ROK

./i/slide_28.jpg ./i/slide27.jpg ./i/slide_26.jpg ./i/slide_27.jpg ./i/slide_32.jpg

Zapisy na zajęcia plastyczne – 2023

Rozpoczynamy zapisy na zajęcia do pracowni plastycznej ROK!
Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe!

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat oraz osób dorosłych.
Zajęcia koła plastycznego odbywają się w małych grupach i są dostosowane do wieku uczestników.
Uczniom zapewniamy wszystkie potrzebne materiały.

Na zajęciach:
- malujemy farbami plakatowymi, akwarelowymi, olejnymi,
- rysujemy sepią, ołówkiem, węglem, pastelami,
- tworzymy formy graficzne
- rzeźbimy w glinie,
- pracujemy na kole garncarskim.


Spotkania w pracowni są okazją do eksperymentów z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi, takich jak:
sztalugi, koło garncarskie, prasa graficzna, piec ceramiczny, pędzle, rylce, dłuta, itp.

Zajęcia prowadzone są przez artystę-pedagoga:
Justynę Kryszpin-Żmudę i Andrzeja Żmudę absolwentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zapraszamy na zajęcia plastyczne już od października.

Plan zajęć:
- Poniedziałek dzieci grupa 7-9 lat 16.45-17.45
- Poniedziałek dzieci grupa 4-6 lat 18.00-18.45

- Wtorek dzieci i młodzież grupa 12-18 lat 17.00-18.30
- Wtorek dorośli 18.30-20.30

- Środa dzieci grupa 10-11 lat 16.30-17.30
- Środa dzieci grupa 7-9 lat 17.40-18.40

- Czwartek dzieci grupa 4-6 lat 16.00-16.45
- Czwartek dzieci grupa 7-9 lat 17.00-18.00

Uwaga, godziny zajęć mogą ulec zmianie!

Cena zajęć:
- 90 zł za miesiąc, dzieci i młodzież
- 100 zł, dorośli 

Płatność:
- przelew do 7 dnia każdego miesiąca
- gotówka do 2 zajęć

Numer konta: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110

Zapisy i informacje:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego,
ul. Małachowskiego 4, pok. nr 9, p. Andrzej Żmuda
tel. 86 219 02 00, 86 219 01 11
rok@4lomza.pl, www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.p

2023-09-04 14:37 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110