ROK

./i/slide_22.jpg ./i/slide_33.jpg ./i/slide_20.jpg ./i/slide28.jpg ./i/slide04.jpg

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2015 - wyniki

Protokół
z posiedzenia komisji oceniającej Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych
Łomża 2015


Jury w składzie:
Dariusz Kryszpiniuk – przewodniczący Jury, instruktor WOAK Białystok
Agnieszka Brzóska - Wieczorek – instruktor ROK Łomża
Izabela Cierpikowska – instruktor ROK Łomża

 


Po obejrzeniu 6 zespołów biorących udział w Przeglądzie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii zespołów kolędniczych:

I Nagroda:,,Z Gwiazdą'' , Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
II Nagroda – ,,Z Gwiazdą'' Zespół ze Zbójnej
II Nagroda – ,,Z gwiazdą” , Zespół „Dziewcoki z Nowogrodu” z Zespołu Szkół Samorządowych

w Nowogrodzie

 

w kategorii zespołów jasełkowych:

I Nagroda: „Jasełka”, Uczniowie Gimnazjum w Nowogrodzie

wyróżnienie: „Nie było miejsca dla ciebie”Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu

wyróżnienie: „ Kolędnicy z gwiazdą”, Zespół „Misyjne serduszka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży

 


Na XXVIII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce (1.02.2015 r.) zakwalifikowano:
– ,,Z Gwiazdą'', Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
– ,,Z Gwiazdą'', Zespół ze Zbójnej
- „Z gwiazdą”, Zespół „Dziewcoki z Nowogrodu” z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie


Jury gratuluje wszystkim wykonawcom występującym na dzisiejszym Przeglądzie jak również ich opiekunom za przygotowanie zespołów. Za nagrody dla wykonawców, dziękujemy: Staroście Łomżyńskiemu, Prezydentowi Miasta Łomża i Kierownikowi Klubu Wojskowego w Łomży.

Współorganizatorami przeglądu byli: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku i Starostwo Powiatowe w Łomży.


Na tym protokół zakończono.

Łomża, 17. 01.2015 r.

 

2015-01-17 13:36 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 086 219 01 11, 86 219 02 00
fax. 086 219 01 11 E-mail:rok@4lomza.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin