stereo AES/EBU i MIDI
- w pełni programowalne przedwzmacniacze mikrofonowe i 16 wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako podgrupy
- 25 zmotoryzowanych 100 mm suwaków
- główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki
- port AES50, działający w oparciu o protokół sieciowy gotowy do pracy z 48 kanałami cyfrowego muliticorea
- kanały: 32 wejścia XLR, 8 AUX, 8 FX Return,
- interfejs użytkownika z bezpośrednim dostępem do regulacji
- zdalne sterowanie
- oferent zobowiązany jest do organizacji 1-dniowej sesji szkoleniowej w zakresie obsługi urządzenia.2. Case do miksera – 1 szt.
- kompatybilny z mikserem cyfrowym,
- solidne zapięcia,
- uchwyt transportowy,
- metalowe okucia,
- kolor: czarny.

3. Stagebox – 1 szt.

- kompatybilny z mikserem cyfrowym
- 32 zdalnie sterowane wejścia mic/line, 16 wyjść z protokołem AES50,
- p
ort sieci AES50 wspierający technologię SuperMac,
- 32 w pełni programowalnych, zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych,
- 16 analogowych zbalansowanych wyjść XLR,
- ultra-niska latencja
- kompatybilny z dousznymi systemami odsłuchu
- drugi port AES50 umożliwiający kaskadowe łączenie jednostek S32 bez użycia routera,
- monitoring sceny poprzez wyjście słuchawkowe umożliwiające odsłuch każdego z kanałów wejściowych oraz wyjściowych,
- dwa wyjścia ADAT umożliwiający użycie stage boxa w roli splitera oraz jako samodzielnej aplikacji cyfrowego multicore’a,
- wejście/wyjście MIDI dla dwukierunkowej komunikacji pomiędzy konsoletą FOH oraz urządzeniami MIDI na scenie,
- złącze USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego,
- przełączalny zasilacz gwarantujący brak zakłóceń, świetną odpowiedź przejściową oraz niskie zapotrzebowanie na energię,
- maksymalna elastyczność w zakresie 100 – 240 V


4. Przewód pro snake 30 m – 1 szt.
-
długość: 30 m
- 2x złącza Hirose RJ45

5. Przewód pro snake 0,5 m – 1 szt.
-
2x złącza Hirose RJ45
- długość: 0,5 m

6. Karta rozszerzeń do miksera cyfrowego – 1 szt.
- funkcja wykonywania wirtualnych prób dźwięku,
- 32-kanałowy zapis bezpośrednio z konsoli,
- 32-kanałowy player, zdalnie sterowany z oprogramowaniem
- 32-wyjść USB
- zgodność produktu z mikserem cyfrowym

 

 
IV. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zamówienia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę oraz datą.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • mailowo na adres: rok@4lomza.pl

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża,

 • osobiście w sekretariacie ROK pokój 11, na podany wyżej adres,

 

VIII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Załączniki

 1. Formularz ofertowy
2018-08-06 15:29 Opublikował: Administrator

Tacy sami w kulturze

„Tacy sami w kulturze” to cykl warsztatów artystycznych, tanecznych i wokalnych, wydarzeń kulturalnych, których głównym celem jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych i w pełni zdrowych. Zadanie przyczyni się do budowania wzajemnych, pozytywnych relacji, budowania otwartego tolerancyjnego społeczeństwa. To projekt międzypokoleniowy, gdyż kierowany jest do dzieci, młodzieży osób dorosłych.

„Tacy sami w kulturze” to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ,,Kultura Dostępna 2018”.
Zadanie obejmuje kilka działań:

 • pięciodniowe zgrupowanie wyjazdowe w Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnym „Proserwy”, doskonalące techniki taneczne i wokalne, wzbogacone o zajęcia animacyjno-integracyjne,

 • warsztaty artystyczne, cykl zajęć tanecznych i wokalnych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży (wrzesień - listopad), których tematyką będą polskie pieśni i tańce narodowe, pieśni patriotyczne upamiętniające ważne wydarzenia historyczne. Podczas zajęć uczestnicy będą przygotowywać się do koncertu finałowego.

 • warsztaty wokalne z Panem Jackiem Szymańskim – wybitnym tenorem operowym

 • integracyjny wyjazd uczestników projektu do Warszawy

 • galowy koncert patriotyczny - finał i podsumowanie pracy dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Będzie to taneczno-wokalna opowieść patriotyczna. To propozycja zarówno dla dzieci jak i dorosłych, mająca duże walory edukacyjne, budująca postawy patriotyczne. Koncert planowany jest w listopadzie, wstęp bezpłatny.

 

Zadanie realizowane w ramach programu ,,Kultura dostępna 2018’’

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2018-08-06 13:24 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110