ROK

./i/slide18.jpg ./i/slide_24.jpg ./i/slide_22.jpg ./i/slide_29.jpg ./i/slide_16.jpg

Dyskusyjne Forum Kultury, 24 września 2016 r. – Łomża

Zapraszamy do wzięcia udziału w Dyskusyjnym Forum Kultury, które odbędzie się 24 września 2016 roku o godzinie 14.00 w Domu Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
Dyskusyjne Forum Kultury to cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na temat bieżących problemów środowiska. To część projektu Podlaski Pomost Kultury realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez NCK. Ideą DFK, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych sektorów i terenów województwa podlaskiego. Dzięki poznaniu działalności innych uczestników możliwe jest zainicjowanie wspólnych działań, dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także zasobami na potrzeby realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

 

W naszym województwie funkcjonuje już co najmniej kilka inicjatyw będących doskonałymi przykładami podlaskiej współpracy na polu kultury. Takie Festiwale jak Podlaska Oktawa Kultur, Festiwal Wertep czy Rockowania pozwalają na prezentację oferty kulturalnej, której na co dzień nie ma w mniejszych miejscowościach, gdyż lokalni animatorzy nie mają możliwości – czy finansowych, czy organizacyjnych – na zrealizowanie tego typu działań. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest więc dotarcie do szerszego grona odbiorców, w tym do mieszkańców peryferyjnych części województwa. Stanowią one również świetną okazję do nawiązania współpracy pomiędzy organizatorami a społecznością lokalną i pozwalają na promocję artystów i form sztuki, które bez tego typu inicjatyw nie miałyby szans dotarcia do nowych widzów.

O zaletach takich imprez, ale także o problemach związanych z ich organizacją, potrzebach społeczności lokalnych czy możliwościach rozwoju podobnych inicjatyw będziemy rozmawiać w ramach II Dyskusyjnego Forum Kultury w Łomży.

 

Wszystkich, którym bliski jest temat współpracy kulturalnej w województwie podlaskim, zapraszamy więc na Dyskusyjne Forum Kultury w Łomży, które odbędzie się 24 września 2016 r., o godzinie 14:00, w Domu Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży

 

Paneliści:

Cezary Jan Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” oraz Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania”;

Dariusz Skibiński – Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”;

Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży;

Marcin Sekściński – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.

 

Moderacja:

Dorota Sokołowska – Radio Białystok.

 

Fotografia: www.woak.bialystok.pl

2016-09-23 08:28 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin