ROK

./i/slide18.jpg ./i/slide_24.jpg ./i/slide_26.jpg ./i/slide_27.jpg ./i/slide26.jpg

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2012 - protokół jury

Protokół z posiedzenia komisji
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
13 maja 2012
Komisja w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący
Wiesława Pawlak – członek
Edward Szabat – członek

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 


W kategorii gawędziarzy – dorośli:
I miejsce: nie przyznano

II miejsca: Ignacy Podsiad z Łomży

Przemysław Przestrzelski z Łomży

III miejsce: Jadwiga Wojewoda z Łomży

 

W kategorii gawędziarzy, w grupie dziecięco-młodzieżowej:

I miejsce: nie przyznano

II miejsca: Anna Mucha z Popiołek

Magdalena Sendrowska z Dobrego Lasu
III miejsce: Damian Waszkiewicz z Dobrego Lasu
Wyróżnienia: Daria Waszkiewicz z Dobrego Lasu
Kamil Sawicki z Dobrego Lasu
Agnieszka Siwik z Dobrego Lasu

 

W kategorii zespołów folklorystycznych – dorośli:

I miejsca: Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa

Integracyjny Zespół Folklorystyczny ,,Szansa'' z Zambrowa

II miejsce: nie przyznano

III miejsce: nie przyznano
wyróżnienie: Zespół ,,Łomżyniacy'' z Pniewa


W kategorii zespołów folklorystycznych – dzieci i młodzież:

I miejsce: Zespół Taneczny ,,Turoślanie'' z Turośli

II miejsce: Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

III miejsce: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

 

W kategorii kapel:

I miejsca: Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

Kapela Jana Kani z Turośli

Zambrowska Kapela Eli

II miejsce: Kapela z Taraskowa

 

W kategorii solistów instrumentalistów:

I miejsce: Eugeniusz Piaścik z Dębnik

II miejsce: Danuta Waśko z Waśk

III miejsce: Ludwik Sztachański z Taraskowa

Antoni Dymerski z Wyku

 

W kategorii par tanecznych:

I miejsce: Grażyna Rolka i Sławomir Jesionkowski z Turośli

II miejsce: Karolina Bednarczyk i Patryk Rolka z Turośli

III miejsce: Anna Banach i Mateusz Chochowski z Turośli

 

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dorosłych:

I miejsca: Anna Chmielewska z Nowogrodu

Eugenia Kuliś z Kruszy

 

W kategorii solistów śpiewaków – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I miejsca: Kinga Estkowska z Nowogrodu

Ewa Lemańska ze Zbójnej

II miejsce: Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

III miejsce: Adrianna Krajewska ze Zbójnej

 

W kategorii zespołów śpiewaczych - dorośli:

I miejsce: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
Zespół Śpiewaczy z Turośli
Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsca: Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
Zespół ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego

III miejsce: nie przyznano

wyróżnienia: Zespół ,,Zabielacy'' z Zabiela

Zespół ,,Maryna'' z Łomży

W kategorii zespołów śpiewaczych – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I miejsce: nie przyznano

II miejsca: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

III miejsce: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego


Komisja zakwalifikowała na XXXVI edycję w ,,W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru'' w Siemianówce:
- zespoły śpiewacze: ze Zbójnej, z Nowogrodu, z Nowej Rudy, z Turośli, z Kuzi, Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej, Zespół ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego,

- solistów instrumentalistów: Eugeniusz Piaścik z Dębnik i Danuta Waśko z Waśk,
- kapele: Kapela Kurpiowska ze Zbójnej, Kapela Jana Kani z Turośli, Zambrowska Kapela Eli, Kapela z Taraskowa,

- solistów śpiewaków: Anna Chmielewska z Nowogrodu, Eugenia Kuliś z Kruszy, Kinga Estkowska z Nowogrodu, Ewa Lemańska ze Zbójnej, Małgorzata Lemańska ze Zbójnej,

- zespoły folklorystyczne: Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa, Integracyjny Zespół Folklorystyczny ,,Szansa'' z Zambrowa, Zespół Taneczny ,,Turoślanie'' z Turośli.
Na Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich odbywający się podczas XIX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie komisja kwalifikuje zdobywców I i II miejsc we wszystkich kategoriach. Zespoły spoza regionu kurpiowskiego winny przygotować program oparty o folklor kurpiowski.


Zbójna, dn. 13.05.2012

2012-05-14 12:36 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110