ROK

./i/slide_33.jpg ./i/slide_25.jpg ./i/slide_27.jpg ./i/slide26.jpg ./i/slide_28.jpg

Gwiazdkowe Nutki - III Festwal Piosenki Świątecznej

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zaprasza dzieci i młodzież do udziału w III edycji Festiwalu Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2013''. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża.
Festiwal odbędzie się 8 grudnia 2013 roku, początek godz. 11.00, w Sali Kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.

 

1. Festiwal Piosenki Świątecznej „Gwiazdkowe Nutki” jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły (do 5 osób), w wieku powyżej 4 roku życia.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowo wypełniona karta uczestnictwa. Kartę należy dostarczyć do siedziby organizatora (patrz pkt I.1 regulaminu)osobiście, drogą pocztową lub mailową do dnia 22 listopada 2013 roku. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

3. Karta zgłoszenia powinna obowiązkowo zawierać wszystkie zawarte w niej dane. Karta uczestnictwa będzie również do pobrania na stronie internetowej organizatora konkursu: www.rok.4lomza.pl

4. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu oraz kolejność ich występów będzie dostępna od dnia 03 grudnia 2013 w siedzibie organizatora oraz na stronach internetowych: www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania jednej dowolnej piosenki lub współczesnej kolędy, pastorałki związanej z okresem zimowym i Świąt Bożego Narodzenia (nie dopuszczane będą tradycyjne kolędy i pastorałki np. Bóg się rodzi, Lulajże Jezuniu itp).

6. Uczestnicy konkursu mogą wykonać piosenki w wersji polskiej i anglojęzycznej. Utwór można wykonywać a capella lub z towarzyszeniem akompaniamentu w formie akompaniatora lub podkładu muzycznego.

7. Dodatkowo punktowane będą utwory własne.

8. Każdy uczestnik może wystąpić tylko raz podczas trwania części konkursowej, tzn. jako solista lub jako członek zespołu.

 

9. Kategorie:

Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać uczestników w pięciu kategoriach wiekowych:

 

I kategoria: przedszkola

II kategoria: klasy I-III SP

III kategoria: klasy IV-VI SP

IV kategoria: gimnazjum

V kategoria: szkoły średnie


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość łączenia kategorii w zależności od liczby osób zgłoszonych do festiwalu.

Szczegółowy regulamin Festiwalu i karta zgłoszenia w załączniku.

Zapraszamy!

Nagrody ufundował MIŚ Sp. z o.o., Urząd Miasta Łomża

 

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia
  2. Regulamin Festiwalu
2013-10-21 13:03 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin