ROK

./i/slide_27.jpg ./i/slide_26.jpg ./i/slide26.jpg ./i/slide18.jpg ./i/slide_32.jpg

II edycja konkursu Łomżyńskie Anioły Biznesu 2018

Rusza II edycja konkursu gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu. Konkurs organizowany przez Miasto Łomża wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Łomży oraz Powiatowym Urzędem Pracy dedykowany jest przedsiębiorcom, a nagroda Łomżyńskie Anioły Biznesu jest wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego

 

Intencją organizatorów jest aby nagroda stała się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej.

W roku 2017 konkurs odbył się po raz pierwszy. Nagroda została przyznana w 6 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Debiut Roku, Firma z sercem, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem wśród przedsiębiorców. W konkursie złożonych zostało 136 wniosków, zgłoszono 46 podmiotów (10 w więcej niż jedna kategoria), a na jedną z firm wpłynęły 73 wnioski.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

W dniu 1 czerwca 2018 r. rozpoczynamy II edycję konkursu.

Tegoroczna nagroda zostanie przyznana w 8 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Debiut Roku, Firma z sercem, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej oraz 2 nowych kategoriach: Kobieta Biznesu oraz Super Anioł.

II edycja konkursu została objęta patronatem honorowym przez: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (www.mpit.gov.pl) oraz Podlaski Związek Pracodawców.

Partnerami konkursu są Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Hexa Bank Spółdzielczy, Kino Millenium, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A..

Patronatu medialnego udzieliła TVP 3 Białystok.

Sponsor główny PKO Bank Polski.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane będą do 30 czerwca 2018 r.:
- w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej konkursu oraz
- w formie pisemnej, poprzez złożenie wypełnionego wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży , Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży.

Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”, ,,Debiut roku”, „Firma z sercem”, „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”, „Kobieta biznesu” mogą składać: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, osoby fizyczne, przedstawiciele instytucji kultury. Kandydaci mogą się zgłaszać sami z wyjątkiem kategorii „Firma z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Kandydatów do nagrody Super Anioł zgłaszają członkowie Kapituły konkursu.

Kandydatów do nagrody „Pracodawca Jutra” zgłasza Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: cop@um.lomza.pl lub telefonicznie nr +48 (86) 2156852 i/lub promocja@powiatlomzynski.pl tel. +48 86 2166913/14.

Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu z załącznikami.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Etapy konkursu

 • 1 czerwca 2018 r. – rozpoczęcie konkursu

 • 1 czerwca – 30 czerwca 2018 r. – nabór wniosków w konkursie

 • 1 - 8 lipiec 2018 r. – ocena formalna wniosków

 • 9 - 22 lipiec 2018 składanie ankiet przez kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną

 • 23-31 lipiec 2018 r. – ocena merytoryczna wniosków na podstawie złożonych ankiet

 • 1-31 sierpień 2018 r. – głosowanie internetowe w kategoriach: Firma „z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

 • 20 września 2018 r. – posiedzenie kapituły i wybór laureatów.

 • 5 październik 2018 r. – uroczysta gala konkursu podczas której wręczone zostaną nagrody.

 

 

Załączniki

 1. Ankieta
 2. Regulamin konkursu
 3. Załącznik nr 1 - wniosek
2018-06-07 10:00 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin