ROK

./i/slide_25.jpg ./i/slide_26.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide27.jpg ./i/slide23.jpg

Miejsce Odkrywania Talentów

Szanowni Państwo!
z przyjemnością informuję, że Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży uzyskał w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Mam nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Miejsc Odkrywania Talentów, znajdującej się na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl, przyczyni się do promocji Państwa placówki w regionie i środowisku lokalnym, wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przyniesie satysfakcję z pomocy młodym ludziom w osiąganiu przez nich sukcesu na własną miarę.

Z poważaniem


Katarzyna Hall

Minister Edukacji Narodowej

2011-03-07 15:31 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010