ROK

./i/slide_33.jpg ./i/slide_20.jpg ./i/slide18.jpg ./i/slide28.jpg ./i/slide_27.jpg

Regulamin Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych Łomża 2013

Przegląd skierowany jest do zespołów i grup kolędniczych z terenu powiatu łomżyńskiego. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Przegląd odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, dnia 12 stycznia 2013 r. Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN

PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH I JASEŁKOWYCH

Łomża 2013

 

I. Cele Przeglądu

1. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia (np. kolędowanie ,,Z gwiazdą'', ,,Z szopką'', ,,Herody'' oraz ,,Jasełka'')

2. Wytypowanie zespołów kolędniczych, które będą reprezentować pow. Łomża na XXVII Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów Kolędniczych w Hajnówce (03.02.2013).

3. Upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.

4. Konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia.

II. Organizator:

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Współorganizatorzy:

– Instytucje Kultury Powiatu Łomżyńskiego

– Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

– Starostwo Powiatowe w Łomży

III. Termin i miejsce

12 stycznia 2013 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w  Łomży, Małachowskiego 4

Przyjazd zespołów do godz. 900

Początek imprezy o godz. 930

IV. Zasady regulaminowe

1. W Przeglądzie biorą udział:

Zespoły prezentujące tradycyjne i współczesne formy teatru ludowego nawiązującego do:

– świąt Bożego Narodzenia,

2. Warunkiem uczestnictwa jest:

– przygotowanie programu,

– przesłanie karty zgłoszenia oraz scenariusza widowiska na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, 18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4 do dnia 4 stycznia 2013 roku.

3. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 20 min.

Spektakle oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów.

4. Kryteria oceny:

– poziom ogólny i artystyczny,

– rekwizyty i przebrania,

– zgodność z tradycją.

5. Najlepsze zespoły kolędnicze zostaną wytypowane na XXVII Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych w Hajnówce (03.02.2013).

6. Przegląd dla teatrów obrzędowych w tym jasełkowych odbędzie się w 2014 roku.

7. Transport zapewniają placówki delegujące.

8. Zgłoszenia do 4 stycznia 2013 r.

9. Dodatkowych informacji udziela p. Izabela Cierpikowska, instruktor folkloru, nr. tel. 86 2190111

 

2013-01-04 08:56 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110