ROK

./i/slide_21.jpg ./i/slide_32.jpg ./i/slide_20.jpg ./i/slide_24.jpg ./i/slide_25.jpg

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2017

Przegląd to prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia (np. kolędowanie Z gwiazdą, Z szopką, Herody oraz Jasełka); to
upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego, a przede wszystkim konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia działających na terenie powiatu łomżyńskiego.

 


I. Cele Przeglądu

1. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia (np. kolędowanie ,,Z gwiazdą', ,,Z szopką', ,,Herody' oraz ,,Jasełka')

2. Wytypowanie zespołów kolędniczych, które będą reprezentować pow. Łomża na XXIX Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych w Hajnówce .

3. Upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.

4. Konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia.

II. Organizator:

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Współorganizatorzy:

– Instytucje Kultury Powiatu Łomżyńskiego

– Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

– Starostwo Powiatowe w Łomży

 

III. Termin i miejsce

21 stycznia 2017 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, Małachowskiego 4

Przyjazd zespołów do godz. 900

Początek imprezy o godz. 930

IV. Zasady regulaminowe

1. W Przeglądzie biorą udział:

Zespoły prezentujące tradycyjne i współczesne formy teatru ludowego nawiązującego do:

– świąt Bożego Narodzenia,

2. Warunkiem uczestnictwa jest:

– przygotowanie programu,

– przesłanie karty zgłoszenia oraz scenariusza widowiska na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, 18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, do dnia 9 stycznia 2017 roku.

3. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 20 min.

Spektakle oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów.

4. Kryteria oceny:

– poziom ogólny i artystyczny,

– rekwizyty i przebrania,

– zgodność z tradycją.

5. Najlepsze zespoły kolędnicze zostaną wytypowane na XXIX Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych w Hajnówce.

6. Przegląd dla teatrów obrzędowych w tym jasełkowych odbędzie się w 2018 roku.

7. Transport zapewniają placówki delegujące.

8. Dodatkowe informacje p. Izabela Cierpikowska, tel. 086 219 01 11.

 

 

2016-12-12 13:00 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin