ROK

./i/slide_28.jpg ./i/slide18.jpg ./i/slide_25.jpg ./i/slide_27.jpg ./i/slide_23.jpg

Z tradycją, w nowoczesność – modernizacja wyposażenia ROK w Łomży - podsumowanie

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego w br. realizował zadanie pn. ,,Z tradycją, w nowoczesność – modernizacja wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży'. Zadanie realizowane było dzięki dofinansowaniu zadań w ramach programu ,,Infrastruktura domów kultury' ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz współfinansowane ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zadanie polegało na następujących działaniach.
1. Zakupiono klimatyzator do sali baletowej. Zakup klimatyzatora zapewnia komfort i wysoki standard pracy grupy tanecznych ROK Łomża, Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT, Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża', Grupy Tanecznej ,,Tacy Sami' oraz koncertów organizowanych przez ośrodek.
2. Zakupiono zestaw sprzętów do pracowni plastycznej. Zakupiono prasę graficzną, elektryczne koło garncarskie (junior) przystosowane do pracy z dziećmi rozszerzające ofertę edukacyjną ośrodka o ciekawą formę pracy z dziećmi. Dzięki zakupowi oferta pracowni wzbogaciła się o możliwość wykonywanie grafik w technice linorytu, akwatinty, akwaforty i innych. Zakupiono multimedialny ekran led, który służy m.in. do prezentacji technik plastycznych, prezentacji wizualnej słynnych dzieł plastycznych czy filmów prezentujących wydarzenia artystyczne itp. Zakupiono zestaw mebli, które służą do przechowywania materiałów i prac plastycznych, umożliwiają ergonomiczne dysponowanie przestrzenią pracowni, poprawiły bezpieczeństwo i jakość pracy w pracowni.
3. Zakupiono rampę oświetleniową. Dzięki temu unowocześniono i doposażono studio nagrań w sprzęt sceniczny do obsługi imprez. Zakupiony sprzęt służy do oświetlenia i obsługi imprez organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży (festiwali, przeglądów, przeglądów i koncertów).
4. Zakupiono zestaw mebli do kostiumerni. Zakup ten poprawił bezpieczeństwo przechowywanych strojów estradowych grup artystycznych działających przy ośrodku.

5. Zakupiono zestaw wyposażenia pracowni graficzno-informatycznej. Zakupiono stację graficzną, nowoczesny monitor, tablet graficzny i oprogramowanie do obróbki grafiki i wideo. Zakupiony zestaw doskonale służy do opracowywania wszystkich materiałów graficznych i wideo związanych z działalnością Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, materiałów drukowanych (plakatów, ulotek itp.), również materiałów umieszczanych na naszych stronach internetowych, portalach społecznościowych czy filmowych.

Dzięki projektowi ośrodek został wzbogacony o nowoczesne wyposażenie służące realizacji zadań statutowych. Dzięki niemu rozszerzono i podniesiono jakość oferty statutowej, poprawiono standard działalności, polepszono bazę techniczno-lokalową potrzebną do prowadzenia zajęć i szkoleń, unowocześniono ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprawiono stan infrastruktury kultury, atrakcyjność oferty kulturalnej oraz stworzono warunki do rozwijania aktywnej twórczości.

Zadanie Z tradycją, w nowoczesność - modernizacja wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

2017-12-13 17:48 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin