ROK

./i/slide04.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide_32.jpg ./i/slide_16.jpg ./i/slide_33.jpg

Zapisy na zajęcia plastyczne – 2020

Zapraszamy na zajęcia plastyczne do pracowni plastycznej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
To tu jest to miejsce żeby poeksperymentować, pochlapać, rozlać farbę i zobaczyć co z tego wyjdzie. Wpadnijcie do naszej pracowni i poznajcie coś nowego.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat oraz osób dorosłych.
Zajęcia koła plastycznego odbywają się w małych grupach i są dostosowane do wieku uczestników.
Uczniom zapewniamy wszystkie potrzebne materiały.

 

Na zajęciach: pracujemy malujemy farbami plakatowymi, akwarelowymi, olejnymi, rysujemy sepią, ołówkiem, węglem, pastelami, tworzymy formy graficzne oraz dzieła za pomocą innych różnorodnych technik plastyczne.

Spotkania w pracowni, są okazją do eksperymentów z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi, takich jak: sztalugi, koło garncarskie, prasa graficzna, piec ceramiczny, pędzle, rylce, dłuta, itp.

Zajęcia prowadzone są przez artystę-pedagoga: Justynę Kryszpin-Żmudę i Andrzeja Żmudę absolwentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zapisy prowadzone są od września 2020. Zapraszamy na zajęcia plastyczne już od października.

Plan zajęć:

- Poniedziałek dzieci grupa 7-9 lat 16.50-17.50

- Poniedziałek dzieci grupa 4-6 lat 18.00-18.45

- Wtorek dzieci i młodzież grupa 12-18 lat 17.00-18.30

- Środa dzieci grupa 10-11 lat 16.30-17.30

- Środa dzieci grupa 7-9 lat 17.40-18.40

- Czwartek dzieci grupa 7-9 lat 17.00-18.00

Cena zajęć: 60 zł za miesiąc.

Zapisy i informacje:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego,

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 02 00

pokój nr 9, p. Andrzej Żmuda

rok@4lomza.pl, www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.p

 

Załączniki

  1. Cennik zajęć ROK
  2. Oświadczenie uczestnika zajęć
2020-09-01 15:34 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010