ROK

./i/slide_26.jpg ./i/slide23.jpg ./i/slide_22.jpg ./i/slide15.jpg ./i/slide18.jpg

Patrycja Piankowska laureatką konkursu plastycznego ,,Etiopia''

Patrycja Piankowska uczęszczająca na zajęcia plastyczne prowadzone przez p. Justynę Kryszpin-Żmudę do pracowni plastycznej ROK w Łomży została laureatką konkursu plastycznego ,,Etiopia''

Patrycja otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„KULTURY ŚWIATA” 
"ETIOPIA"


Konkurs organizowany był przez Fundację Wspart z Krakowa pod honorowym patronatem:

Romana Rojka Konsola Honorowego Etiopii
Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego
Aleksandra Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju.

Celem konkursu była prezentacja różnorodności kulturowej regionów świata, popularyzacja wiedzy o innych krajach, uwrażliwienie młodych ludzi na odmienność kulturową, etniczną i religijną, nauka tolerancji, zrozumienia i poszanowania odmienności, burzenie stereotypów dotyczących mieszkańców innych krajów.

W konkursie wzięło udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski. Patrycja otrzymała wyróżnienie w kategorii młodzieży lat 13-16.

Gratulujemy!

2013-10-03 11:49 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego


ul. Małachowskiego 4
tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl
Numer konta ROK w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
55 8762 0009 0003 3095 2000 0010