ROK

./i/slide15.jpg ./i/slide20.jpg ./i/slide_34.jpg ./i/slide28.jpg ./i/slide_22.jpg

Gordonki

Zajęcia umuzykalniające niemowlęta i małe dzieci wg. teorii uczenia się muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona tzw. gordonki wspomagają rodziców w kierowaniu edukacją muzyczną dziecka, tym samym umożliwiają dzieciom przejście przez wszystkie stadia audiacji wstępnej, aż dojdą do gotowości muzycznego kształcenia formalnego, co rozpoznamy po tym, że nabędzie takie umiejętności muzyczne jak:

- czysty śpiew,

- śpiewanie i rytmizowanie w tempie i metrum,

- koordynacja głosowo – ruchowo – oddechowa.

Zajęcia gordonowskie zapewniają najlepszy muzyczny rozwój dziecka. Małe dzieci to mali geniusze – rodzą się z określonym poziomem zdolności muzycznych, który z biegiem czasu spada, gdy nie jest stymulowany przez otoczenie. Kluczowy rozwój zdolności muzycznych następuje do 3 roku życia. Granica wpływu otoczenia na zdolności rozwijające się u dziecka, to 9 rok życia, później mówimy już o zdolnościach ustabilizowanych.

Dlatego nieoceniona jest rola kierującego edukacją muzyczną we wczesnym dzieciństwie, gdyż ma ona swoje skutki w całym życiu.

 

Profesor E.E. Gordon – autor teorii uczenia się muzyki, podczas wieloletnich badań odkrył, że proces uczenia się muzyki oraz jej rozumienie przebiega podobnie jak podczas uczenia się języka – zarówno obcego jak i naturalnego. Dlatego na zajęciach umożliwiamy dzieciom osłuchanie się z różnorodnym materiałem muzycznym w różnych tonalnościach, metrach. Modelujemy także ruch odpowiedni do rytmu, żeby wzbudzić w dziecku odpowiednie jego poczucie. Duże znaczenie w metodologii stosowanej przez nauczyciela jest niedyrektywność - podstawową umiejętnością nauczyciela kierującego jest zatem improwizacja na bazie reakcji dzieci, które imituje i wpasowuje w większe części lub całości muzyczne w określonej strukturze harmonicznej i/lub rytmicznej. Jest to podstawą do poprowadzenia muzycznego dialogu z dzieckiem.

 

  • Zajęcia odbywają się w grupach od 5-15 dzieci wraz z opiekunem/mi.

  • Grupy podzielone są według wieku dzieci: 0-18 ms, 18 ms - 3 lata, 3 lata - 5-6 lat.

  • Największą wartość dzieci osiągną, gdy będą uczestniczyły 2-3 razy w tygodniu.

  • Im wcześniej rozpoczniemy kierowanie muzyczne, tym szybciej będzie przebiegał proces przyswajania i uczenia się muzyki przez dziecko.

 

Oprócz korzyści czysto muzycznych, zajęcia umuzykalniające pozytywnie wpływają na:

- płynność mowy

- łatwiejsze uczenie się języka obcego z uwagi na wychwytywanie melodii języka i akcentów

- dłuższe skupienie podczas wykonywania jednej czynności

- otwartość na świat, wyrażanie emocji

 

Prowadząca: Żaklina Olchowik

Mama Dominika, wokalistka i skrzypaczka, artystka wielu projektów muzycznych, chórzystka, trener wokalny, instruktor nauki gry na skrzypcach, instruktor zajęć umuzykalniających niemowlęta i małe dzieci według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona (audiacja wstępna) BOBOBIT, ponadto wykształcenie pedagogiczne, prawnicze oraz ekonomiczne.

 

Zapisy u prowadzącej:

Telefon: 535595053

e.mail: z.olchowik@gmail.com

https://www.facebook.com/ZaklinaOlchowik/

https://www.facebook.com/bobobit.muzyka/

 

 

 

Źródła opracowania tekstu:

1) Edwin E. Gordon, Teoria Uczenia się muzyki, Niemowlęta i małe dzieci, Gdańsk 20116, wydanie I;

2) Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, Kraków 2010,

3) Kompozytornia.pl Teoria Edwina Eliasa Gordona.

 

 

2019-08-30 12:48 Opublikował: Administrator

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00
E-mail:rok@4lomza.pl

Ogólny numer konta ROK Łomża
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Wpłaty ZAJĘCIA GRY NA INSTRUMENCIE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 55 8762 0009 0003 3095 2000 0010

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA WOKALNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
29 8762 0009 0003 3095 2000 0090

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA ZPiT ŁOMŻA i ZAJĘCIA BALETU
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 50 8762 0009 0003 3095 2000 0100

Numer konta wpłaty ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy 71 8762 0009 0003 3095 2000 0110